Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
24 Aralık 2022 Cumartesi

ÇKS kaydı için son gün 31 Aralık 2022

Detay:

31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresi uzatılmalıdır
2022 yılında ÇKS'ye kayıt yapan çiftçilerin yaklaşık üçte biri bu yıl başvuru yapmadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinin 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildiğini ve ÇKS başvuru döneminin 4 ay ile sınırlandırıldığını belirtti. 

2023 yılı ÇKS başvurularının, yeni yönetmelik çerçevesinde 1 Ekim 2022 tarihinde başlamış olup, 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti:
"Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda dijitale geçiş uygulaması ile arazi beyanında ve ek belgelerinde değişiklik olmayan çiftçilerin başvurularını e-Devlet üzerinden kabul etmeye başladı. Diğer çiftçilerimizin başvuru belgeleri ise geçmiş yıllarda olduğu gibi Odalarımız tarafından tamamlanmakta, çiftçilerimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmektedir. 
Bu yıl yapılan yeni uygulamalara çiftçilerimiz yeterince uyum sağlayamıyor. Özellikle uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle e-Devlet başvurularında sık sık sistem sorunu yaşanıyor.

2022 yılında 2 milyon 172 bin 974 çiftçinin, toplam 15,3 milyon hektar tarım alanı ÇKS'ye kaydedildi. 2023 tarımsal üretim dönemi için ise, Odalarımızdan alınan bilgilere göre bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 460 bin çiftçinin, 10,6 milyon hektar alanının kaydı yapıldı.

Bilindiği üzere ÇKS kaydını yaptırmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. Çiftçilerimiz yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararlar doğrultusunda, kredi borçlarını düşük faizle erteleyemiyor veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanamıyor. 

TÜİK verilerine göre ülkemizde işlenen toplam tarım alanı 23,5 milyon hektarken ÇKS'ye kayıtlı alan 15,3 milyon hektardır. Her yıl ülkemizde ortalama 8,2 milyon hektar tarım arazisi kayıt altına alınamıyor. Bu alanların önemli kısmında üretim devam etse de çiftçilerimiz destek alamıyor.
ÇKS'ye kaydolamayan 8,2 milyon hektar tarım alanı; intikali yapılamamış, hissedarlar arasındaki sorunlar veya arazilerin çok küçük olması nedeniyle işlense de ÇKS'ye kaydettirilmeyen, atıl tarım alanları ve ecrimisil ile işlenen hazine arazilerinden oluşuyor. Bu alanlarda üretim yapan çiftçilerimiz yüksek üretim maliyetleri karşısında destek de alamayınca üretimden vazgeçmek durumunda kalıyor.

Ziraat Odaları Bilgi Sistemi'ne (ZOBİS) göre, 2022 yılında Ziraat Odalarımıza kayıtlı olarak, tarımsal üretime devam eden 5 milyon 186 bin 206 çiftçi varken ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 172 bin 974'dür. Bu rakamlara göre ülkemizde üretim yapan çiftçilerin yüzde 58'inin ÇKS kaydı bulunmuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçileri tarımda tutabilmek için tarımsal destekler önemlidir. Bu önem her geçen gün artıyor.

Gıda güvencesinin sorgulandığı, iklim değişikliği ile gelecekte tarımsal faaliyetlerin daha da zorlaşacağı bir ortamda ÇKS Yönetmeliğindeki kayıt şartları nedeniyle üretim yapan çiftçilerimizin destek alamaması kabul edilebilir değildir. Bu nedenle ÇKS Yönetmeliği yeniden değiştirilmeli, üretim yapan her çiftçi kayıt altına alınarak, üretim yapan tüm çiftçilerin desteklenmesi sağlanmalıdır.

Tarım alanlarının ÇKS kaydında bu sorunlar devam ederken, bir de başvuru süresinin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ermesiyle kaydı yapılabilir araziler de kayıt dışı kalacaktır. 
Başvuru süresinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen, 2022 yılında ÇKS'ye kayıt yapan çiftçilerin yaklaşık üçte biri bu yıl başvuru yapmadı. Bu nedenle 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresi uzatılmalıdır.
Çiftçilerimiz de kalan 10 günlük sürede yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalıdır. ÇKS başvuru dosyasının hazırlanmasında ve e-Devlet başvurularında Ziraat Odalarımız çiftçilerimize yardımcı olmaktadır.
ÇKS'ye kaydını yaptıracak çiftçilerimizin Çiftçi Belgesini alabilmesi, Ziraat Odası kayıtlarının aktif kalabilmesi için kayıtlı olduğu Ziraat Odasına en kısa zamanda başvurmaları gereklidir."
22 Aralık 2022 Perşembe

Bozkır'da Göksu Taşeli Kalkınma Projesi 2022 Ekonomik Yatırım Hibe Programı gerçekleştirildi.

Detay:

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 2022 Yılı Ekonomik Yatırım ve Hibe Programı gerçekleştirildi. Bozkır Atatürk Stadyumun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 2022 yılında ilçeye hibe olarak verilen ekipmanlar sergilendi. 

GTHKP hibe programları kapsamında Bozkır İlçemizde 2022 yılında, %70-80 hibe oranıyla 42 adet bahçe el traktörü, 5 adet damla sulama sistemi, 19 adet güneş enerjili bireysel mobil sulama sistemi (GES), 5 adet arıcı karavanı 1 adet kazıcı yükleyici; ayrıca %100 hibe desteğiyle 12 adet süt sağım makinesi ve krema makinesi olmak üzere toplam 4.937.240 TL yatırım tutarındaki makine ve ekipmanlar hak sahiplerine teslim edildi.

Hibe teslim törenine Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Konya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Töke, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk proje ilçeleri ile komşu ilçelerin müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

2022 Yılı Ekonomik Yatırım ve Hibe Programı kapsamında Bozkır Kaymakamı Tolga TURAN Bozkırlı üreticilere hitap etti.

Kaymakam Turan yaptığı konuşmada "Kıymetli Bozkırlı Hemşehrilerim;

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) eş finansmanı ile Konya ve Karaman illerinde toplam 11 İlçe ve bu İlçelere bağlı toplam 238 köy ve kırsal mahallede uygulanmaktadır. Projenin genel hedefi; sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla ekonomik çeşitliliğin desteklenmesi, iklim şoklarına karşı direncin güçlendirilmesi ve geliştirilen tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetleri ile değer zinciri yaratılarak çiftçilerin gelirlerinin artırılmasıdır. Ayrıca, proje kapsamındaki köy ve kırsal mahallelerimizin tarımsal verimliliği yüksek modern üretim modelleriyle buluşmaları, ortak doğal kaynakların ve tarımsal çeşitliliğin daha iyi yönetilmesi ile birlikte ekonomik yönden güçlenmesi için değerli bir kazanımdır.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 2018-2022 yılları arasında ilçemizde 41 ayrı hibe kaleminden 876 üreticimize toplamda 26 Milyon TL değerinde proje hayata geçirilmiş bu faaliyetler için ortalama %90 hibe desteği sağlanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz 2022 yılında; 42 üreticimize 1.708.000,00 TL değerinde Bahçe El Traktörü, S.S. Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize 1.443.750,00 TL değerinde bir adet kazıcı yükleyici, 19 üreticimize 988.000,00 TL değerinde Taşınabilir Güneş Enerjili Sulama Sistemi, 5 üreticimize 580.000,00 TL değerinde Arıcı Karavanı ve 5 üreticimize 117.090,00 TL değerinde Damlama Sulama Sistemi, envanteri oluşturulmuştur.

İlçemizin tarımsal üretimine ve gelişimine katkı sağlayacak ve bugün teslimatını gerçekleştireceğimiz ekipmanların İlçemize, çiftçilerimize ve Bozkır halkımıza hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi. 

Bozkır Belediye Başkanı Saygı yaptığı konuşmada "Kurumlarımızla birlikte güçlerimizi birleştirerek, 2019 yılından bu yana 41 farklı hibe kaleminden 879 üreticimize, toplamda 23 milyonu aşan hibe desteği sağladık

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere hibe desteği ile aldıkları makina ve ekipmanlar düzenlenen tören ile teslim edildi. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ilçemize 41 farklı kalemde toplamda 23 milyonu aşan hibe desteği sağlandı.

Üreten bir Bozkır için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Saygı sözlerine şu şekilde devam etti "Göreve geldiğimizde öncelik olarak verdiğimiz en önemli iki kalem vardı. Bunlardan birisi istihdamı artırmak diğeri ise üretimi artırarak üreten bir Bozkırdı. Hamdolsun gece gündüz demeden her hedefimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bugünde 5 arıcımıza baraka, Sarıoğlan beldesi kalkınma kooperatifimize kazıcı yükleyici, 12 üreticimize süt sağım makinesi, 19 üreticimize taşınabilir güneş enerjili sulama sistemi, 5 üreticimize damlama sulama sistemi 42 üreticimize bahçe el traktörlerimizi teslim etmek için burada bulunmaktayız.

İstiyoruz ki Bozkır gençliği üretsin, birlikte çalışma kültürünü geliştirsin, bunun içinde kırsalda yaşayan veya yaşamak isteyen gençlerimize arazi ve makine ekipman noktasında Göksu Taşeli ve belediye ile ortak bir proje hazırlığı içerisindeyiz.

Bu desteklerin ilçemize kazandırılmasında emekleri olan başta Ziya Altunyaldız vekilimiz olmak üzere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. "dedi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada "Bugün teslimatı gerçekleştirilecek olan  Kazıcı ve yükleyicimiz  üreticilerimizin özellikle meyilli arazilerinde teraslama çalışmalarında üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak ile birlikte bölgemizdeki atıl arazilerin tarıma kazandırılmasını sağlayacaktır. 

İlçemizde gerçekleştirilen projelerimize desteklerini esirgemeyen başta Ziya Altunyıldız vekilimiz başta olmak üzere, Konya İl Tarim Müdürlüğümüze, Bozkır Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'ya şahsım odamız ve üreticilerimiz adına teşekkür eder. Makina ekipmanların Üreticilerimize ve Bozkırımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

20 Aralık 2022 Salı

​Ziraat Odasına, Göksu Taşeli Projesinden 1.443.750₺ Kepçe Hibesi

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamının, Ekonomik yatırım hibe programı dahilinde Bozkır Ziraat Odası ve SS Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile 1.443.750₺ değerinde Kazıcı Yükleyici hibesi kazandırıldı.  

Program kapsamında yüzde seksen hibeli olarak ilçeye kazandırılan Kazıcı Yükleyici Bozkır Ziraat Odası aracılığı ile bahçe tesisi, teraslama çalışmaları ve her türlü tarımsal işlemlerinde ilçedeki üreticilerin hizmetine kullandırılacak.  

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş yaptığı açıklamada "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında ilçemizdeki tarım arazilerinin eğimli arazilerden oluşması nedeniyle iki yıldır hazırlıklarını tamamladığımız ve ilçemiz üreticilerin hizmetine sunulacak olan Kazıcı Yükleyici ekipmanını üreticilerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Tarımsal anlamda İlçemizde bulunan 153 bin dekar eğimli arazinin teraslama ve kirizma çalışması yapılarak üretime kazandırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması için ihtiyacımız olan bu makinayı Bozkır Ziraat Odası ve SS Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile ilçemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.  


Göksu Taşeli Kalkınma Projesinden temin edilen Kazıcı Yükleyici ekipmanı teslim alan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada "Göreve geldiğimizden bugüne kadar ilçemizde tarımsal üretim ile iştigal eden ailelerimizin vatandaşlarımızın tarımsal girdi maliyetlerini düşürmek ve rekolteyi yükseltmek için çalışmalar yapmaktayız.

Çiftçilerimize bu kapsamda Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 3 proje gerçekleştirdik.  

Hayata geçirilen projeler kapsamında Odamız makine parkurumuzu daha önceden oluşturmuştuk ve makine parkurumuzda 9 adet makine bulunmakta olup bugün itibariyle kazıcı yükleyiciyle makine parkurumuza dahil etmiş bulunmaktayız.

Yeni Kazıcı Yükleyici ekipmanımızla ilçemizde âtıl vaziyetteki yeni tarım arazileri oluşturabilecek ve üreticilerimizin üretim miktarını artırabileceğiz. Bu hizmet aracımızla hem üreticilerimizin girdi maliyetini düşüreceğiz hem de ilçemizdeki üretimi artırarak vatandaşlarımızın refah seviyesini arttıracağız. Günden güne artan ekipmanlarımızla çiftçilerimiz ellerinde olmayan ekipmanları odamızdan temin edebilecek.  

Bugün teslim aldığımız makinemizin Odamıza kazandırılmasında emeği geçen Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve S.S. Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine odamız ve çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.  
9 Aralık 2022 Cuma

Yüzde Elli Hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri başladı.

Detay:

2022 Yılı %50 Hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri başladı. Desteklemelerle ilgili başvurular 09.12.2022 tarihinde başlayıp 20.01.2023 tarihinde son bulacaktır. 

YATIRIM KONULARI A İŞ PLANI
 
• Toprak işleme Makinaları • Ekim-Dikim-Gübreleme-ilaçlama Makinaları • Hasat-Harman makinaları • Meyvecilikte kullanılan alet-makinalar • Hayvancılık işletmelerine Yönelik Makine Ekipmanlar
KİMLER BAŞVURABİLİR
• Gerçek kişiler (Bireyler. Çiftçiler) • Şirketler (Kollektif, Limited ve Anonim şirket) ve Ortaklar • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Birlikler ve Bunların Üst Birlikleri

HİBE TUTARLARI
• A Iş planı 5.000-500.000 TL'ye kadar bütçe içeren başvuruları.
• B Iş planı 50.000 TL ile 1.000.000 TL arası bütçe içeren başvuruları kapsamaktadır.
 
YATIRIM KONULARI B İŞ PLANI
 
- Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları 
• Tarımsal Ürünlerin Depolanması 
• Tarımsal Sabit Yatırımlar 
• Yağmur Hasadı İçin Jeomembran Gölet Yapımı 
• Kültür Mantarı Yetiştiriciliği 
• Yenilenebilir Enerji Tesisleri 
• Küçük Aile İşletmeciliğine Yönelik Hayvancılık Yatırımları 
• Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Işlenmesi Ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar 
• Akıllı Tarım Uygulamaları 
• El Sanatları (Zanaatkarlık) Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar 
• İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları 
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları 
• Makine Parkları Yatırımları 
• Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması) Yatırımları 

 https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx  resmi internet sitesi üzerinden üyelik kaydı ile yapılacaktır. 

ÇKS (Tarla Parası) kayıtları için son gün 31 Aralık !!!

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

ÇKS'de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 23 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili  Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada çiftçilere geç kalınmaması uyarısında bulunuldu.

Başkan Öztürk Yaptığı açıklamada "Çiftçilerimizin  Tarım Bakanlığınca uygulamada olan Mazot ve Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi desteği, Yem Bitkileri Desteği, Katı Organik –Organomineral Gübre Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteğinden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için 31 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüğümüze kayıtlara esas evraklar ile müracaatta bulunmaları önem arz etmektedir. 

31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerimiz Tarım Bakanlığınca uygulamada olan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaklar. Üreticilerimize Önemle Duyurulur." dedi.
15 Ekim 2022 Cumartesi

​Bozkır’da Elma Toplayan Kadınlara, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü ziyareti gerçekleştirildi.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde Elma toplayıp boylama yapan Kadın işçiler, Bozkır Protokolü tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü münasebetiyle ziyaret edildi.


Bozkır Harman Pınar mahallesinde Elma üreticisi Ali Öncü'nün bahçesinde gerçekleştirilen ziyarette Elma toplayan Kadınlara, Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Bozkır Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ve Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü merasimi dolayısıyla hediye takdim edildi.

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş Kadın işçilere teşekkür ettikten sonra "Üretmek kadar güzel bir şey yok. Bizler kurum olarak üreten Türkiye'nin emek verenlerine her zaman teşekkür ederiz" dedi.

Kadın işçilere Hediye takdim edildikten sonra Bozkır Kaymakamı Deniz ve protokol üyeleri bahçede Elma toplayarak Kadın işçilere yardımda bulundu.

13 Ekim 2022 Perşembe

Bozkır Ziraat Odası Araç Parkuruna Patates söküm makinasını ekledi.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır Ziraat Odası Araç Parkurunda yer alan ekipmanlarını her geçen gün biraz daha güçlendiriyor.


Bozkır Ziraat Odası son olarak araç parkuruna Bozkır Belediyesinin destekleriyle Patates Söküm makinasını ilave etti.  

Bozkır Ziraat Odasına kazandırılan ekipmanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk "Bozkır Belediyemiz ve Bozkır Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'nın destekleriyle odamız ekipmanlarına bir yenisini daha ekledik.  

Özellikle geniş arazili bölgelerimizde ki patates üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bu ekipmanla Patates üreticilerimizin sökümü daha hızlı hale gelecek. Bu ekipmanın odamıza kazandırılmasına desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'ya çiftçilerimiz ve odamız adına teşekkür ederim.  

Odamıza kazandırdığımız bu ekipmanında üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim. Ekipmanımız temin edilir edilmez Patates üretimi yapan üreticilerimizden büyük bir rağbet gördü.  

Odamızda göreve başladığımız ilk günden itibaren olduğu gibi çiftçilerimizin elini güçlendirecek ekipmanlarımızı temin ettik ve ihtiyaç olan eksik her türlü ekipmanında odamıza kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.  
8 Ekim 2022 Cumartesi

Odamız Ziraat Mühendisi Ali Aladağ'ın babası vefat etti

Detay:


Bozkır Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Ali Aladağ'ın babası Emekli öğretmen Fahrettin Aladağ vefat etti.

Merhum bugün defnedilecektir. Definle ilgili güncelleme gün içinde yayınlanacaktır. 

Merhuma Allah'tan rahmet, başta Bozkır Ziraat Odası Personellerinden Ali Aladağ olmak üzere tüm Aladağ ailesine başsağlığı dileriz. 

7 Ekim 2022 Cuma

Bozkır’da aileler geçimlerini sağlamak için pekmez kaynatmaya başladı.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar mahallesinde Acar ailesi tüm aile bireyleriyle beraber çalışarak geçimlerini kendilerine ait bağlarından elde ettikleri üzüm ve pekmezlerden sağlıyor.Kendilerine ait bağlarda bazen eşi ve kendisi bazense çocuklarıyla beraber tüm aile çalıştıklarını belirten Mehmet Acar, bu sene hava şartlarının soğuk gitmesinden dem vurarak üzüm ve pekmez üretiminde gerile olduğunu belirtti.

Üzüm bağında pekmez kaynatamı yaparken AA muhabirine bilgiler veren Mehmet Acar "İsmim Mehmet Acar Hamzalar Mahallesinde ikamet etmekteyim. Burada bağcılık yaparak geçimimi sağlıyorum.

Bu yıl hava şartlarının kötü gitmesinden dolayı çok kiynişleme oldu, biz buna kuş üzümü deriz. Bu küçük üzümlerinde çok fazla ekonomik katkısı olmuyor.

Kendi emeğimiz olan ve meşhur Hamzalar Pekmezimizi Bağ'dan üzümlerimizi topladıktan sonra üzümlerin şırasını yani özünü çıkarıyoruz. Özünü çıkardığımız şırayı özel toprağımızla kestirip dinlendiriyoruz. Dinlenen şırayı kaynatıp tekrar dinlendirmeye alıyoruz.

Özel toprağımızla kestirilmiş ve dinlenmiş olan şıramız Pekmez yapımına hazır olduğunda kendimizin her sene yaptığı özel ocakların üstüne yerleştirilmiş leğenlerimizde 6-7 saat kaynatarak 6 kg üzüm olarak başlayan pekmez yolculuğu toplamda bir günlük yoğun mesainin sonunda 1 kg pekmez olarak sofralarımıza dönüyor.

Bölgemizin bu özel pekmezi için kullandığımız Toprağımız her mevkide bulunmayan bir beyaz toprak çeşididir. Bu özel toprak üzüm şırasından Pekmezin durmasını sağlıyor ve bölgemizde Eşenler mahallesinde ki Eşenler Obasında ve Mehmet Ali mahallemizde bulunuyor.

Üretici olarak bölgemizde en büyük sıkıntımız pazarlama noksanlığı, Pazarlamamız olsa köyümüzde her şey olur. Ürünlerimizi kendi imkanlarımızla eş dosta satabiliyoruz gönderebildiğimiz kadarıyla Konya çevresine ulaştırabiliyoruz.

Tabi her üreticinin kendi aracı yok o yüzden ürettiği ürünü götürüp değerinde satma şansı olmuyor. Bölgemizde bölgenin ürünlerini değerlendiren bir tüccar olsa bizler üretim süreci sonrasında pazarlama anlamında ek bir yükten kurtulmuş oluruz" dedi.

Bozkır’da üretici son Üzüm sergisini kapatma sistemi ile koruyor.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar mahallesinde kurutulmuş üzüm üreticileri son kurutmalık üzümlerini yağmur ve yaştan kapama sistemi ile kurutuyor.  


Haber Fotoğrafları !!!

Önceki senelere göre üzüm hasadının azaldığını belirten irgin AA Muhabirine yaptığı açıklamada "Bu sene eş ile dostun yiyeceği ve ekonomik anlamda geçimimize katkı sağlayacak kadar ürünümüz oldu Allaha şükür.  

Bu seneki ürünümüzün birazını pekmez yaptık, birazını da kurutuyoruz. Önceki senelere bakında bu sene üzüm hasadımız çok zayıf oldu. Bu sene gerçekleşen hasadımız geçen senekinin yarısı civarında" dedi.  

BÖLGEDE SON KURUTMALIK ÜZÜM SERGİSİ BENİM

Mevsim itibariyle ara ara yağmurların yağdığını belirten İrgin "Bu sene ben üzüm sergimi geç serdim. Üzümler kıvamına gelsin diyerek bilerek geç davrandım.

ÜZÜM VE PEKMEZİ SOFRALARIMIZDAN UZAKLAŞTIRDIK HASTALIKLAR ÇOĞALDI.  

Ben ilkokul mezunuyum işin uzmanı değilim ama şimdi şöyle diyeyim gözlemlediğim kadarıyla eskiden Annemizden ve babamızdan yani bizim atalarımız gördüğümüz çay bilmezdik, kuru üzüm ve pekmez ile günümüz geçerdi. Hastalıkta bu kadar değildi şimdi millet çaya düşkünleşti, üzüme veya pekmeze bakan yok ve her yerde hastalıkta aldı başını gidiyor.

Beş kilo üzümün kurutulması ile bir kilo kuru üzüm üretebiliyoruz. Ben ve çevremizdeki tüm üreticiler ürünlerini sağlığa zararlı olan ilaçları kullanmadan üretiyor.  

Bölgemizdeki üreticinin ek bir yerden geliri yoksa bağındaki kaldırdığı ürün ve bu üründen elde ettiği gelir kullanacağı ilaçların parasını karşılamaz" dedi.  

YAĞMUR YAŞTAN ETKİLENMEMEK İÇİN SERGİMİZİN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜM  

Üzüm kurutmak için bölgedeki diğer çiftçilerden farklı bir yöntem uyguladığını belirten İrgin "Üzümlerimizi kurutmak için bu şekilde bir yol izlememizin sebebi Sonbahara girdiğimizden dolayı oluşabilecek yağmurda yaştan mahsulümü korunmak. Mahsulümüz tarlada kururken hava karardı yağmur mu yağacak veya fırtına çıktı toz toprak ürünümüze mi karışacak kaygısı çekmemek için bu şekilde bir yöntem uyguladık.  

Aynı Sera mantığı ile kullandığımız bu sergide üzümlerimiz kuruduktan sonra sonraki seneye kadar örtü seramızı söküyoruz" dedi.  

 
23 Eylül 2022 Cuma

Çiftçilerin Dikkatine! Yeni Başlayan 2023 ÇKS başvuruları 31 Aralıkta bitiyor.

Detay:

Resmi Gazetenin 23 Eylül 2022 Tarihli ve 31962 Sayılı Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında yeni başvuruya açılan 2023 ÇKS başvuruları 2023 girmeden kapanacak. 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik nedeniyle 2023 yılı ÇKS Kayıtları 1 Eylül 2022 başlamış olup 31 Aralık 2022 'de (4 ay) sona erecektir. Çiftçilerimize ÖNEMLE duyurulur.

Yapılan yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk Çiftçilerimizin mağdur olmaması için mutlaka yıl çıkmadan ÇKS başvurularını yapması gerektiğini belirtti. 


Resmî Gazete Tam Metin halinde şu şekildedir;

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan "E-devlet kapısı" ibaresi "e-Devlet Kapısı" şeklinde, (n) bendinde yer alan "elemanının" ibaresi "personelinin" şeklinde ve "elemanı" ibareleri "personeli" şeklinde değiştirilmiş ve (v) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,"

"e) Çiftçi Belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeyi,"

"r) İzleyici: ÇKS'ye kayıt ve/veya güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde inceleme, kontrol ve denetim amaçlı olarak ÇKS'de kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kullanıcıyı,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü" şeklinde ve "uygulamaya" ibaresi "uygulama" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "internet" ibaresi "e-Devlet Kapısı" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Çiftçiler ÇKS'ye kayıt olabilmek, ÇKS kayıtlarını güncellemek için istenen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS'ye kayıt olmak için başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, ÇKS başvurusuna ilişkin Bakanlıkça yetki verilen iş ve işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilir.

(2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlar ve üretim yılının 31 Aralık tarihinde sona erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabilirler. Bu tarihlerin resmi tatil ve hafta sonuna rastlaması durumunda başvuru süresi ilk mesai günü sonuna kadar devam eder."

"(6) Kayıt süresince, başvuru sahipleri tarafından doldurulan çiftçi kayıt formları ve istenecek diğer bilgi-belgeler, il/ilçe müdürlüklerince teslim alınarak her çiftçi için fiziki ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda ise söz konusu bilgi ve belgeler Bakanlık bilgi sistemlerinde muhafaza edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnternet ortamından ve/veya e-devlet kapısı" ibaresi "e-Devlet Kapısı"  şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "sistemdeki" ibaresi "e-Devlet Kapısında" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (d), (ğ) ve (ı) bentleri ile aynı maddenin yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasının (i) bendinde yer alan "iki" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Fiilen tarımsal faaliyette bulunulan, mirasçı oldukları ya da olmadıkları tarım arazileri ile tarım arazisi hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak suretiyle ya da uzun zaman sonucu fiili kullanım durumu oluşmuş, hissedar oldukları ya da olmadıkları tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için EK-6'da yer alan fiili kullanım taahhütnamesi ile müracaat etmesi esastır. Fiili kullanıma konu araziler tespit komisyonları tarafından yerinde yapılan kontroller sonrasında kaydedilir."

"ğ) Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede belirtilen sürenin sonuna kadar devam eder. Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir."

"ı) Taksitli satışlara konu araziler hariç olmak üzere hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir."

"(7) ÇKS'ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenir. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir."

"(10) Çiftçinin tek başına sahibi olduğu araziler hariç hissedar olduğu veya olmadığı ancak fiili kullanımında olan arazilere münhasır olmak üzere ÇKS kayıtları on beş gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kayıtlardaki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İl genelinde ÇKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"f) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları ilçe tahkim komisyonuna iletmek,

g) İlçe tahkim komisyonu kararlarını tahkim komisyonu karar defterine işlemek ve ÇKS'ye kaydetmek."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Yapılacak desteklemeleri ve ürünleri sisteme tanımlatmak."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çiftçi Kayıt Sistemine" ibaresi "ÇKS'ye" şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "altı ve yedinci" ibaresi "6 ncı ve 7 nci" şeklinde, (b) bendinde yer alan "alanlar" ibaresi "alanlar," şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük altında kalan araziler."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık" ibaresi "Tarım ve Orman" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Göksu Taşeli Projesinden Hibeli 21 Patpat dağıtıldı.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde çiftçilere makine desteği gerçekleştirildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya'nın Bozkır ilçesinde çiftçilere yüzde 80 hibeli olarak dağıtılacak olan çapa motorları gerçekleştiren program ile 21 üreticiye teslim edildi.

Yüzde 80 hibeli olarak desteklemeden yararlanan 21 üreticiye çapa motorlarının anahtarları Bozkır Kaymakamı Ahmet Kaya Berkay Deniz, Bozkır Belediye Başkan Vekili Mustafa Şahin, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ve Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk tarafından üreticilere teslim edildi. 

Bozkır Kaymakamı Deniz "Çiftçilerimize hibeli olarak teslim etmiş olduğumuz ekipmanları hayırlı ve bereketli olsun. Çiftçilerimize tarımsal üretimlerinde bol kazançlar dilerim" dedi. 

31 Ağustos 2022 Çarşamba

Balıkçılıkta av sezonu başlıyor

Detay:

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
-"Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek 1 Eylül'de denize açılacak" 

-"2016 yılında 588 bin 715 ton olan su ürünleri üretimimiz, 2021 yılında yüzde 35,9 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti"
-"Son 10 yıllık dönemde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 36,2 azalırken yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimizde yüzde 149,8 oranında arttı"
-"Su ürünleri ihracatımız 2021 yılında 1 milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara çıktı"
-"Su ürünleri ticaretinde ülkemiz net ihracatçı bir ülkedir"
-"Son yıllarda avcılık üretim miktarları azalıyor. Sektörün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır"
-"Sürdürülebilir su ürünleri üretimi için gerekli stratejilerle kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacaklar" diyen Bayraktar, av sezonunun bereketli olmasını diledi.
Su ürünlerinin insan sağlığı ve dengeli beslenmede önemli hayvansal protein kaynaklarından biri olduğunu belirten Bayraktar, balık avcılığının önemli bir gıda temin yöntemi olmakla birlikte ülkelerin ekonomisinde de ciddi bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Balıkçılarımız yeni av sezonuna umutla bakıyor. Yeni sezonun hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız açısından verimli geçmesini bekliyoruz" temennisinde bulundu.

Su ürünleri üretimi

Ülkemizin uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahip olmasının yanında su ürünleri yetiştiriciliğinde de ön plana çıktığını vurgulayan Bayraktar, "2021 yılında toplam su ürünleri üretimimizin yüzde 41'i avcılık, yüzde 59'u ise yetiştiricilik yoluyla elde edildi. Su ürünleri avcılığımızın toplam üretimdeki payı yetiştiriciliğin artmasıyla birlikte yıllar içinde azaldı" dedi.

Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:
"TÜİK verilerine göre, 2016 yılında 588 bin 715 ton olan su ürünleri üretimimiz, 2021 yılında yüzde 35,9 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti. 

Son 10 yıllık dönemde (2011-2021) avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 36,2 azalırken yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 149,8 oranında arttı.

Su ürünleri ticaretinde ülkemiz net ihracatçı bir ülkedir. Yıllar itibarıyla ihracat miktarımızda önemli artışlar oldu. Son 5 yıllık rakamlara baktığımızda; 2016 yılında 790 milyon 303 bin 664 dolar olan su ürünleri ihracatı yüzde 74,1'lik bir artışla 2021 yılında 1 milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara çıktı.

Artan üretim ve ihracata karşın su ürünleri tüketimimiz ne yazık ki çok düşük seviyelerde seyretmektedir. FAO 2019 yılı verilerine göre kişi başına tüketimimiz 6,3 kilogramla, 20,5 kilogram olan dünya ortalamasının oldukça altındadır."

"Su ürünleri avcılığımız son 10 yılda yüzde 36,2 azaldı"

2011 yılında 514 bin 755 ton olan toplam su ürünleri avcılığımızın 2021 yılında yüzde 36,2 azalarak 328 bin 158 tona gerilediğinin altını çizen Bayraktar, "Su ürünleri avcılığımız ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azaldı" diyerek açıklamasını devam ettirdi:
"Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 11 azalırken iç su ürünleri avcılığında değişiklik yaşanmadı. Avcılıkta Karadeniz bölgesi yüzde 77'lik payla ilk sırada yer aldı. Denizlerimizde avlanan en önemli balık türü hamsidir. 2021 yılında hamsi balığı 151 bin 598 ton ve yüzde 46,2 payla en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 28 bin 41 ton ile çaça, 19 bin 590 ton ile istavrit takip etti. Denizlerde balık harici en fazla avlanan su ürünü de kum midyesi oldu. Ülkemizde, dünyada olduğu gibi avcılıkta stok büyüklüğüne ulaşıldı. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminin artması pek mümkün görülmüyor. Avcılığın korunması için denizlerimizin korunması gerekiyor." 

Hayvansal protein temininde önemli yeri olan balık avcılığının çevreye olumsuz etkilerinin en düşük seviyelerde tutulmasının önemine değinen Bayraktar, "Nitekim ekosistemdeki tahribatlar gelecek nesillerin refahını tehlikeye sokuyor. Ülkemizdeki su ürünleri avcılığı kıyı balıkçılığına dayanıyor. Yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığı yapılamıyor. Bu nedenle de av baskısı kıyı sularımızda yoğunlaşıyor" diyerek yapılması gerekenleri açıkladı:
"Son yıllarda avcılık üretim miktarları azalıyor. Sektörün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır. Bu amaçla stokların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak çalışmaların ve araştırmaların yapılması gerekiyor. Koruma kontrol çalışmalarına öncelik verilmesi de ayrıca önemlidir.

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerle Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda önemli çalışmalar yaptı. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, ışık kullanımı ve avlanma mesafesi gibi konularda getirilen yasaklar ve kontroller su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Balıkçılarımızın av yasaklarına ve tebliğ ile getirilen düzenlemelere titizlikle uyması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi için gerekli stratejilerle kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir. 

Kaynakların verimli kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, yetiştiricilik, avcılık ve Ar-Ge çalışmaları daha fazla desteklenmeli, sektörde örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir.

Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gerekir. Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Bunun artırılması için fiyat istikrarı sağlanmalı, eğitim ve tanıtım çalışmaları yayınlaştırılmalıdır.

Balıkçılık sektöründe ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve, paketleme ve işleme tesislerinin sayılarının artırılması sektöre ekonomik katkı sağlayacaktır. Yeni av sezonu döneminin balıkçılarımıza bereketli kazançlar getirmesini diliyorum."
10 Ağustos 2022 Çarşamba

Süt sektörü çok zor dönemden geçiyor

Detay:

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
-"Üreticimiz bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabilmektedir. Bu durum sürdürülebilir değildir"

-"Sanayiciler çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşıyor"

-"Sektörün üretim ayağında çok ciddi kayıplar yaşanmaya başladı. Dengesiz besleme sonucu damızlık hayvanları erken elden çıkarma, buzağı alamama gibi durumlar hem süt hem de et sektörünün geleceğini tehdit ediyor"

-"Son dönemde yem fiyatları o kadar arttı ki, üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları (düve) ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladı. Sahada damızlık hayvan kesimlerinin hala devam ettiğini artık kabul etmemiz gerekiyor"

-"Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleridir. Üreticilerimiz para kazanamadıkları anda üretimi bırakıp şehirlere göç ediyor, geri dönüşleri de mümkün olmuyor. En büyük kayıp da işi bilen kalifiye elemanların kaybedilmesi oluyor. Ülke tarımının geleceği aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlıdır. Bunu unutmayalım"
-"Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerekiyor. Süt fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önlemeye çalışmak üretimin azalmasıyla birlikte daha yüksek enflasyon olarak bize geri dönecektir"
-"İlerleyen zamanlarda 'et ve süt ürünlerinde fahiş fiyatlar' tartışılırsa bilin ki bu bir anda gelişmiş bir sorun olmadığı gibi bir anda da giderilebilmesi mümkün bir sorun değildir"

ANKARA- 11.08.2022- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt sektöründe yaşanan sorunları yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi. Ulusal Süt Konseyi (USK)'nin, 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litrede brüt 7,50 lira olarak belirlediğini hatırlatan Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Konsey yaptığı açıklamada; 'çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır' dedi. Bugün itibarıyla üreticilerimizin eline kesintiler çıktıktan sonra ortalama 7 lira geçiyor. Bazı yerlerde ise bu fiyatın da altında çiğ süt satılıyor.

Gerek üretici örgütleriyle birlikte gerekse Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak yaptığımız açıklamalarla 'üretim maliyetlerinde önemli artışlar olduğunu' kamuoyuna duyurduk ve süt fiyatlarının revize edilmesinin önemine dikkat çektik.
Bugün parite, beklentimiz olan 1,5 seviyelerinden çok uzakta, 1 civarındadır. Üreticimiz bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabilmektedir. Bu durum sürdürülebilir değildir.

Yeni sezonda yonca ve mısır silajı gibi kaba yem maliyetleri de yükseldi. Öte yandan üreticilerimizin tek maliyeti yem de değildir. Son günlerde bir miktar düşüş yaşansa da mazota, elektriğe, işçiye, nakliyeye, ilaca zam geliyor.

Üreticilerimiz artık ne önünü görebiliyor ne de geleceğini planlayabiliyor. Yetkililerin 'süt fiyatları artırıldığında yem fiyatları da artıyor, bu yüzden süt fiyatlarında artışa gitmeyeceğiz' şeklinde söylemleri bulunuyor. Bu gerekçeyle nereye kadar süt fiyatları artırılmayacaktır? Krize giren süt işletmeleri nasıl ayağa kaldırılacaktır? Azalan üretim nasıl artırılacaktır?
Sektörde işlerin iyi gitmediğini sadece biz söylemiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bizi destekliyor. TÜİK'e göre son beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,8, içme sütü üretimi yüzde 6,5, peynir üretimi ise yüzde 5,2 oranında azaldı.


Sanayiciler çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşıyor. Hem üretim hem de talep ayağındaki daralma, sektördeki ciddi sorunu gözler önüne seriyor. Asıl sorun talep ayağındaki daralma ortadan kalkınca yaşanacaktır. İşte o zaman artan talebi karşılayacak yeterli ürün bulunamayacak, tüketiciler çok yüksek fiyatlardan süt ve süt ürünleri tüketmek zorunda kalacaktır. Buna yönelik hazırlıklı olmak zorundayız."
Sütün üretimden pazarlamasına kadar ki tüm sürecin, doğrudan döviz kuruyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "dövizdeki yukarı yönlü en ufak bir hareketlenmede zincirin her halkası ciddi maliyet artışlarıyla karşılaşıyor" diyerek, açıklamasına şöyle devam etti;
"Bu artışların üretime ve tüketime olası yıkıcı etkilerini azaltmaya yönelik her türlü tedbir hayata geçirilmelidir. Son dönemde yem fiyatları o kadar arttı ki, üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları (düve) ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladı. Sahada damızlık hayvan kesimlerinin hala devam ettiğini artık kabul etmemiz gerekiyor.
Üreticilerimiz, ellerinde tuttukları hayvanlarına ise 'daha az yem, daha az süt' diyerek verdikleri fabrika yemini azalttılar, hayvanlarını dengeli beslemekten vazgeçtiler. Asıl tehlike de işte burada başladı. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar artmaya başladı. Yani damızlıklar bir bir elden gidiyor, elde kalanlar ise damızlık vasfını kaybediyor.

Özetle sektörün üretim ayağında çok ciddi kayıplar yaşanmaya başladı. Dengesiz besleme sonucu damızlık hayvanları erken elden çıkarma, buzağı alamama gibi durumlar hem süt hem de et sektörünün geleceğini tehdit ediyor. İlerleyen zamanlarda üreticinin damızlık hayvan ihtiyacı ülke içerisinden yeterli hayvan bulunamadığı ve yurt dışından ise çok pahalı olduğu için karşılanamayabilir. Maalesef yılların emeği olan damızlık hayvanları elde tutup, geliştirme noktasından kopma noktasına geldik.
Kamuoyunun şunu çok iyi bilmesini istiyoruz. Eğer ilerleyen zamanlarda 'et ve süt ürünlerinde fahiş fiyatlar' tartışılırsa bilin ki bu bir anda gelişmiş bir sorun olmadığı gibi bir anda da giderilebilmesi mümkün bir sorun değildir. Biz uzun süredir bu konuyu dile getiriyoruz ama maalesef politikalar sadece geçici oluyor.

Artık üreticilerimiz, 'sürdürülemez çiğ süt fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle sürekli fiyat talep eden' konumda olmaktan yoruldu. Yüksek süt fiyatlarına ulaşmakta zorlanan, sağlıklı ve dengeli beslenememe riskiyle karşı karşıya kalan tüketicilerimiz de durumlarından memnun değildir.
Sonuç itibarıyla;
Önceliğimiz damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır.
Hep söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Gıda Komitesi'nin yem fiyatlarındaki artışların olası etkilerini önlemeye yönelik bir yol haritası belirlemiş olmasını da olumlu buluyoruz. Her ne kadar detayları sektör paydaşlarıyla paylaşılmamış da olsa bizce üreticilerin elindeki sağmal hayvan sayısı bellidir. Üreticinin ne kadar süt ürettiği de, hayvan başına tüketilen kesif yem miktarı da bellidir. Dolayısıyla bu veriler ışığında çapraz kontroller de yapılarak üreticiye yem desteği verilebilir ve olası suistimaller önlenebilir. 

Burada önemli iki nokta vardır; Birincisi desteğin üreticiyi tatmin edecek miktarda verilmesi, ikincisi ödemelerin her ayın sonunda üreticinin hesabına geçmesidir. Verilecek bu destekle süt/yem paritesinin ideal parite olan 1,5 seviyelerinde olması sağlanmalıdır."

Süt teşvik prim ödemelerinin 4 ay geriden geldiğini belirten TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üreticilerin en son Mart ayına ait desteği aldığını açıkladı. Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Böylesi çok geriden gelen bir desteğin etkisi de sınırlı olacaktır. Kaldı ki 20 kuruşluk destek ne üreticiyi teşvik etmekte ne de sektörü kayıt altına almakta etkili olmaktadır. Destek artırılmalı, ödemeler erkene çekilmelidir.

Çiftçiler ürünlerini maliyetlerinin üzerinde satamadıkları takdirde, piyasa istikrarından ve üretimde sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz. 

Süt üretiminde hiç kimse bir mucize beklemesin. Türkiye'de sütün büyük bir kısmı, çiftçilerimizi kırsalda tutan, küçük aile işletmeleri tarafından üretilmektedir. Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleridir. Üreticilerimiz para kazanamadıkları anda üretimi bırakıp şehirlere göç ediyor, geri dönüşleri de mümkün olmuyor. En büyük kayıp da işi bilen kalifiye elemanların kaybedilmesi oluyor. Ülke tarımının geleceği aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlıdır. Bunu unutmayalım. 
Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerekiyor. Süt fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önlemeye çalışmak üretimin azalmasıyla birlikte daha yüksek enflasyon olarak bize geri dönecektir.

İthalatla ülkeyi doyurma imkanı yoktur. Bunu görmezden gelemeyiz. Tarım sektörü dünyada en stratejik sektör haline geldi. Elimizde ne var ne yoksa vererek üreticiyi desteklemekten, üretimi artırmaktan başka çare yoktur. Bunu başaramazsak gıdayı tüketicilerimize ulaştıramayacağız."
2 Ağustos 2022 Salı

Temmuz ayı üretici market fiyatları ve girdi fiyatları.

Detay:
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
-"Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldü"
-"Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı"
-"Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ıspanak, üreticide kuru kayısı oldu"
-"Girdi fiyatlarındaki artışlar raflarda fiyatları yükseltiyor"
-"Üretici maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması zorlaşıyor"
-"Girdi fiyatları üretim sezonu boyunca var olan yüksek seviyesini sürdürüyor. Yüksek fiyatlar yeni üretim sezonuna hazırlanacak çiftçilerimizi düşündürüyor"
-"Üreticilerimize verilecek destek, aynı zamanda tüketiciye verilecek destektir. Üreticilerimizi destekleyerek, moralini yüksek tutalım. Üretimden kopmasına izin vermeyelim"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.
Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Elmadaki fiyat farkını yüzde 325,5 ile marul, yüzde 304,8 ile kuru fasulye, yüzde 274,8 ile maydanoz, yüzde 267,4 ile yeşil mercimek, yüzde 243,8 ile kuru incir ve yüzde 238,6 ile nohut takip etti. 
Elma 8,7 kat, marul 4,2 kat, kuru fasulye 4 kat, maydanoz 3,8 kat, yeşil mercimek yüzde 3,7, kuru incir ve nohut 3,4 kat ve kuru üzüm 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. 
Üreticide 2 lira olan elma 17 lira 38 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 8 lira 85 kuruşa, 7 lira 90 kuruş olan kuru fasulye 31 lira 98 kuruşa, 1 lira 7 kuruş olan maydanoz 4 lira 1 kuruşa, 8 lira 20 kuruş olan yeşil mercimek 30 lira 13 kuruşa, 32 lira olan kuru incir 110 lira 1 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 28 lira 44 kuruşa, 14 lira 50 kuruş olan kuru üzüm 43 lira 32 kuruşa markette satıldı."

-Market Fiyatları
"Temmuz ayında markette 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat azalışı görüldü.
Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 72,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 69,6 ile domates, yüzde 38,1 ile yumurta, yüzde 35,5 ile sivri biber, yüzde 33,8 ile kırmızı mercimek ve yüzde 28,5 ile marul takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 16,8 ile ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşüşünü yüzde 15,6 ile yeşil soğan, yüzde 10,2 ile patlıcan, yüzde 8,1 ile Antep fıstığı, yüzde 5,4 ile toz şeker, yüzde 5,3 ile ayçiçek yağı izledi."

-Üretici Fiyatları
"Temmuz ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,7 ile kuru kayısı oldu. Kuru kayısıdaki fiyat düşüşünü yüzde 2,5 ile yeşil soğan, yüzde 2,4 ile Antep fıstığı izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,7 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 80 ile limon, yüzde 54,2 ile sivri biber, yüzde 45 ile yumurta, yüzde 44,4 ile patates, yüzde 40 ile domates, yüzde 38,1 ile salatalık, yüzde 37,5 ile ıspanak takip etti.
Temmuz ayında üreticide 29 ürünün 17'sinde fiyat artışı olurken, 6'sında fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üretici fiyatlarında elma, nohut, fındık, pirinç, kuru üzüm ve kuru incirde fiyat değişimi olmadı."

-Fiyat Değişimlerinin Sebepleri
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile marketteki fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı;
"Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ıspanak, üreticide kuru kayısı oldu. 
Üreticide, kuru soğan ve patates arzının yetersizliği fiyatları yükseltti. 
Sivri biber, salatalık, domates fiyatlarındaki artış, artan talep baskısı nedeniyle gerçekleşti.
Depolardan piyasaya yatak limon arzının devam etmesi ve depo masraflarının artması limonda fiyatların yükselmesine yol açtı.
Ispanakta havaların ısınması nedeniyle hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansıdı. 
Yumurtadaki fiyat artışı ise yem fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandı."

"Tüketici fiyatlarındaki artışların düşürülmesi için üretici maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekiyor"
"En son yayınlanan TÜİK Mayıs ayı girdi fiyat endeksi rakamları, mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem endeksindeki anormal artışları gösteriyor. Bu durum, üretici fiyat artışlarının nedenine işaret ediyor. Çünkü üretici fiyatları endeksi yüzde 155 artarken, TÜİK verilerinde yer alan gübre endeksindeki artış yüzde 237'yi, mazot endeksindeki artış yüzde 184'ü buluyor. Girdi fiyatlarındaki artış ise raflarda fiyatları yükseltiyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir.
Ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen üreticilerimiz zor durumdadır. Çünkü girdi fiyat endeksindeki artışlar ile tarımsal üretici fiyat endeksi arasında ki artışlar, üretici aleyhine giderek artan büyük farklar oluşturuyor. Üreticilerimiz maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyor.
Üreticilerimize verilecek destek, aynı zamanda tüketiciye verilecek destektir. Üreticilerimizi destekleyerek, moralini yüksek tutalım. Üretimden kopmasına izin vermeyelim."

-Temmuz Ayı Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişim
"Temmuz ayında, haziran ayına göre gübre fiyatları amonyum sülfatta yüzde 5,2 ve kalsiyum amonyum nitratta yüzde 2,7 azalırken, DAP gübresinde yüzde 6,8, 20.20.0 kompoze gübresinde yüzde 3,2, üre gübresinde yüzde 2,3 artış gösterdi. 
Geçen yılın temmuz ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 229, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 217, DAP gübresi yüzde 194, amonyum sülfat ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 190 oranında arttı. 
Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 10,8 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 235 oranında arttı.
Besi yemi temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 4,3, süt yemi ise yüzde 2,4 azalırken, son bir yılda ise besi yemi yüzde 116,6, süt yemi ise yüzde 125,2 oranında arttı.
Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 129,4 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatları ise yüzde 300'e varan oranlarda artış gösterdi.
Girdi fiyatları üretim sezonu boyunca var olan yüksek seviyesini sürdürüyor. Yüksek fiyatlar yeni üretim sezonuna hazırlanacak çiftçilerimizi düşündürüyor. 
Üreticilerimizin geleceği görmelerini, üretimde kalmalarını sağlamak için girdiler makul fiyatlardan üreticilere ulaştırılmalı, girdi destekleri artırılmalı, ekimden önce destekler açıklanmalı ve en kısa sürede üreticilerimize verilmelidir."
28 Temmuz 2022 Perşembe

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ​Anız Yakma

Detay:

-"Anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına neden oluyor"

-"Anız yakma hasat sonrası sadece kökleri yakmıyor, toprağın tüm özelliklerini kaybetmesine sebep oluyor"

-"Ülkemizde 2021 yılında 2 bin 793 adet orman yangını gerçekleşti ve bu yangınların çıkış sebebinin yüzde 5,9'u yani 165 adeti anız yakılması sonucudur"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Hiçbir zaman tarımsal bir uygulama hüviyeti olmayan, toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde sürdürülebilir verimliliğin kaybolmasına neden oluyor" dedi.

Kontrolden çıkan anız yangınlarının çiftçilerimizin 1 yıllık emeğinin yok olmasına neden olduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bir yıl boyunca gözü gibi bakıp büyüttüğü ürününü hasat etmek isteyen üreticilerimizin bütün emekleri ve parası bir anız yangınıyla kül oluyor.

Anız yakılması havayı kirlettiği gibi orman yangınlarına da sebep olabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, Ülkemizde 2021 yılında 2 bin 793 adet orman yangını gerçekleşti. Bu yangınların yüzde 5,9'u yani 165 adeti anız yakılması sonucu çıktı. 2021 yılında yanan 139 bin 503 hektar orman alanının 377 hektarlık kısmı maalesef anız yangını nedeniyle gerçekleşti.

Tarımsal üretimde bulunmak, insanımızı doyurmak için her fedakârlığı yapan eli öpülesi çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Orman yangınlarının yoğunlaştığı bu sıcak yaz günlerinde anızları yakmayalım. Tarımsal üretimin ana unsuru olan toprağımızı koruyalım. Anız yakmanın çevreye vereceği zararları göz ardı etmeyelim. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmayalım.

Tarımsal üretimde maliyetlerin oldukça arttığı ve gıdaya olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde tarımsal üretimi ve bunun yanında doğal kaynaklarımızı tehlikeye atma lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz daha duyarlı olmak zorundadır."

Anız Yakmanın Sebepleri ve Zararları

"Üreticilerimiz hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacak olduğunda mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını sağlamak, yakıt tasarrufu sağlamak ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yakıyor. Bu yanlış uygulama yabancı ot ve haşereleri yok etmenin yanında anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmasını engellemek amacıyla da üreticilerimiz tarafından tercih ediliyor.

Üreticilerimizin anız yakmayı tercih etmelerinin sağlayacağı fayda, toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçük kalıyor. Özellikle organik maddesi çok düşük ve erozyona çok açık olan topraklarda anız yakılmamalı, sürülerek veya parçalanarak toprağa yeniden kazandırılmalıdır.

Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıklar toprağı tavında tutmakta ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgâr erozyonuyla kaybolmasına engel olmaktadır. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır, toprağa sızmasını sağlar.

Anızın yakılmasına bağlı olarak, toprağın organik maddesi yok oluyor ve toprağın önemli biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri zarar görüyor.

Anız yangınları sırasında 0-5 cm derinlikte 250 ⁰C'ye ulaşan sıcaklıklar meydana gelir ve verimlilik için en önemli unsurlardan biri olan organik madde yok olur.

Organik maddece zengin olan toprağın su tutma kapasitesi artar. Tarımsal sulamada yaşanılan sorunları göz önünde bulundurduğumuzda bu konu bir hayli önemlidir. Bir diğer husus ise; anız yangınları nedeniyle komşu tarlaların ürünleri ve ormanlar tahrip olabilmekte, doğrudan ve dolaylı etkileri sayesinde toprakla birlikte birçok canlı önemli derecede zarar görmektedir.

Verimliliği düşen topraktan daha iyi ürün almak isteyen üreticilerimiz, daha fazla toprak işleme ve kimyasal kullanma yollarına başvuruyor.

Gübre fiyatlarında ciddi artışların olduğu üretim sezonunda dönüme 1 kilogram fazladan gübre kullanılması, hem ülke ekonomisini hem de çiftçilerimizi daha çok zarara sokacaktır. Dolayısıyla anız yakılmasına bağlı olarak hem ekonomik hem de çevreyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.

Anız yakmanın doğrudan ve dolaylı etkileri bulunmakla beraber, toprakla birlikte birçok canlının önemli derecede zarar görmesi bu bilinçsiz olayın en önemli sonuçlarının başında geliyor. Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Bu da tarımsal üretimde verimliliğin artmasını sağlayan toprak yapılarındandır. Özellikle nadasa bırakılacak tarlalarda anızı yakmanın hiçbir gereği yoktur. Çünkü bir sonraki ekime kadar geçen sürede anız sapları zaten kendiliğinden çürüyerek toprağa karışacaktır.

Anızın çürüme süresinin uzun olması üreticilerimiz tarafından sorun olarak görülüyor. Anız saplarının çürüme süresi üzerine etki eden en önemli faktörler toprağın nem içeriği, sıcaklığı ile anızın C/N (Karbon/Azot) katsayısıdır. Toprağın nem oranı ve sıcaklığı ne kadar yüksek, C/N katsayısı ne kadar düşük ise anızın parçalanma veya çürümesi de o kadar hızlı olur. Bu katsayı anız üstüne azotlu gübreleme yapılarak düşürülebilir."

Alternatif Uygulama: Toprak İşlemesiz Tarım

"Toprak işleme uygulamalarının, tarımsal üründe bir azalmaya neden olmadan toprağı koruyan ve aynı zamanda sürdürülebilir bir faaliyet olması gerekir. Bu bağlamda üreticilerimiz anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmelidir. Üreticilerimiz 'Toprak İşlemesiz Tarım'a yönelmelidir.

Toprak işlemesiz tarım, maliyet unsurları içerisinde önemli bir yere sahip olan yakıtta büyük ölçüde tasarruf sağlamasının yanı sıra, toprakta organik madde miktarı artığı için toprağın su tutma kapasitesini artırmaktadır.

Diğer taraftan tarım arazilerinde erozyon büyük ölçüde azalmakta ve kuraklığa dayanıklı toprak oluşumuyla tarımsal kuraklıktan etkilenme azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre toprak işlemesiz tarımla özellikle buğday üretiminde yüzde 30'lara varan verim artışları söz konusudur.

Unutmayalım anız toprağın geleceği, toprak ise bizim geleceğimizdir."
26 Haziran 2022 Pazar

ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran

Detay:

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
-"Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS kaydı yaptırmaları önemli"
-"ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler; destek, tarım sigortası ve düşük faizli krediden yararlanamıyor"
-"2021 yılında ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçi sayısı 2 milyon 173 bin"
-"Ülkemizde 2021 yılı itibariyle 23,44 milyon hektar alanın 15,16 milyon hektarı ÇKS'ye kayıtlıdır"

ANKARA- 26.06.2022- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerimiz, desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor" uyarısında bulundu. Bayraktar, çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını son güne bırakmaması gerektiğini de söyledi.
ÇKS kayıt süresinin bitmesine son 1 hafta kaldığını hatırlatan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:
"Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarımsal faaliyetin yapıldığı tüm tarım alanlarının ÇKS kaydının yapılması oldukça önemlidir. 

ÇKS'ye kayıtlı alan ve çiftçi sayısı yıldan yıla değişmekte ancak son yıllarda azalmaktadır. 2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2020 yılında 2 milyon 127 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırmıştır. 2003-2020 yılları arasında ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçi sayısında yüzde 23 oranında azalma oldu.

Benzer şekilde 2003 yılında 16,73 milyon hektar iken, 2020 yılında ise 15,18 milyon hektar alan ÇKS kaydına alındı. 2003-2020 yılları arasında ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısında yüzde 9,3 oranında azalma yaşandı.

2021 yılında ise ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında artış ile 2 milyon 173 bine ulaştı. Buna rağmen ÇKS'ye kayıtlı alan yüzde 0,1 oranında azalarak 15,16 milyon hektara geriledi.  

Çiftçilerimiz tarımsal üretim faaliyetlerine devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramıyor. Çiftçilerimizin tarım yaptıkları alana yönelik başvurularını zamanında yapmalarının önemi yanında, tarım yapıldığı halde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına engel teşkil eden sorunların da çözümlenmesi ve ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerimizin kayıtlarının yapılması da oldukça önemlidir.
Ülkemizde 2021 yılı itibariyle 23,44 milyon hektar alanın 15,16 milyon hektarı ÇKS'ye kayıtlıdır. ÇKS başvurusunu yapmayan üreticilerimiz yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamıyor. Ayrıca düşük faizli kredi kullanamıyor, TMO gibi kurumlara ürün veremiyor, devlet destekli tarım sigortasına başvuramıyor. Bu durumda ülkemizde 8,3 milyon hektar tarım arazisi kayıt altına alınamıyor. Bu alanların bir kısmında üretim devam etse de üretici destekten faydalanamıyor. 

Bütün bunların yanında yıl içerisinde yaşanan herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi uygulamasında veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklemelerde çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekiyor.

2022 yılı ÇKS kaydı başvurusu geçtiğimiz Eylül itibariyle başlamış olup, 30 Haziran 2022 günü mesai bitiminde son bulacaktır. 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 1 milyon 702 bin çiftçinin 12,83 milyon hektar alan için ÇKS kaydını yaptırdığı görülmektedir. Başvuru süresinin bitmesine bir ay kala gerçekleşen bu rakamlar oldukça yetersizdir. 

Çiftçilerimiz son başvuru gününü beklememeli, yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak Odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile Tarım ve Orman bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce başvurusunu yapmalıdır."
23 Haziran 2022 Perşembe

Meteoroloji Konya için ilçe ilçe Kuvvetli yağış uyarısı verdi.

Detay:

Meteorolojik Uyarı Kuvvetli Yağışa Dikkat!

📍Ani Sel, 
📍Su Baskını,
📍Yıldırım,
📍Çatı Uçması,
📍Ağaç veya Direklerin Devrilmesi,
📍Ulaşımda Aksamalar

gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir. 


Uyarıda şu şekilde ilçe ilçe yağış bilgisi paylaşılmıştır. 
24 Haziran 2022 Cuma günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya kent
merkezi ve güneyi (Meram, Selçuklu, Karatay, Beysehir, Hüyiük, Derbent, Derebucak, Seydiyehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Çumra, Karapınar, Ereğli, Halkapınar) ile Karaman ve Niğde'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağişı, yağiş aninda kuvvetli rüzgar ve firtna ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9 Haziran 2022 Perşembe

ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, üreticilere destek ve birçok farklı imkandan yararlanma imkanı sağlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresinin 30 Haziran 2022 tarihinde sona ereceğini bildirdi ve bu tarihe kadar çiftçilerimizin mağdur olmamaları için çiftçilere sisteme kayıt olmaları için çağrıda bulundu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemine değinen Başkan Öztürk,  ''Çiftçilerimizin her türlü desteklerden yararlanmak, tarım sigortası yaptırabilmek ve düşük faizli kredi kullanabilmek için kısacası tarımsal faaliyetlerine katkı sağlayacak tüm imkanlara başvuru yapabilmek ve kullanabilmek için ÇKS kaydının şarttır. 

Odamız tarafından hatırlatma mesajları gönderilmekte ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirme yapılmaktadır. Üreticilerimiz zaman kaybetmeden, yaşanacak yoğunluğu da göz önünde bulundurarak bir an önce kayıt için ziraat odalarına başvurmalı" dedi
6 Haziran 2022 Pazartesi

Başkan Altay: “Kovanlar Arıcılarımız İçin Nefes Olacak”

Detay:

Konya Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla 31 ilçeden müracaat eden üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 2 bin 500 adet çift katlı, polen tuzaklı arı kovanı desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve Konya olarak Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Konya ciddi bir bal üreticisi konumunda. 1.330 işletmemizde yılda yaklaşık 1.440 ton bal üretiyoruz. Bu yeni yapılan kovanlar inşallah arıcılarımız için bir nefes olacak." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticisine yüzde 50 hibeli arı kovanı desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi bahçesinde bal üreticilerine kovanlarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli hedeflerinden birisinin de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve Konya olarak Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda ciddi çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.

"2 BİN 500 ÇİFT KATLI, POLEN TUZAKLI KOVANIMIZI ARICILARIMIZIN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Başkan Altay şöyle devam etti: "Bu manada Konya Arıcılar Birliği ile önemli faaliyetler yürütüyoruz. Arıcılarımızın temel ihtiyacı olan kovanlar hazırlandı ve şu an itibariyle 2 bin 500 çift katlı, polen tuzaklı kovanımızı arıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Konya ciddi bir bal üreticisi konumunda. 1.330 işletmemizde yılda yaklaşık 1.440 ton bal üretiyoruz. Bu yeni yapılan kovanlar inşallah arıcılarımız için bir nefes olacak." diye konuştu.

"KOVANLARI CEZAEVİ HÜKÜMLÜLERİ YAPTI"

Yaptıkları tüm projeleri sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerine değinen Başkan Altay, "Kovanlarımız Alanya L Tipi Cezaevi'ndeki hükümlüler tarafından yapıldı. Türkiye'nin en kaliteli arı kovanlarını arı üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah bereket olacak. Arıcılarımız çok güzel bir sezon geçirecek. Türkiye için önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konya Arıcılar Birliği Başkanı Adem Genç ile birlikte destekten faydalanan arı üreticileri de desteğin zamanlamasının çok güzel olduğunu ifade ederek, Başkan Altay'a teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR'İN ARICILARA DESTEĞİ 5 MİLYON TL'Yİ BULDU

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçeden müracaat eden üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 2 bin 500 adet çift katlı, polen tuzaklı arı kovanı desteğinde bulundu. "Modern Arıcılık Projesi" kapsamında daha önce de üreticiye; Büyükşehir tarafından arı kovanı, bal süzme makinası, bal dinlendirme kazanı, güneş enerji paneli, bal sağım çadırı gibi malzemelerden oluşan toplamda 5 milyon lira tutarında arıcılık ekipmanı desteğinde bulunuldu.

LAVANTA BALININ ÜRETİMİ ARTACAK

Ayrıca tüm dünyada çok kıymetli olan lavanta balının Konya'da da üretiminin artırılması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'daki 1,2 milyon metrekare alanda 1,8 milyon adet lavanta fidesi ile bal ormanı oluşturulurken bölgedeki lavanta üreticilerine de 5'er adet arılı kovan desteği verildi.

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu