Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Ceviz Çeşitleri

YALOVA-1

Ağacı yayvan ve kuvvetli bir taç gelişmesine sahiptir. Salkımda meyveler 1-2'li olup, kabuk orta kalınlıkta, az pürüzlü, oval şekilli bir çeşittir. Meyve ağırlığı 17 gram, iç oranı %50'dir. Yağ oranı %70, protein oranı %23 olup, kabuktan ayrılması kolaydır. Kıyı bölgeler hariç (deniz etkisine açık olan yöreler) ceviz yetişen bütün bölgelerde yetiştirilir. Nisan ayının başında yapraklanır. Geç donların görülmediği yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 3-4 kg 'dır. Eylül ayının ortalarında hasat edilir.Tozlayıcıları Yalova-4, Kaplan-86 ve Şebin çeşitleridir.

    YALOVA-3
  Dik, yayvan dallı olup, orta kuvvetli bir taç gelişimi gösterir. Salkımda meyveler 2-3'lü oluşur. İnce kabuklu ve ovalimsi bir meyve şekline sahiptir. Meyve ağırlığı 13 gram, iç randımanı %53'tür. Yağ oranı %69, protein oranı %21 olup, kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Kabuktan ayrılması çok kolaydır. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 5-6 kg 'dır. Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetiştirilir. Eylül ayı sonlarında hasat edilir.
Tozlayıcıları Yalova-1, Bilecik ve Tokat-1 (60TU-1) çeşitleridir.


  YALOVA-4

Yayvan, dik dallı ağacı orta kuvvette gelişme gösterir.  Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişebilir. Erken çiçeklenir. Geç donların görülmediği yörelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyveler 2-5'li oluşur. Meyve içi dolgun olup, kabuktan kolay ayrılır.  Tane ağırlığı 13 gram, iç oranı %52, yağ oranı %69, protein oranı %17'dir. Kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 5-6 kg 'dır. Eylül ayı sonlarında hasat edilir.Tozlayıcıları Yalova-1 ve Kaplan-86 çeşitleridir.  BİLECİK
Dik, yayvan ve kuvvetli bir taç gelişmesi gösterir.  Kıyı bölgeler hariç, tüm bölgelerde yetiştirilir.  Özellikle geç donların görüldüğü yörelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyve salkımı 2-3'lü oluşur. %30 yan dallarda meyve yapar. İnce kabuklu, içi dolgun, kabuktan kolay ayrılır.  Tane ağırlığı 13 gram, iç oranı %53, yağ oranı %68, protein oranı %18'dir. Kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 6-7 kg 'dır. Eylül ayı sonlarında hasat edilir. Tozlayıcıları Şebin, Yalova-3 ve
KR-2 (Y-1) çeşitleridir.  ŞEBİN
  Sık dallı, yayvan  bir taç gelişmesi gösterir.  Kıyı bölgeleri hariç, ceviz yetişen tüm yörelerde yetişir.  Özellikle geç donların görüldüğü yörelere  tavsiye edilir. Kaliteli ve çok verimlidir.  Meyve salkımı 2-4'lü olup, %35 oranında yan dallarda meyve oluşur. Oval bir meyve yapısına sahiptir. İnce kabuklu,  kabuktan kolay ayrılır.  İçi dolgun, tane ağırlığı 12 gram, iç oranı %63, yağ oranı %67, protein  %17 olup, çiçekleri ( homoganaus) kendine verimlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 7-8 kg 'dır. Eylül ayı sonlarında hasat edilir. Tozlayıcıları Bilecik  ve KR-2 (Y-1) çeşitleridir.


GÜLTEKİN-1 (KR-1)
  Dik, kuvvetli bir taç gelişmesi gösterir.  Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir.  İyi kaliteli, albenisi olan bir meyvedir. Kabuktan kolay ayrılır. Geç donların görüldüğü yörelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyve salkımı 1-2'li olur. Tane ağırlığı 17 gram, iç oranı %40, içi dolgun, açık beyaz renkli olup, taze ve kuru olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 3-4 kg 'dır. Eylül ayının ortalarında hasat edilir. Tozlayıcıları Şebin ve Bilecik çeşitleridir.  YAVUZ-1  (KR-2)  
  Yaygın, dik formlu bir taç gelişmesi gösterir.  Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yörelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir.  Meyve oval şekilli olup, kabuktan çok kolay ayrılır. Tane ağırlığı 17.4 gram, iç oranı %56, içi dolgun, beyaz renklidir. Kuru ve taze ceviz  olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg 'dır. Eylül ayı sonlarına doğru  hasat edilir.
Tozlayıcıları Şebin , Yalova-3 ve Bilecik çeşitleridir.


  KAPLAN-86
  Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir.  Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle kıyı bölgelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveleri elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Normal cevizlerden büyük meyveli olması dikkat çekicidir. Tane ağırlığı 24 gram, iç oranı %40, protein %16, yağ oranı %68'dir. Bir yıl çok, bir yıl az meyve verir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg 'dır. İçi orta dolgunlukta olup, 15 Ağustos'tan itibaren hasat edilir.
Tozlayıcıları Yalova-1, Yalova-3 ve Şebin çeşitleridir.
  
ŞEN-1 (24-KE-25)
  Dik, yayvan, kuvvetli bir taç gelişmesi gösterir.  Kıyı bölgeler hariç  tüm bölgelerde yetiştirilir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde  yetiştirilmesi tavsiye edilir. 2-3'lü meyve yapar. Kaliteli, verimli, içi dolgun, kabuktan kolay ayrılır. Çiçekler ( homoganaus) kendine verimlidir. Meyve  şekli yuvarlak, tane ağırlığı 17 gram, iç oranı %54, içi dolgun olup, kabuktan kolay ayrılır. Protein oranı %18, yağ oranı %74'tür.  Kuru ceviz olarak tüketilir.
5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg 'dır. Eylül ayı sonlarına doğru  hasat edilir.
Tozlayıcıları Şebin , Yalova-1 ve  KR-2 çeşitleridir.  TOKAT-1 (60 TU-1)
  Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir.  Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Çok ince kabuklu, içi dolgun, beyaz renklidir. Kabuktan kolay ayrılır. Meyve şekli yuvarlak olup, tane ağırlığı 12 gram, iç oranı %63, protein %23, yağ oranı %71'dir. Taze ve kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 5-6 kg 'dır. Eylül ayının ortalarında hasat edilir.
Tozlayıcıları Yalova-1, Yalova-3 ve Şebin çeşitleridir.  MARAŞ-18 
Meyve ağırlığı 15,50gr. dır. İç ağırlığı 8,21gr, iç oranı %56,21 dir. İç rengi açık sarı (beyaz) kabuk kalınlığı 1,12mm. dir. Genel anlamda; Meyve yetiştiriciliği açısından uygun toprak yapısına sahip, sulama suyu bulunan, sık sık ve aniden hava sıcaklık değerlerinin sert bir biçimde düşmediği 750 ile 1.500 rakımlı bölgeler için tavsiye edilebilir. 


  KAMAN-1
  Çeşidin  ortalama meyve ağırlığı 11g, iç ağırlık 5.3 g iç oranı %48.1 iç yağ oranı %65 olup kuru tüketime elverişlidir. Üzüm salkımı meyve sıklığı vardır. Eylül ayının sonunda hasat edilir. Dozlayıcısı kaman-5 tir.

  CHANDLER
Salkımda meyveler 1-4'lü olup, kabuk ince , az pürüzlü, oval şekilli bir çeşittir. Meyve ağırlığı  13 gr, iç oranı % 49-52 'dir. Yağ oran  % 70, protein oranı % 23 olup, kabuktan ayrılması kolaydır.  ağırlığı 6.5-7 gr. Kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Aynı ekolojide Bilecik çeşidinden 1 hafta,Yalova-4 çeşidinden 3 hafta sonra çiçeklenir.  Geçit kuşağına kadar olan bölgelerde ilkbahar donlarını atlatabilen bir çeşittir. Tomurcuklarda verim %85-90 d r. Çok verimlidir.  beyazlık oran› %90-100 dür. Orta kuvvette büyür, yarı dik gelişir 8x8 dikime uygundur. Geç yapraklandığı için bakteriyel yanıklıktan etkilenmez. Tozlayıcısı Scharschfranquette’dir.
 
FRANQUETTE
Dik ve iri ağaçlar yapar, yan dal verimliliği düşüktür. Meyveleri uzunumsudur. Chandler’e tozlayıcı olarak yetiştirilir. Kapama bahçe olarak tavsiye edilmez. Geç yapraklandığı için ilkbahar geç donlarına karşı dayanıklı sayılır. Ortalama meyve iriliği 11-12 gr ., iç ağırlığı 5.3 gr. , iç oranı %46-47 olup beyaz iç yapar.
 

PEDRO
  Ağaç küçük taç yapar zayıf gelişir. İleriki yıllarda budamaya gereksinim duyar. 7 x 7 dikime uygundur. Orta geç yapraklanır. Yan tomurcuklarda verim %65 dir. ‹ç ceviz ağırlığı 5.6 gr ., iç oran›% 47-49, beyaz renkli iç oran› ise % 80-85 dir. Kabukta yanakların yapışması zayıftır. Yerli tiplerimizden Kaman-1 ile iyi tozlanmaktadır. 


HARTLEY
Hartley’in yan dallarda meyve verme oranı %5-10 arasında değişir. -Bu çeşidi değerli kılan en önemli özelliği iç ceviz kalitesinin çok yüksek olmasıdır. Geç çiçeklenir. Yan tomurcuklarda düşük oranda meyve veren bu çeşit Payneçeşidine göre 15-17 gün daha geç yapraklanır. Geç yapraklanması nedeniyle bu çeşidin tozlayıcıları da geç yapraklanan çeşitlerden biri olan Franquette’dir. Kalp şekilli meyvelerinde ortalama iç ağırlığı 6.1 gr iç oranı ise %46’dır . 


   FERNOR
Franguetta X Lara melezidir. Geç çiçeklenen Frans
orjinli bir çeşittir. Kesinlikle ilkbahar Geç donlarının problem olduğu ekolojilere tavsiye edilmelidir. Fernette ile tozlanır..Verimli bir çeşittir.


FERNETTE   
Franguetta X Lara melezidir.Fransız orjinli verimli bir
çeşittir.  Geç çiçeklenir. Fernor ile tozlanır. Karasal iklimin hakim olduğu ekolojilere tavsiye edilmelidir.MİDLAND 

    Erken çiçeklenen çeşitler için tozlayıcı bir çeşit olarak kullanılır. Çok verimli bir çeşittir. Yan tomurcuklarda meyve verme oranı %75dir. İç ceviz ağırlığı 11 gr, iç oranı % 52, açık renkli iç ceviz oranı ise %75’dir. Geç çiçeklenen bir çeşittir. Sıcak bölgelerde meyve kalitesi düşüktür. Ağacı küçük olup gelişme gücünü koruyabilmek için ağır bir budamaya gereksinim duyar.


  PAYNE 
 Çeşidin yan dallarda meyve verme oranı % 80-90 dır. Çeşitte polen saçımı ile dişi çiçeklerin reseptiv olduğu dönem iyi çakışmaktadır. Erken çiçeklenen bir çeşittir. Hasat zamanı  Eylül ortasıdır. % 50 iç randımanı olan çeşidin meyve iriliği ise orta-küçük gurup içinde bulunmaktadır. İç ceviz ağırlığı 5.7 gr’ olup kabuk yapışması çok iyidir. Meyve şekli oval olup iç oran %50 ve açık renkli iç oranı ise %50-70 arasındadır. 


  SERR 
Yan dallarda meyve verme oranı % 30-50 arasında değişir ve yapraklanma Payne çeşidinden yaklaşık bir gün daha öncedir. Çok erken çiçeklenir. Hasat zamanı, erken-orta periyot olarak belirlenmiştir. Antraknoza çok hassastır. İri meyvelere sahip olan çeşidin iç randıman oranı yaklaşık % 60’dır. İç ceviz ağırlığı 7.8 gr,  açık renkli iç oranı ise %70-80’dir.

0 Yorumlar

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu