Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
31 Aralık 2018 Pazartesi

Bölgemiz için Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı

Detay:

Bölgemiz için Kuvvetli ve Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

01.01.2019 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Konya'nın batı ve güneybatı ilçeleri (Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük, Seydişehir, Beyşehir, Akören, Hüyük, Doğanhisar, Derbent) ile Karaman'nın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde, bilhassa rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerler ile özellikle bazı önemli geçitlerde ( Konya-Antalya yolu Alacabel geçidi, Karaman-Mut arası Sertavul geçidi ) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden, kar yağışına bağlı olarak buzlanma, don hadisesi ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanacak olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Başlama – Bitiş Zamanı :01/01/2019 06.00 Lokal  -  02/01/2019 12.00 Lokal 
Oluşması Muhtemel Riskler :Ulaşımda Aksamalar – Buzlanma ve Don Olayı - Görüş     Mesafesinin Düşmesi

Değerlendirmeyi Yapan Merkez
Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 

Kar Yağışı Sınıflandırması:
1. Hafif Kar :1- 5 cm 
2. Kuvvetli Kar :5- 20 cm 
3. Yoğun Kar :20 cm ve üzeri 

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır. 
26 Aralık 2018 Çarşamba

Bayraktar, SGK Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi

Detay:

Bayraktar, SGK Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi

-TZOB Genel Başkanı, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar grubunun tek adayı olarak girdiği seçimde, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

-Bayraktar, görevi esnasında, çiftçi menfaatlerinin korunması için bir takım kanuni düzenlemelerin çıkarılması, çiftçinin sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümü ve SGK merkezlerinin açılması konularında büyük gayret gösterdi

 

Ankara – 26.12.2018 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar grubunun tek adayı olarak girdiği seçimde, yeniden SGK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

SGK 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da SGK Merkezi'nde yapıldı. SGK Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, görevi esnasında, çiftçi menfaatlerinin korunması için bir takım kanuni düzenlemelerin çıkarılması, çiftçinin sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümü ve SGK merkezlerinin açılması konularında büyük gayret gösterdi.

 

-Bayraktar döneminde çiftçi lehine yapılanlar-

 

Şemsi Bayraktar'ın görev döneminde;  

Ziraat Odalarının ve çiftçilerin talebi üzerine birçok ilçede SGK merkezi açılmasına katkı sağladı. Böylece çiftçiler, SGK ile ilgili iş ve işlemlerini ilçelerde yapma imkanına sahip oldular.

6111 sayılı Kanunla sattıkları ürün bedelleri üzerinden 1994 yılından bu yana BAĞ-KUR prim kesintisi yapılan, Ziraat Odası'na da kayıtlı çiftçilere geriye yönelik yapılandırma hakkı getirildi ve emekli olmaları sağlandı.

Ancak kadın çiftçiler, 2003 yılından önceki dönemler için aile reisi olmamaları nedeniyle borçlanamadılar. 2012 yılında bu mağduriyet giderildi ve emekli olmaları sağlandı. Kadın çiftçilerin, hak kazandıkları döneme ait borçları yapılandırılırken, bu borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı da ödemediler.

65 yaş ve üzeri çiftçiler, talep etmeleri halinde, tarım BAĞ-KUR'u primi ödemelerinden muaf oldular.

Yine tarım BAĞ-KUR'undan emekli olup da çiftçilik yapmaya devam eden çiftçilerin emekli maaşlarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırıldı.

Çiftçilerin sattıkları ürün bedelleri üzerinden alınan yüzde 5 oranındaki tarım BAĞ-KUR'u prim kesintisi, 1 Ocak 2014 tarihinde, sadece borcu olan çiftçilere ve borcu oranında yapılmak üzere yüzde 2'ye indirildi.

Ayrıca çiftçi muafiyeti kapsamında, diğer bir statüde çalışıyor ise Kurumdan kesinti muafiyet belgesi almaları halinde, sattıkları ürün bedelleri üzerinden alınan tarım BAĞ-KUR'u kesintisi kaldırıldı.

Çiftçilere diğer sigortalılık statülerine tabi olma durumunda çiftçiliğine devam etme imkanı tanındı.

Ziraat Odalarına, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanları bildirmemekten dolayı kesilen idari para cezaları silindi.

Tarım BAĞ-KUR'lu kadın çiftçilere doğum borçlanması imkanı getirildi. Düzenlemeyle 3 çocuğu olan kadın çiftçilere 6 yıla kadar borçlanma imkanı sağlandı.

Genel sağlık sigortası ve sigorta prim borçlarına yapılandırma hakkı getirildi.

SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan'ın Divan Başkanı seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu seçimine geçildi.

Yapılan oylama sonucu, Şemsi Bayraktar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar grubunun temsilcisi olarak SGK Yönetim Kurulu'na seçildi.

SGK Yönetim Kurulu'nda, Başar Ay işveren, Salih Kılıç işçi, Hüseyin Rahmi Akyüz kamu görevlileri, Bendevi Palandöken tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar, Kazım Ergün emekliler temsilcisi olarak yer aldılar.

KOP kapsamındaki illere hayvancılık desteği

Detay:

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. 

 Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi sağlanacak. 

Buna göre, işletmesi en az 1 yıldır aktif,  Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek. Hibe desteği programı 2019-2023 yıllarında uygulanacak. 

Hibe oranları,  yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı kapsamındaki inşaat işleri, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi alımı için yüzde 50 olacak.

Yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılacak, yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Hibeden, belirlenen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak. Başvuru şartları, bölgesel farklılıklara göre belirlenecek. 

Yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanacak ve Ziraat  Bankası aracılığıyla yapılacak. Bankaya, destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek. 

Hibe desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.

Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
12 Aralık 2018 Çarşamba

Bozkır’da Meralarda ki baskıyı azaltmak için Tohum dağıtıldı.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Macar Fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.Tarım Bakanlığı, IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ortaklaşa 'Göksu- Taşeli Havzası Kalkınma Projesi' kapsamında yürütülen projelerde bölgede ki küçük ve parçalı yapıdaki tarım alanlarının ekonomik değerinin artırılarak bölgeden kent merkezlerine yaşanan yoğun göçün durdurulması amaçlanmaktadır.

Söz konu 'Göksu- Taşeli Havzası Kalkınma Projesi' kapsamında Bozkır ilçesinde, Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki mera alanlarındaki baskıyı azaltmak için ve yem maliyetlerini düşürmek için ilçede tarımla uğraşan çiftçilerden Hayvan varlığı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri uygun olarak belirlenen 60 kişiye 300 dekarlık alana ekim dikimi yapılacak Macar cinsi fiğ tohumu dağıtıldı.

Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında ki tohum dağıtımına katılan Bozkır ilçe Kaymakamı Oltan Bayraktar çiftçilerle yapmış olduğu sohbet sırasında yapmış olduğu açıklamada "Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından dağıtılan ve çiftçilerimize katma değer katan bu projeden dolayı memnuniyet duyuyorum.

Memur sunduğu kamu hizmetiyle, Esnaf vermiş olduğu vergisiyle ve çiftçimizde ektiği fiğ ile ürettiği yumurtası ve sütüyle katkı sağlayacaktır.  Maalesef ki günümüzde köyde oturan insanlar hazır yoğurt yiyor ve hazır marketten yumurta alıyor, siz çiftçilerimizden beklentimiz bu işe gerçekten eğilip biraz daha fazla üretim yapmanızdır.

Günümüzde herkes tarafından bilinmektedir ki işlenmiş ürünler yerine çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünler daha sağlıklıdır" dedi.
11 Aralık 2018 Salı

Bozkır Ziraat Odası Delege Seçimi gerçekleştirildi.

Detay:

Bozkır Ziraat odası Başkanı Ali Köse 08.12.2018 Cumartesi günü Bozkır'ın 51 mahallesinde gerçekleştirilen seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Yapılan Delege seçiminde kendisinin de Yalnızca Mahallesinden delege seçildiğini belirten Oda Başkanı Köse yaptığı açıklamada "Odamız seçiminde seçim çalışmalarının yürütülmesinde bizleri yalnız bırakmayan ve yardımlarını esirgemeyen Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar'a, Kaymakamlık eski yazı işleri müdürü Erol Demişbaş'a, Bozkır ilçe merkezinde seçim asayişini sağlayan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine, ilçeye bağlı mahallelerimizde seçim asayişini sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederim. 

Demokrasimizin temsilcisi çok kıymetli muhtarlarımıza, sabah 08:00'den 17:00'ye kadar sabırla sandık başkanlığı yaparak seçimimizi gerçekleştirdiklerinden dolayı tüm mahalle muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Özellikle Yanlızca mahallemizde delege seçilerek tekrardan başkan adayı olmama sebep olan Yalnızca Mahallesi seçmenlerine ayrı ayrı teşekkürler ederim. 

Ayrıca tüm mahallelerimizde gerçekleştirilen delege seçiminde mahallesini temsilen seçilen tüm delegelerimize çiftçilerimiz adına hayırlı olmasını dilerim" dedi. 


Bozkır Ziraat odası Başkanlığı 08.12.2018 Cumartesi günü Bozkır'ın 51 mahallesinde gerçekleştirilen seçim delege sonuçları şu şekildedir;

Abdullah Çelik - Karabayır Mahallesi
Ahmet Arık - Yeniköy Mahallesi
Ahmet Taş - Tepearası Mahallesi
Ali Köse - Yalnızca Mahallesi
Ali Öztürk - Üçpınar Mahallesi
Ali Özüm - Küçükhisarlık Mahallesi
Arif Borazan - Kayacılar Mahallesi
Cemal Özdemir - Kildere Mahallesi
Eyyüp Tümtürk - Aydınkışla Mahallesi
Halil İbrahim Keklik - Karayahya Mahallesi
Halil Leylek - Yazdamı Mahallesi
Hamza Petek - Hisarlık Mahallesi
Harun Sağlam - Söğüt Mahallesi
Hasan Akın - Akçapınar Mahallesi
Hikmet Kanar - Kayapınar Mahallesi
Hüseyin Bardakcı - Hacılar Mahallesi
Hüseyin Borazan - Demirasaf Mahallesi
İbrahim Harmankaya - Pınarcık Mahallesi
İbrahim Mancır - Soğucak Mahallesi
İnce Mehmet Şahin - Dereköy Mahallesi
İrfan Baş - Yukarı Mahallesi
İrfan Demirtaş - Yelbeği Mahallesi
İsmail Şahin - Ayvalca Mahallesi
Lutfi Serbes - Yolören Mahallesi
Lütfü Çetin - Işıklar Mahallesi
Mehmet Ali Erat - Taşbaşı Mahallesi
Mehmet Ali Taş - Kınık Mahallesi
Mehmet Başer - Kızılçakır Mahallesi
Mehmet Canbaz - Cumhuriyet Mahallesi
Mehmet Çakmak - Bozdam Mahallesi
Mehmet Karaca - Kovanlık Mahallesi
Metin Söğüt - Baybağan Mahallesi
Mevlüt Altuner - Sarıoğlan Mahallesi
Mevlüt Doğan - Kuşça Mahallesi
Murat Öztürk - Elmaağaç Mahallesi
Mustafa Ali Başar - Armutlu Mahallesi
Mustafa Özkan - Hacıyunuslar Mahallesi
Mustafa Pektaş - Hamzalar Mahallesi
Mustafa Yüksek - Tarlabaşı Mahallesi
Muzaffer Şimşek - Karacahisar Mahallesi
Ramazan Akdağ - Sorkun Mahallesi
Ramazan İldeniz - Ulupınar Mahallesi
Salih Arı - Karacaardıç Mahallesi
Salih Özdemir - Kozağaç Mahallesi
Seyfullah İnce - Bağyurdu Mahallesi
Seyit Ali Arıcı - Sazlı Mahallesi
Şakir Nazlı - Dereiçi Mahallesi
Veli Ciğer - Tepelice Mahallesi
Veli Taşdelen - Arslantaş Mahallesi
Yasin Kök - Çağlayan  Mahallesi
Yunus Altunbaş - Harmanpınar Mahallesi

10 Aralık 2018 Pazartesi

TZOB sahada çiftçiyle buluşuyor…

Detay:

-TZOB sahada çiftçiyle buluşuyor…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-"Veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerimiz, çiftçilerimizle bir araya geliyor, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorun ve beklentileri en doğru ağızdan dinliyor"

-"Üreticilerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, temsilcileri Ziraat Odası başkanlarımızdan dinlemek, çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla bölge toplantıları da düzenledik"

-"Deneyimli veteriner ve mühendislerden oluşan ekiplerimiz gittikleri il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, tarım ve orman il müdürleri başta

olmak üzere birim amirleriyle de buluşuyor, çiftçilerimizin sorunlarını doğrudan aktarıyorlar, çalışmalar, projeler hakkında bilgi alıyorlar"

-"Teknik gezilerin ardından hazırlanacak raporlarda çiftçilerimizin Ziraat Odalarından beklentileri de geniş yer tutacak"

-"TZOB ve Ziraat Odaları olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

 

Ankara - 09.12.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Teknik Müşavirleri sahada üreticiyle buluşuyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerin çiftçilerle bir araya geldiğini, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorun ve beklentileri en doğru ağızdan dinlediklerini bildirdi.

Bayraktar, ülke geneline yayılan 765 adet Ziraat Odası'nın Türk çiftçisinin hizmetinde olduğunu belirtti. Ziraat Odaları yöneticilerinin katılımıyla Eylül ve Ekim aylarında bölge toplantıları düzenlendiğini ve bu toplantılarda çiftçilerin sorunlarının masaya yatırıldığını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle girdi maliyetlerinde oluşan fiyat artışları, çiftimizin üretim yapmasını zorlaştırdı. Üreticilerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, temsilcileri Ziraat Odası başkanlarımızdan dinlemek, çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla bölge toplantıları düzenledik. 9 bölge toplantımızdan ikisine, Ege ve Marmara bölge toplantılarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlık bürokratları da katıldı. Toplantılarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Ziraat Odası Başkanlarımız, bölgelerindeki, illerindeki çiftçi sorunlarını aktardılar. Bu görüşleri birer rapor haline getirdik."

 -"Teknik müşavirler sorunları yerinde tespit ediyor"-

 Bayraktar, Ankara'da toplantılar sürerken, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirlerinin ise sahada bizzat çiftiyle buluştuğunu, sorunları yerinde tespit ettiğini bildirdi. Teknik müşavirlerin 22 Ekim tarihinde başlayan teknik gezilerinin devam edeceğini belirten Bayraktar, "Deneyimli veteriner ve mühendislerden oluşan ekiplerimiz gittikleri il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, tarım ve orman müdürleri başta olmak üzere birim amirleriyle buluşuyor, çiftçilerimizin sorunlarını doğrudan aktarıyorlar, çalışmalar, projeler hakkında bilgi alıyorlar" diye konuştu. 


Teknik ekibin Ziraat Odaları faaliyetlerini de yerinde incelediğini anlatan Bayraktar, "Odalarımızın mevcut kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu kaynakları nasıl geliştirebilecek konusunda fikir paylaşımında bulunuyorlar. Teknik gezilerin ardından hazırlanacak raporlarda çiftçilerimizin Ziraat Odalarından beklentileri de geniş yer tutacak" bilgisini paylaştı.

Çiftçilerin teknik personeli ilgiyle karşıladığını, tüm sorunlarını içtenlikle paylaştığını belirten Bayraktar, "Türk çiftçisi dünyanın en fedakâr, en kanaatkâr ve en becerikli çiftçisidir. Kendisine yardımcı olmak amacıyla, işini severek ayağına geleni, her zaman el üstünde tutmuştur. Bizler de onlara layık olmak için çalışıyoruz. TZOB ve Ziraat Odaları olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalara katılan tüm Ziraat Odaları başkanları, yöneticileri, personeli ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirleri, çalışma kapsamında 8 ilin, Antalya, Burdur, Düzce, Erzurum, Kayseri, Manisa, Sivas ve Trabzon'un hemen bütün ilçelerinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerini tamamladılar. Bayraktar, teknik ekibin gezilerine devam edeceğini bildirdi.
6 Aralık 2018 Perşembe

Bölgemizde Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Detay:

Bugün (06.12.2018 Perşembe) bölgemiz genelinde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) yağmur şeklinde devam eden yağışların, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir. Bilhassa rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerler ile özellikle bazı önemli geçitlerde (Konya-Antalya yolu Alacabel geçidi, Karaman-Mut arası Sertavul geçidi, Ulukışla Pozantı arası) yoğun kar yağışı beklendiğinden, yaşanacak olumsuzluklara karşi (kar yağışına bağlı olarak buzlanma, don hadisesi ve görüş mesafesinde düşme vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Başlama – Bitiş Zamanı :06/12/2018 18.00 Lokal  -  07/12/2018 21.00 Lokal 
Oluşması Muhtemel Riskler :Ulaşımda Aksamalar – Buzlanma ve Don Olayı - Görüş Mesafesinin Düşmesi
Alınabilecek Muhtemel Önlemler :http://www.mgm.gov.tr/genel/korunma-yontemleri.aspx
Değerlendirmeyi Yapan Merkez

Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 

Kar Yağışı Sınıflandırması:
1. Hafif Kar :1- 5 cm 
2. Kuvvetli Kar :5- 20 cm 
3. Yoğun Kar :20 cm ve üzeri 
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır. 

3 Aralık 2018 Pazartesi

2018 ÇKS başvuru süresi uzatıldı.

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: -"Yaptığımız girişimler sonuç verdi. 30 Haziran'da sona eren ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık tarihine uzatıldı"

-"Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvurular TZOB tarafından yapılmıştı"

-"Üreticilerimiz olası sıkışıklıkları da düşünerek son günü beklemeden bir an önce Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları kendi yararlarına olacaktır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin, 31 Aralık 2018 tarihine uzatıldığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ÇKS Yönetmeliğine göre 2018 yılı ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdiğini, çok sayıda çiftçinin belirlenen sürede başvurusunu yapamadığını ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvuruların TZOB tarafından yapıldığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Birliğimizin yaptığı girişimler sonuç vermiştir. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 1'nci maddesi olan ÇKS'ye başvuru zamanı değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren 2018 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden Odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte 31 Aralık 2018 tarihine kadar Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Bilindiği gibi ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmaları mümkün değildir."
28 Kasım 2018 Çarşamba

Kaymakam Bayraktar'dan Başkan Köse'ye ziyaret.

Detay:

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse'yi makamında ziyaret etti. 

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. 

Bozkır Ziraat Odasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Köse, Kaymakam Oltan'a Bozkır Ziraat Odasına yakın zamanda kazandırılan Hizmet binasını gezdirdikten sonra, Bozkır Ziraat Odası ve İlçe Tarımıyla ilgili konularda bilgilendirmelerde bulundu. 

Kaymakam Oltan ziyaret sırasında odada işlem yaptıran Hamzalar mahallesinden bir çiftçinin hatırını ve ihtiyaçlarını sordu.

Ziyaret sonrasında ziyaret münasebetiyle hatıra fotoğrafı çektirildi. 
 

Bölgemizde Kuvvetli Rüzgar Ve Yer Yer Kısa Süreli Fırtına İle Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Detay:

Bugün (28.11.2018 Çarşamba) öğle saatlerinden gece saatlerine kadar olan periyotta; bölgemiz genelinde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) rüzgarın güney, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. 
Yağışların bugünden itibaren bölgemiz genelinde yağmur ve sağanak şeklinde 30.11.2018 Cuma günü gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği; ancak Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Derebucak, Bozkır, Hadim, Taşkent ve Karaman'nın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edilmektedir.
Meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. 

Başlama – Bitiş Zamanı :28/11/2018 12.00 Lokal  -  30/11/2018 21.00 Lokal 
Oluşması Muhtemel Riskler :Ani sel-Su Baskını -Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi-Baca Gazı Zehirlenmesi

Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 

Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar :10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
Fırtına :17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
Kuvvetli Fırtına :20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
Tam Fırtına :24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

Yağış Şiddeti Sınıflandırması
Hafif Yağış :1 - 5 mm, 
Orta Kuvvette Yağış :6 - 20 mm, 
Kuvvetli Yağış :21 - 50 mm,
Çok Kuvvetli Yağış :51 - 75 mm,  
Şiddetli Yağış :76 - 100 mm, 
Aşırı yağış :100 mm üzeri 


27 Kasım 2018 Salı

Bölgemizde Hava Sıcaklığı düşüyor ve Yağışlı bir hava etkin.

Detay:

Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinde Konya ve Karaman'ın güneybatısı, Aksaray'ın güney ve Niğde'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı; yarın(Çarşamba) Konya'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat); yarın(Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

15 Kasım 2018 Perşembe

Bölgemizde bu akşam Kar yağışı bekleniyor.

Detay:

Konya'nın Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Karapınar, Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde bu akşamdan itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
1 Kasım 2018 Perşembe

Dsi Çağlayan Göleti Yükseltilmesini %88 tamamladı.

Detay:

DSİ tarafından yıllardır yapımı bitirilemeyen gölet ve Sulama çalışmasında son yapılan açıklamalara göre %88 oranında tamamlanma gerçekleştirilmiştir. 

DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre İlçemize bağlı Çağlayan Mahallesi sınırları içerisinde ki Çağlayan Göletinin gövdesinin yükseltilmesi, 7700 metre derivasyon kanalı, regülatör yapısı, ilave 4870 dekar borulu sulama şebekesi ve sanat yapılarının yapılması amacıyla ele alınan işte fiziki gerçekleşme %88'dir.

Çalışmanın en kısa zamanda gerçekleştirilip çiftçilerimize fayda sağlaması dileğiyle. 31 Ekim 2018 Çarşamba

Başkan Köse, Kaymakam Oltan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Köse, Kaymakam Oltan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Altuner, Bozkır Kaymakamlığına atanan Kaymakam Oltan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Köse, Kaymakam Oltan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek ilçe ve Bozkır Tarımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yalıhüyük’de anıza doğrudan ekim başladı

Detay:

Yalıhüyük de İlçe Tarım Müdürlüğünün Anıza doğrudan ekim  yöntemi projesi kapsamında kazandırılan  18 sıralı  mibzerle çiftçiler ekime  başladı.

Proje kapsamında İlçe çiftçisine kazandırılan anıza doğrudan ekim mibzeri il e çiftçiler suğla  arazisinde  ilk deneme  ekimini gerçekleştirdi.

Anıza  doğrudan ekim projesinden  oldukça  memnun olan  Yalıhüyüklü çiftçilerden  Selahattin  Özdemir(55) ;''Otuz  yıllık çiftçiyim. Arazimiz geniş, mazot maliyeti bizi yıpratıyordu. İlçe Tarım Müdürlüğümüz böyle  bir proje gerçekleştirmiş. Hem  işgücü hem  maliyet  hem de  zamandan tasarruf ediyoruz.Bu proje sayesinde anız yakmaları da sona erdi.Çok  faydalı ve  kazançlı bir  proje ''diye konuştu.

İlçe  Tarım  Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre; 40 bin dekarlık tarımsal alanda 10 bin dekar alanın anıza doğrudan ekim hedeflendiği, projenin Çiftçiler üzerinde maliyet işgücü zaman açısından önemli bir tasarruf sağlanacağı öğrenildi.

Anıza doğrudan  ekim mibzerine  çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Yalıhüyük - Fatih Atalay
27 Ekim 2018 Cumartesi

Bir Hafta Boyunca Yağış yok ve Sıcaklıklar artıyor

Detay:

Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan Meteorolojik uyarıya göre önümüzdeki Bir Hafta Boyunca Bölgemizde (Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde) Yağış Beklenmiyor. Hava Sıcaklıklarının Hissedilir Derecede Artacağı Tahmin Ediliyor!
Hafta ortasından bu yana bölgemizi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk etti. Bu sistem ile bölgemizin tamamı yağış aldı. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü.

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (28.10.2018 pazar) öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan ve geceleri radyasyon kaybı sebebiyle gece, özellikle sabahın erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak bölgemizde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Başlama – Bitiş Zamanı
28/10/2018 12.00 Lokal  -  02/11/2018 12.00 Lokal 

25 Ekim 2018 Perşembe

Konya'nın 18 ilçesine kar uyarısı!

Detay:

Konya'nın Akşehir, Hadim, Taşkent, Doğanhisar, Derbent, Hüyük, Beyşehir, Seydişehir, Ahırlı, Derebucak, Yalıhüyük, Güneysınır, Bozkır, Akören, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu ve Halkapınar ilçelerinde kar yağışının görüleceği açıklandı. Konya'nın 18 ilçesine kar uyarısı! Eklenme :25 Ekim 2018 13:02 Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde etkili olmaya devam etmekte ve buna bağlı olarak bugün bölgemiz genelinde aralıklarla yağmur yer yer karlakarışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Konya'nın Akşehir, Hadim, Taşkent, Doğanhisar, Derbent, Hüyük, Beyşehir, Seydişehir, Ahırlı, Derebucak, Yalıhüyük, Güneysınır, Bozkır, Akören, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu, Halkapınar, Akasaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç, Karaman'ın Sarıveliler, Başyayla, Ermenek ilçeleri ile Niğde il genelinde yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü, perşembe günü rüzgarların bölgemiz genelinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Perşembe öğle saatlerinden Pazar günü sabah saatlerine kadar olan periyotta bölge genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

Aynı zamanda 27-28 Ekim 2018 günlerinin gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi de beklendiği aktarıldı.

Meydana gelmesi beklenen sonbahar erken donlarına karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği alanlarda tarımla uğraşan vatandaşların ve ayrıca yağması muhtemel kar yağışı nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
22 Ekim 2018 Pazartesi

Başkan Gün’den Bozkır Ziraat Odasına ziyaret.

Detay:

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse'yi makamında ziyaret etti. 

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse'yi makamında ziyaret eden Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Ziraat Odası hizmet binasının yeni yerinde faaliyet göstermeye başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti, hem de Bozkır'da tarım anlamında yapılan çalışmaları istişare etti. 

Yeni hizmet binasının daha işlevsel olduğunu söyleyerek hayırlı osun dileklerini ileten Başkan Gün, yeni hizmet binasının Bozkır'da yapılan çalışmaları olumlu yönde arttıracağını, daha verimli çalışmalara olanak sağlayacağını belirterek binanın hizmete girmesinde emeği geçen başta Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse olmak üzere herkese teşekkür etti. 

Bozkır'ın tarımsal üretiminin de değerlendirildiği ziyarette yapılan çalışmalar hakkında Başkan Gün'e bilgiler veren Başkan Köse, fidan desteği, canlı hayvan desteği, çiftçi eğitimleri gibi birçok alanda hizmet verdiklerini, en önemli hizmetlerinin ise toprak analizlerinin yapılıp toprak analizlerine göre çiftçilerin hangi ürünlerden daha fazla verim alacağının belirlenmesi olduğunu vurguladı. 

Bozkır'ın tarımsal anlamda üretiminin istedikleri seviyede olmadığını ancak Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası gibi kurumlar tarafından çiftçilerimize verilen desteklerle, teşviklerle, eğitimlerle bu seviyenin her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyleyen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır'ın tarımsal üretiminin büyük önem arz ettiğini ve Bozkır'ın tarımsal üretimle kalkınacağını belirtti. Bu sebeple de Bozkır Belediyesi olarak bu alanda Bozkır'ın kalkınması ve gelişmesi için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, yeni hizmet binasının tekrardan hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Belediye Başkanı İbrahim Gün, ziyaretin anısına Başkan Ali Köse'ye Bozkır Sancağı hediye etti. 


18 Ekim 2018 Perşembe

Meteorolojiden Uyarı! Bölgemizde Toz Taşınımının Etkili Olması Bekleniyor!

Detay:
i

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Bölgemiz (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) genelinde etkili olan toz taşınımının yarın 19/10/2018 Cuma akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başlama – Bitiş Zamanı
17/10/2018 17.15 Lokal  -  19/10/2018 18.00 Lokal 

Oluşması Muhtemel Riskler
Ulaşımda Aksamalar

Değerlendirmeyi Yapan Merkez
Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 


Elektrikli Çit ve Mantar Serası Hibesi başvuruları Başladı.

Detay:

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, 2018 yılı için 3. Hibe Çağrı dönemi Elektrikli Çit ve Mantar Seraları Kurulumu için başlamıştır.

1. Desteklenecek Yatırım Konusu
• Elektrikli Çit: Tarım ürünlerine zarar veren yaban domuzu ve diğer hayvanların ekili alanlardan uzaklaştırılması amacıyla yapıacaktır.. Uygulama, başvuran çiftçilerin her birinin arazisinin etrafını ayrı ayrı elektrikli çitle çevirmek şeklinde olacaktır. 
a) Mantar serası: Yaklaşık 100 m2 alana sahip mantar seraları tüm ekipmanlarıyla birlikte desteklenecektir. Sadece kadın çiftçilere yöneliktir. Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi (Kendisine veya aynı hanede oturan 1. dereceden yakınına ait olabilir.)
2. Destekleme Miktarı
• Çiftçi Grubu başvurusu %70 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır.
3. Başvuru Dönemi
15 Ekim 2018 – 2 Kasım 2018 arasındadır.
4. Son Başvuru
2 Kasım 2018 günü saat 16:00'ya kadardır
5. Başvuru Yeri
Mahallenizin bağlı olduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
6. Kimler Yararlanabilir?
Asıl ikameti en az son 6 aydır İlçenize bağlı mhallelerde olan ve yine bu mahallelerde çiftçilik yapan kişiler yararlanabilir.

7. İstenecek Belgeler
• Başvuru Formu (İlçe Müdürlüklerinden alıp, dolduracaksınız)
• 2018 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi (İlçe Müdürlüğünden alabilirsiniz.)
• Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) kaydı dökümü veya HBS kaydı olmadığına dair belge (İlçe Müdürlüğünden alabilirsiniz)
• Başvuru sahibinin son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje bölgesinde olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğünden veya muhtardan onaylı/mühürlü bir belge alabilirsiniz)
8. Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru
Ayrıntılı bilgi almak için uygulama bölgesindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek ya da telefonla görevlilere ulaşabilir, size yol göstermesi için Hibe Çağrı Kılavuzlarını alabilirsiniz. Bu kılavuzlar her bir yatırım konusu için ayrı ayrı hazırlanmış olup, gereken tüm detayları içermektedir.
Daha sağlıklı bilgi almak için kendi ilçenizin müdürlüğünü aramanız önerilir.
Bozkır 0332 426 10 39
4 Ekim 2018 Perşembe

Bozkır’da Bozkır Balı için Projeler devam ediyor.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği projeler ile bölge arıcılarına destekler devam ediyor.

Haberin tüm Fotoğrafları !!!

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince hazırlanan KOP İle Sağlıklı Hayat Arılı Yaşam Projesi KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından destekleniyor. Bu proje kapsamında bölgedeki arı yetiştiricilerine arı ürünlerinin muhafazasını sağlayan derin dondurucular sahiplerine teslim edildi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen proje teslim programında derin dondurucu hibesine almaya hak kazanan 35 arıcıya Derin Dondurucularını, Bozkır Kaymakamı Fahri Onay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü ve Ürün ihalesini alan Bozkırlı işletme sahibi Osmanlı Çarşı Mağazaları sahibi Nurettin Yılmaz teslim etti.

Arı ürünlerinin kalite ve verimini arttırmaya katkı sağlayacak olan projede sona yaklaşıldı. Bugüne kadar proje kapsamında amaçlanan doğrultuda arıcılara toplamda;

2100 adet polen ve propolis tuzaklı kovan

35 adet polen eleği

35 adet sır alma tezgahı ve bal hunisi

35 adet bal süzme makinesi

35 adet bal dinlendirme kazanı

35 adet bal eritme kazanı

700 adet 5 çerçeveli ruşet kovan

35 adet ana arı üretim seti 70 adet larva transfer kaşığı

35 adet derin dondurucu

35 adet 5kw güneş enerjisi paneli teslim edildi.

Üreticilere önümüzdeki günlerde arıcı barakaları ve taşınabilir termoslar teslimleri gerçekleştirilerek proje tamamlanmış olacak. Proje kapsamında teslimi yapılan ekipman ve malzemelerin toplam bedelinin %70'ini KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hibe olarak, kalan miktar olan %30 ise çiftçimizin katkı payı olarak sağlanmıştır.

Asırlardan bu yana kaliteli ve kendine has rehası ile nam yapmış Bozkır Balının hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacak yeni proje ve çalışmaların da yapıldığı bilgisini İlçe Müdürlüğünden öğrendik. Gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlçemizde katma değeri yüksek ürün elde eden üretici sayısının artması ve Bozkırın ülke genelinde adı geçen sayılı bal üretim merkezlerinden birisi haline gelmesi temennisiyle...
25 Eylül 2018 Salı

Yılın Ahisi seçilen Tahin Dünyası Osman Kalay'a Ziyaret

Detay:

Konya'nın Bozkır İlçesinde Ahi seçilen ilçe Esnaflarından Kalay'a kurum amirlerinden hayırlı olsun ziyareti. 

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse, Bozkır Tapu Müdürü Mustafa Ünal ve Bozkır Ziraat Bankası Müdürü  yılın ahisi seçilen Kalay'ı iş yerinde ziyaret ederek, Yılın Ahisi seçilmesinden duydukları memnuniyeti  belirttiler.  

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten Kalay "Bizi yılın Ahisi olmaya layik gören kurum ve kuruluşlarımıza ve Ahiliğin bize verilmesinden sonra gerek yüz yüze gerekse telefonla tebrik eden Bozkırlı hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten Kalay Misafirlere Geleneksel Bozkır Tahini, Köpük ve Haşhaş ezmesi ikramında bulundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi

Hava Sıcaklıklarının Hissedilir Derecede Azalacağı Tahmin Ediliyor!

Detay:

Bölgemizin (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde) 26/09/2018 Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor;

Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 26/09/2018 Çarşamba gününden itibaren 8 ila 12 derece azalacağı, Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde hafif  yağmur şeklinde yağış görüleceği ve rüzgarın ise bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

Ani sıcaklık düşüşü ve kuzeyli rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz hava şartlarının etkilerinden korunmak amacıyla ilgili ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önerilir.


Başlama – Bitiş Zamanı        
26/09/2018 00.00 Lokal  -  27/09/2018 23.00 Lokal


Oluşması Muhtemel Riskler
Ulaşım ve zirai faaliyetlerde aksamalar - Yer seviyesinde yer yer toz taşınımı-Sağlık sorunları


Değerlendirmeyi Yapan Merkez                
Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)
13 Eylül 2018 Perşembe

Kaymakam Öztürk'ten Köse'ye ziyaret

Detay:

İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 2 yıldır yürüttüğü Bozkır Kaymakamlığı görevinden  Ofçaz Kaymakamlığı'na atanan Emre Öztürk, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığına gelerek veda ziyaretinde bulundu.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse ve Bozkır Ziraat Odası personelleri tarafından karşılanan Kaymakam Emre Öztürk; Başkan Köse ve Oda Personellerin çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse "Her zaman Bozkır Halkına ve çiftçilerimize vakit ayırıp, her türlü sorunumuzda yanımızda olan kaymakamımıza teşekkür eder, Kaymakamımıza yeni görev yerinde de başarılar dilerim" dedi. 

6 Eylül 2018 Perşembe

2019 Üretim Yılı ( Çiftçi Kayıt Sistemi ) Çks Başvuruları Başladı

Detay:

Çiftçilerin 2019 yılı üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları başlamış olup başvurular 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir.  "Bu doğrultuda çiftçiler, 2019 yılına ilişkin ÇKS başvurularını Eylül 2018 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını veya kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için, istenilen belgelerle birlikte 30 Haziran 2019 tarihine kadar bağlı bulundukları İl / İlçe Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi… vb. gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değildir.

ÇKS başvurularında, üreticilerin ziraat odalarından "Çiftçi Belgesi" alma zorunluluğu bulunmaktadır. Üreticilerin 2019 yılı ÇKS başvurusu için il ve ilçe müdürlüklerine ibraz edecekleri çiftçi belgelerinde '2019 ÇKS başvurusu için geçerlidir' ibaresinin yer almasına dikkat edilmelidir.

Üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS )başvurularını veya kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için istenilen belgeleri İl / İlçe Müdürlüklerinden temin edeceklerdir.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için başvurularınrı ve belgelerini zamanında teslim etmeleri önemle duyurulur.
2 Eylül 2018 Pazar

Başkan Köse'den Badem üretici çiftçisine Ziyaret.

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanımız ALi KÖSE İlçemize Bağlı Sarıoğlan Mahallemizde Büyük Çiftçilerimizden olan Asım BAĞCI'nın ÇITIR BADEM Arazisinde incelemelerde bulundu.

Başkan KÖSE,Badem arazisi yaklaşık 3.400 metre karelik yerde yaklaşık 400 bin badem agacı 50 bin de ceviz agacının oldugunu söyledi.

Köse, agaçlarda ürünün bol olmasından dolayı arazi sahibi ASIM BAGCI'yı tebrik etti. 

Başkan Köse, Kendisine bol kazançlar ve bereketli olmasını ayrıca örnek bir çiftci ve üretici oldugundan gurur duyduklarını ifade ederek araziden ayrıldı.
16 Ağustos 2018 Perşembe

YALIHÜYÜK’DE SERACILIK TANITILACAK

Detay:

Yalıhüyük de Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında sera gösteri sahası kuruldu.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında sera yetiştiriciliğini tanıtmak ve geliştirmek amacıyla 250 metrekare alanda sera gösteri sahası kuruldu.

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, şunları kaydetti:

"İlçede ilk defa sera yetiştiriciliği yapılacağından kurulan bu gösteri sahası sonucunda ilçede kışın her türlü sebze maydanoz, roka, marul, dereotu, semizotu, nane, ıspanak, yazın ise domates, salatalık ve her çeşit fide yetiştiriciliği yapılması, bölgemizde sera yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak alternatif ürün yetiştiriciliğini ilçemizde başlatarak üreticilerin birim, alandan daha yüksek gelir elde etmeleri sağlamayı amaçlıyoruz."dedi.

Yalıhüyük  - Fatih Atalay
15 Ağustos 2018 Çarşamba

Başkan Köse’den Bayram Mesajı

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse idrak edeceğimiz Kurban Bayramı münasebetiyle yayınlamış olduğu mesajda "Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar birbirleri ile olan dargınlıkları unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir.

Mübarek Kurban bayramımızın önce çiftçilerimize, Bozkır Halkına, Türk ve İslam alemine hayır ile vesile olmasını diler, herkesin mübarek kurban bayramını kutlarım" dedi.      

Doğal afetler çiftçinin peşini bırakmıyor

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "İklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejimi değişti. Artık daha fazla düzensiz yağış yaşıyor, çiftçi olarak daha fazla zarar görüyoruz"

-"Tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir"

-"Kısa vadede, afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesinin yanı sıra, zarar gören çiftçilere maddi destek de sağlanmalıdır"

-"Temmuz ayı yağışlarında normale göre yüzde 17'den, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 113'den fazla arttı"

-"Bu üretim sezonunda yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir gibi ürünlerimiz etkilendi"

-"Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ordu İli normal yıllarda Ağustos ayında ortalama 67,7 mm yağış alırken, 9 Ağustos 2018'de bir günde Çaybaşı ilçesinde 108,1 mm, İkizce ilçesinde 58,2, Ünye ilçesinde 55,2, Fatsa ilçesinde ise 51 mm yağış alındı"

-"Ordu'nun afet yaşayan ilçelerinde bir ayda alınan yağış bir günde düştü"

Ankara – 15.08.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejiminin de değiştiğini bildirerek, "artık daha fazla düzensiz yağış yaşanıyor, çiftçi olarak daha fazla zarar görüyoruz" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, doğal afetlerin Ocak ayından bu yana çiftçinin peşini bırakmadığını belirtti. Yağışların normalinde gerçekleşmesine rağmen düzensiz bir şekilde yağması nedeniyle afetler yaşandığını ifade eden Bayraktar, "Afetler, tarım ürünleri rekoltesi bakımından ülke genelini etkilememekle birlikte afetin yaşandığı ilçe veya köyde çiftçiye büyük zarar vermektedir" diye konuştu.

Şemsi Bayraktar, 2017-2018 yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin 2017 yılı Ekim ayı itibariyle başladığını ve önümüzdeki Eylül ayında son bulacağını hatırlattı. İçinde bulunduğumuz tarımsal üretim sezonunda çok sayıda düzensiz yağış yaşandığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu üretim sezonunun başladığı Ekim ayından itibaren 10 aylık birikimli yağışlara bakıldığında, genel olarak yağışlar normali civarında gerçekleşirken, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 18 oranında artmıştır.

Ocak ayından bu yana, başta dolu olmak üzere, aşırı yağış, sel, don, fırtına afetleri ürünlere zarar vermiştir. Sezon başından itibaren değerlendirme yapıldığında, hububat üretimi için önem taşıyan Ekim-Kasım aylarında beklenen yağış gerçekleşmemiş, Ocak ayından itibaren yaşanan afetler çiftçinin peşini bırakmamıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mart-Nisan aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi kuraklığa neden olurken, Mayıs ayında yağışlar adeta toplu olarak yağmıştır."

-"Afetler çiftçinin gelir kaybını artırıyor"-

Bayraktar, yağış rejiminde yaşanan değişikliğin küresel iklim değişikliğinin bir etkisi olduğunu ifade etti. Küresel iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "Son yıllarda arka arkaya gerçekleşen afetler çiftçilerimizin gelir kayıplarını her geçen yıl daha fazla artırmaktadır. Bu süreç çok iyi gözlenmeli, tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir. Kısa vadede, afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesinin yanı sıra, zarar gören çiftçilere maddi destek de sağlanmalıdır" dedi.

-Zarar gören ürünler-

Bayraktar, Ocak-Temmuz ayları arasında doğal afetlerin yaşandığı iller ve zarar gören ürünleri şöyle sıraladı:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Yozgat illerinin bazı ilçelerinde başta dolu olmak üzere, aşırı yağış, sel, fırtına, don afetleri ürünlere zarar vermiştir.

Yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir gibi ürünlerimiz etkilenmiştir. Bu ürünlerin yanı sıra domates, biber, fasulye, soğan, sarımsak gibi sebzelerde de zarar meydana gelmiştir. Özellikle Antalya İlinin bazı ilçelerinde belirli dönemlerde gerçekleşen afetler seralara ve seralarda bulunan ürünlere zarar vermiştir. Antalya Elmalı'da yaşanan afet, 500-600 dekar sera alanında yüzde 100'e varan oranlarda zarara yol açtı. Hayvan telefleri de oldu."

-Temmuz'da yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 113'den fazla arttı-

Temmuz ayında mevsim normallerinin üzerinde yağış gerçekleştiğini belirten Bayraktar, Temmuz ayı yağış normalinin 16,4 mm olduğunu, geride bıraktığımız Temmuz ayında ise 19,2 mm yağış düştüğünü söyledi. Geçen yılın aynı döneminde 9,00 mm yağış gerçekleştiğini hatırlatan Bayraktar, "Temmuz ayı yağışlarında normale göre yüzde 17,1, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 113,3 artış görülmüştür" dedi

Meteoroloji verilerine göre, Temmuz ayı yağışlarında Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde artış gerçekleşirken, diğer bölgelerde azalma olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Normal yıllara göre Edirne'nin güney kesimleri hariç Trakya'nın tamamında, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Yalova ve Çorum çevrelerinde gerçekleşen yağışta yüzde 100'den fazla artış gözlenmiştir. Nevşehir, Mersin, Güney Ege Kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun Güneyi ve Mardin civarlarında ise yağışlar normallerine göre yüzde 75'ten fazla azalmıştır. Normale göre en fazla artış yüzde 100 ile Marmara Bölgesi görülürken, bu bölgeyi yüzde 91 ile Ege Bölgesi, yüzde 18 ile Karadeniz Bölgesi izlemektedir. Yağış azalmasında yüzde 31 ile Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi yüzde 21 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 19 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izlemektedir."

-Bir aylık yağış bir günde düştü-

Temmuz ayında devam eden yağışların Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi'nde artış gösterdiğini söyleyen Bayraktar, "Son olarak 9 Ağustos 2018'de Ordu'nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde aşırı yağış sele dönüşerek afete neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ordu İli normal yıllarda Ağustos ayında ortalama 67,7 mm yağış alırken, 9 Ağustos 2018'de bir günde Çaybaşı ilçesinde 108,1 mm, İkizce ilçesinde 58,2, Ünye ilçesinde 55,2, Fatsa ilçesinde ise 51 mm yağış alındı. Ordu'nun afet yaşayan ilçelerinde bir ayda alınan yağış bir günde düştü" dedi.

Gerçekleşen afetin ilçenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zarara neden olduğunu belirten Bayraktar, "Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan fındıklarda, bahçelerde çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında, fındık işçilerinin kaldıkları çadırlarda önemli zararlar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yağışların yanı sıra meydana gelen yangınların da çiftçiyi zarara uğrattığına dikkati çeken Bayraktar, 13 Ağustos günü Çanakkale'nin Ezine İlçesine bağlı Geyikli Bölgesinde tarım arazileri ve ormanlık alanda yangın çıktığını, 130 dekar zeytinlik alanı, 274 dekar çam ve makilik orman alanı, 150 adet organik arı kovanı ve 80 adet boş kovanın yandığını belirtti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi

Bayraktar’dan spekülasyonlara tepki

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-"Bu toprakların değerini, kıymetini bilmeli, ülkemize sahip çıkmalıyız. Gidebileceğimiz başka ülke yok"

-"Her kesim Türk çiftçisi gibi davranmalı, işine gücüne odaklanmalı, spekülasyonlardan uzak durmalıdır"

-"Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız"

-"Milli paramız Türk Lirasıdır. Her Türk vatandaşı parasının arkasında durmalıdır"

-"Biz dünkü değil, kökü binlerce yıl geriye dayanan koca bir medeniyetiz. ABD bunun bilinciyle hareket etmeli, bizim düşmanlığımızı değil dostluğumuzu kazanmalıdır"

-"ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum"

Ankara – 13.08.2018 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye ekonomisini hedef alan spekülatif ataklara tepki gösterdi.

5 milyona yakın sığınmacı, mülteci ve yabancı uyruklunun Türkiye topraklarında yaşadığını belirten Bayraktar, "Bizim başımıza bir şey gelse sığınacağımız toprak, gidebileceğimiz başka bir ülke yok. Bu toprakların değerini, kıymetini bilmeli, ülkemize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Bayraktar, kurdaki artışın siyasi hesaplar sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. ABD tarafından ülkemize yönelik tehdit mesajları ve yaptırımların kabul edilemez olduğunu ifade eden Bayraktar, "ABD yanlış tavırlarından geri adım atmalı, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetmemelidir" diye konuştu.

Yaşanan olumsuz tablonun geride kalacağını söyleyen Bayraktar, Türk çiftçisinin devletinin ve milletinin yanında olduğunu belirtti. Güçlü bir ekonominin temel dayanağının üretim olduğuna dikkati çeken Bayraktar şunları söyledi:

"Her kesim Türk çiftçisi gibi davranmalı, işine gücüne odaklanmalı, spekülasyonlardan uzak durmalıdır. Kişisel hesaplar bir kenara bırakılmalı, atacağımız her adımda ülke menfaatini göz önünde bulundurmalıyız. Ekonomik taaruza üreterek karşı duracağız."

-"Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız"

Türkiye ekonomisini hedef alan spekülatif atakların, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik olduğunu ifade eden Bayraktar şunları söyledi:

"Biz dünkü değil, kökü binlerce yıl geriye dayanan koca bir medeniyetiz. ABD bunun bilinciyle hareket etmeli, bizim düşmanlığımızı değil dostluğumuzu kazanmalıdır.  Sadece kendi coğrafyasında değil dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilecek güçlü ve saygın bir ülkeyiz. ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum. Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız."

Bayraktar, "Gün birlik olma günüdür. Milli paramız Türk Lirasıdır. Her Türk vatandaşı parasının arkasında durmalıdır" ifadelerini kullandı.
6 Ağustos 2018 Pazartesi

Gıdada israfı önleyemezsek gelecek karanlık

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-"Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketilirken, 1,3 milyar tonu israf ediliyor"

-"Dünyada üretilen sebze meyvenin yüzde 46'sı sofraya ulaşmıyor"

-"Açlık sorununu çözmenin yolu israfı önlemekten geçiyor"

-"Gıda israfı konusunda halkı bilinçlendirecek kamu spotları hazırlanması ve israf konusunun medyada geniş yer alması toplumsal bilinç sağlanması için önemli bir ihtiyaçtır"

 

Ankara – 05.08.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonunun tüketildiğini, 1,3 milyar tonluk gıdanın israf edildiğini bildirerek, "açlık sorununu çözmenin yolu israfı önlemekten geçiyor. 2050 yılına kadar gıda tüketiminin en az 1,6 milyar ton artacak. Bunun yarısı israfın azaltılmasıyla karşılanabilir" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, halen 7,7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9,8 milyara yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Halen küresel düzeyde tarımın kişi başına 4 bin 600 kalorilik üretim yaptığını vurgulayan Bayraktar, bunun dünya nüfusunu doyurmaya rahatlıkla yeteceğini ama Birleşmiş Milletler verilerine göre 815 milyon insanın açlık çektiğini, bunlardan 124 milyonunun ise açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkati çekti.

 Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini belirten Bayraktar, "Bu rakam, 2,5 milyardan fazla insanı doyurmaya yetecek kadar çok. Dünyada üretilen sebze meyvenin yüzde 46'sı sofraya ulaşmıyor" diye konuştu.

-İsraf büyük boyutlarda-

Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi (NRDC) raporuna göre, ABD'de her yıl üretilen gıdanın yüzde 40'ı, meyve ve sebzenin yüzde 52'si, deniz ürünlerinin yüzde 50'si, tahıl ürünlerinin yüzde 38'i, et ürünlerinin yüzde 22'si atıldığını bildiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Diğer gelişmiş ülkelerin de ABD'den farkı yok. Ülkemizde de çok büyük israf var. Üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25-30'u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor.

Araştırmalara göre gıda israfının yüzde 42'si evlerde meydana geliyor. İsrafın yüzde 39'u üreticiler, yüzde 5'i perakendeciler, yüzde 14'ü de yemek sektöründe gerçekleşiyor.

Açlık sorununu çözmenin yolu israfı önlemekten geçiyor. Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketilirken, 1,3 milyar tonu israf ediliyor.

2050 yılına kadar gıda tüketimi en az 1,6 milyar ton artacak. Bunun en az yarısı israfın azaltılmasıyla karşılanabilir.

İsrafı azaltamazsak üretmemiz gereken ek gıda, 2,4 milyar tonu bulacak."

 

-"İsrafın önlenmesi için yapılması gerekenler"

İsraf ile ilgili mücadelenin tarladan başlaması, kayıpların önlenmesi bakımından; yapılacak eğitim faaliyetleriyle üreticilerin yetiştirme tekniklerinin yanı sıra hasat teknikleri konusunda da bilgilendirilmesinin sağlanması gerektiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz üretim sırasında yanlış uygulamalar yapmamalı, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda dikkatli davranmalıdır.

Ürün olgunlaşmadan önce veya aşırı olgunlaşmış şekilde toplamamalı, bahçede uygun meyve ve sebze toplama kapları bulundurmalı, ürün güneşten korunmalı ve paketleme tesislerine teslimde veya pazara taşımada gecikilmemelidir.

 Hasat edilen ürünler uygun şekilde paketlenmeli, taşınmalı ve depolanmalıdır. Bu amaçla soğuk hava depolarının sayısı ve kapasitesi yükseltilmeli ve bu tesislere verilen destekler artırılarak devam etmelidir."

 

-İsrafı önleme konusunda tüketicinin yapması gerekenler-

İsrafı önleme konusunda tüketicinin de yapması gerekenler olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Tüketici ürünü, kayba ve israfa uğratmayacak miktarda ihtiyacı kadar satın almalıdır.

Başta sebze, meyve olmak üzere ürünleri uygun saklama ve kullanma şartlarına uymalı, zamanını geçirmeden değerlendirmelidir.

Alışverişe gitmeden önce evdeki yiyecekleri gözden geçirerek bir alışveriş listesi yapmalı, ihtiyacından fazlasını almamalıdır.

Ülkemizde her gün 5 milyon ekmek israf edilmektedir. İhtiyacın üzerinde ekmek alınmamalı, bayatlayan ekmekler uygun bir şekilde değerlendirilmelidir.

Evde veya lokantalarda yemek küçük porsiyonlar halinde servis edilmeli, yenebilecek kadar alınmalı, tabakta yemek bırakılmamalıdır.

Sipariş edilen yemeğin fazla gelmesi durumunda kalanların paketlenmesini talep edilmelidir."

Bayraktar, israf konusunun dünyanın sorunu olduğunu, 7'den 70'e herkesin bu konuda bilinçlendirilmesi ve sorumluluk içinde hareket etmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Şemsi Bayraktar, gıda israfı konusunda halkı bilinçlendirecek kamu spotları hazırlanması ve israf konusunun medyada geniş ölçekte yer almasının toplumsal bilinç sağlanması için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ulusal Süt Konseyi bu yapıyla devam edemez, inandırıcılığını kaybetmiştir.

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile görüştüm. 'Ben USK üyesi değilim, süte müdahalemiz olmamıştır' dedi. Önemli olanın sürdürülebilir üretim olduğunu belirtti"

-"1 lira 70 kuruşluk fiyata Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini ifade ederek 1 lira 60 kuruşa çekmeye çalışan USK, inandırıcılığını kaybetmiştir. Bunun sektöre vereceği zararı herkesin iyi hesaplaması lazım"

-"Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenen, üzerinde anlaşılan fiyat açıklanmalı ve herkes o fiyata uymalıdır"

-"Konsey'in aynı konuda ardı ardına üç defa açıklama yapması bile sürecin iyi yönetilmediğini göstermektedir"

- "TZOB olarak Konseyden neden çıktığımız bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır"

 

Ankara – 06.08.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi'nin 27 Temmuz 2018 tarihindeki toplantı sonrası ardı ardına yaptığı açıklamaların çiğ süt fiyatı konusunda üreticinin kafasını karıştırdığını bildirerek, "Ulusal Süt Konseyi (USK), Konsey'de varılan anlaşmaya uygun hareket etmeli ve üzerinde anlaşılan fiyatı açıklamalı, herkes o fiyata uymalıdır" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de hayvancılığın, ağırlıklı olarak sınırlı gelir elde eden küçük işletmelerde yapıldığını, bu işletmelerin yaşamasının sektör açısından çok önemli olduğunu belirtti.

 

-"Çiğ süt fiyatı sürdürülebilir üretimi desteklemelidir"-

 

Bu çerçeveden bakıldığında, çiğ süt fiyatlarının sürdürülebilir üretimi desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını belirlemektedir.

Ulusal Süt Konseyi 27 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı toplantı sonrası, 'Soğutulmuş çiğ süt üretici tavsiye fiyatı yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için 1,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir' şeklinde açıklama yapmış, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, '15.08.2018 – 31.12.2018 dönemine ait yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 proteinli soğutulmuş çiğ sütün bir önceki dönemde 1.53 TL/Litre olan tavsiye fiyatı, Merkez Bankası'nın uyarısıyla 15 Ağustos 2018'den geçerli olacak şekilde 1.70 TL/Litreye yükseltilmiştir' şeklinde değiştirmiştir.

Bunun üzerine konu tarafımızca takibe alınmış, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca ile görüşülmüş 'kendilerine uyarı yapan Merkez Bankası yetkilisinin kim olduğu, neden fiyatların değiştirilerek sitelerinde ilan edildiği sorulmuş', Sabit Karaca, yanıt olarak 'bu kafa karışıklığının bir kaç güne giderileceği, gerekli açıklamanın yapılacağını' ifade etmiştir. Aynı akşam yani 1 Ağustos 2018 tarihinde Konsey tarafından üçüncü açıklamada bulunulmuş, 'Ulusal Süt Konseyi 27 Temmuz 2018 tarihinde sektör paydaşları ile bir araya gelerek çiğ süt tavsiye fiyatı toplantısı yapılmıştır. Buna göre; soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için 1,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir' ifadeleri kullanılmıştır.

Konsey, yaptığı ilk açıklamada, 'üretici tavsiye fiyatı' ibarelerini kullanması, kamuoyunda tavsiye fiyatın 'net', 'üreticinin eline geçecek fiyat' olarak anlaşılmasına neden olmuştur. Toplantıda yapılan görüşmelerde de bu durum teyit edilmiştir. Üretici, gayet doğal olarak net litre başına 1 lira 70 kuruş alacağı kanısına varmıştır. Daha sonra bunun brüt fiyat olduğunu ima eden açıklamalar kafa karışıklığına neden olmuştur. 'Merkez Bankası'nın uyarısıyla' ibaresi de Merkez Bankası'nın olaya dahil olduğu 1,70 TL/Litre olan net fiyatı, brüte çevirdiği kanısı doğmasına yol açmıştır."

 

-"Merkez Bankası'nın fiyata müdahalesi söz konusu olmamıştır"-

 

Bütün bu gelişmeler üzerine Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştüğünü, Merkez Bankası olarak Ulusal Süt Konseyi kararına bir müdahalelerinin söz konusu olmadığını öğrendiğini bildiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile görüştüm. 'Ben USK üyesi değilim, süte müdahalemiz olmamıştır' dedi. Önemli olanın sürdürülebilir üretim olduğunu belirtti. Bu ifadeyle USK, inandırıcılığını kaybetmiştir.

Ulusal Süt Konsey'in aynı konuda ardı ardına üç defa açıklama yapması bile sürecin iyi yönetilmediğini göstermektedir. Konsey üretici başta olmak üzere her kesimin hak ve menfaatlerini korumak, süt sektörünün geleceğini planlamak, sorunlarını beraberce aşmak için kurulmuştur. Bu yapısını korumalı ve buna uygun hareket etmelidir. Üreticinin alın teri korunmalıdır.

Bu süreçte Konseydeki üretici birliklerinin sözünün geçmediği, üreticilerin söz hakkının olmadığı anlaşılmıştır. Üretici birliklerinin aleyhine süt fiyatı düşürülmeye çalışılmıştır. Üretici maliyetinin arttığı dikkate alınmamıştır.

Bakanlık ve üretici birliklerinin üretici maliyetinin arttığı görüşünün aksine, Merkez Bankası bahane edilerek süt fiyatları düşürülmeye çalışılmıştır. Süt Konseyi güven kaybetmiştir. TZOB olarak işte bu nedenle Ulusal Süt Konseyi'nden çekildik. Konseyden neden çıktığımız bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır. Ulusal Süt Konseyi bu yapıyla hayatına devam edemez, Konsey'in yapısı değiştirilmeli daha etkili bir hale getirilmelidir. Söz hakkı olmayan üretici birliklerinin de Ulusal Süt Konseyi'nde kalma nedenini anlayabilmiş değiliz.

1 lira 70 kuruşluk fiyata Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini ifade ederek 1 lira 60 kuruşa çekmeye çalışan USK, inandırıcılığını kaybetmiştir. 1 lira 70 kuruşluk fiyat da üreticiyi kurtarmazken, bu fiyatı brüt 1 lira 70 kuruş açıklayıp, üretici fiyatını 1 lira 60 kuruşa çekmenin sektöre vereceği zararı herkesin iyi hesap etmesi lazım. Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenen, üzerinde anlaşılan fiyat açıklanmalı ve herkes o fiyata uymalıdır.

TZOB olarak toplantı öncesinde uzmanların dile getirdiği 1,5 süt/yem paritesine göre olması gereken fiyatı açıklamış ve üreticinin eline 2 lira 6 kuruş geçmesi gerektiğini bildirmiştik. Bu açıklamamızın arkasındayız. Şu andaki fiyatlara göre 1,5 süt/yem paritesiyle olması gereken üretici çiğ süt fiyatı 2 lira 7 kuruştur. Son dönemde döviz kurundaki değişimler hammaddede dışa bağımlı olan yem sektöründe maliyetleri artırmıştır. Ziraat Odalarımızın kayıtlarına göre, 2017/2018 Temmuz döneminde, yüzde 18 proteinli süt yeminin fiyatı yüzde 27,3, yılın yedi aylık bölümünde ise yüzde 21,7 oranında artmıştır. Süt hayvancılığı açısından elektrik de önemli bir maliyet kalemidir. En son 1 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere hayvancılık işletmelerinde elektrik fiyatlarına yüzde 13,9 zam yapılmıştır."

 

-"Maliyet artışlarına tedbir alınmalı"-

 

Bayraktar, hayvancılık işletmelerinin, yükselen yem fiyatları ve elektrik gibi diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle uyarı verdiğini, maliyet artışlarına tedbir alınması gerektiğini, fiyatların bu seviyede seyretmesi halinde sektörde damızlık hayvanların kesilmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi

Muafiyet geçen sürelere borçlanma imkanı getirilsin…

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-"Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerimizin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma imkanı sağlanmalıdır"

-"Çiftçilerimiz, muafiyet dönemlerinde çalışmaya devam ediyor. Sadece geliri prim ödeyecek güçte olmadığı için muafiyet belgesiyle tarım Bağ-Kur sigortalılıklarını durduruyorlar"

-"Bu durumdaki çiftçilerimiz, borçların yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı kanunundan yararlanamadılar"

-"Çiftçilerimizin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçları yapılandırılmalıdır. Bu düzenleme çıkana kadar da 31 Temmuz'da sona erecek borç yapılandırmayla ilgili 7143 sayılı kanunun başvuru süresi uzatılmalıdır"

Ankara – 29.07.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin, muafiyet dönemlerinde çalışmaya devam ettiklerini, sadece geliri prim ödeyecek güçte olmadığı için muafiyet belgesiyle tarım Bağ-Kur sigortalılıklarını durdurduklarını bildirerek, "Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerimizin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma imkanı sağlanmalıdır" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, muafiyetin, yeterli tarımsal gelir sağlamayan çiftçiler için önemli bir hak olduğunu, bu hakla çiftçinin sigortalı kalma imkanını tamamıyla sona erdirmediğini, geçici bir süre dondurduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, prim ödeyebilecek tarımsal geliri sağlayamayan çiftçilerin, tarım Bağ-Kur sigortalarını, Ziraat Odalarından aldıkları muafiyet belgesiyle durdurduklarını, yeterli tarımsal geliri sağladıklarında tarım Bağ-Kur sigortalarını yeniden başlattıklarını bildirdi.

-Muafiyet alt sınırı 1691 lira 25 kuruş-

Belirlenen sınırlara göre, aylık olarak, 2016'da 1262 lira 70 kuruş, 2017'de 1422 lira, 2018 için 1691 lira 25 kuruş tarımsal gelir elde etmeyen çiftçinin, üyesi bulunduğu Ziraat Odası'ndan muafiyet belgesi alarak, sigorta prim ödemelerini durdurabildiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"2008 için tarım Bağ-Kur'lularda aylık prim gün sayısı 15 idi. Bu sayı her yıl 1'er puan artırıldı ve 2016'de 23, 2017'de 24, 2018'de 25'e çıktı. Muafiyet için aylık tarımsal gelir alt sınırı, prim gün sayılarının günlük asgari ücrete çarpılmasıyla bulunuyor. Bu rakam, 2008 için 304 lira 20 kuruştu. 2018'de bu rakam 1691 lira 25 kuruşa çıktı. Bu kadar tarımsal geliri sağlayamayan çiftçilerimiz talepleri halinde Ziraat Odası'ndan muafiyet belgesi alıp prim ödemesini durdurabiliyor. Bu geliri aşmaları veya istekleri halinde, üyesi olduğu Ziraat Odası'na başvurup muafiyet halinin kalktığını gösterir belge alıp yeniden tarım Bağ-Kur sigortalılığını başlatabiliyorlar. Halen aylık sigorta primini düzenli ödediği için 5 puanlık sigorta indirimden yararlanan çiftçilerimiz için 498 lira 92 kuruş, yararlanamayan çiftçilerimiz için 583 lira 48 kuruş. Aylık 1691 lira 25 kuruş tarımsal gelir sağlamayan çiftçilerimiz, bu tutarlardaki primi ödeyemediklerinden muafiyet için başvuruyorlar."

-"Çiftçilerimiz muafiyet dönemi için de yapılandırmadan yararlanmalı"-

Bu durumdaki çiftçilerin borçların yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı kanun çıkınca mağdur duruma düştüklerine, herhangi bir yapılandırmadan da faydalanamadıklarına dikkati çeken Bayraktar, "çiftçilerimizin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçları yapılandırılmalıdır. Bu düzenleme çıkana kadar da 31 Temmuz'da sona erecek borç yapılandırmayla ilgili 7143 sayılı kanunun başvuru süresi uzatılmalıdır. Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesine bir fıkra eklenmeli, muafiyette geçen süreler de çiftçilerimizin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma imkanı sağlanmalıdır" dedi.

Ayçiçeğinde fiyat ayçiçeği/buğday paritesine göre belirlenmeli…

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Birlikler, üretici maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklamalıdır"

-"Sıvı yağ tüketiminin dörtte üçünü karşılayan ayçiçeğinde, üretimin artması ve yağ açığının kapanması için fiyat açıklanırken, ayçiçeği/buğday paritesinin 2'nin altına düşmemesine dikkat edilmelidir"

-"Parite 2'nin altına düştüğünde üretici, ayçiçeğinden buğdaya kayıyor"

 

Ankara – 29.07.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke açısından çok önemli bir ürün olan ayçiçeğinde hasadın başladığını bildirerek, "Birlikler, üretici maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklamalıdır" dedi.

Bayraktar, sıvı yağ tüketiminin dörtte üçünü karşılayan ayçiçeğinde, üretimin artması ve yağ açığının kapanması için fiyat açıklanırken, ayçiçeği/buğday paritesinin 2'nin altına düşmemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, tohumlarında yüzde 40-45 yağ bulunan ayçiçeğinin, küspesinin de yüzde 30-40 protein içermesi nedeniyle hayvancılık açısından değerli bir yem maddesi olduğunu belirtti. Yemeklik yağ dışındaki ayçiçeği yağlarının, sabun ve boya sanayinde değerlendirildiğini, saplarının da yakacak olarak kullanıldığını vurgulayan Bayraktar, saplarının yakılmasından sonra oluşan külün yüzde 36-40 oranında potasyum içeriği nedeniyle gübre olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

Bu yıl dünyada ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 2,6 artmasına karşın, verimdeki azalma nedeniyle üretimde yüzde 0,8'lik gerileme yaşanacağı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünya ayçiçeği üretiminin yüzde 28,7'sini Ukrayna, yüzde 22,3'ünü Rusya, yüzde 19,4'ünü Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 7,5'ini ise Arjantin gerçekleştiriyor. Ülkemizin dünya üretiminden aldığı pay yüzde 4,2'yi buluyor.

Son yıllarda, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ekim alanlarının artması, yağ açığının kapatılması amacıyla yapılan destekler, verim artışı, ÇUKOBİRLİK'in de ayçiçeği alımına başlaması gibi sebeplerle ayçiçeği üretimi artsa da yine ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Geçen yıl 1 milyon 800 bin tonu yağlık, 164 bin tonu çerezlik olmak üzere 1 milyon 964 bin ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl 1 milyon 952 bin tonluk bir üretim bekliyoruz."

 

-"Birliklerin açıklayacağı fiyat üreticimiz açısından çok önemli"-

 

Yağlık ayçiçeği alımı yapan Trakyabirlik, Karadenizbirlik ve Çukobirlik'in açıklayacağı fiyatın üreticiler açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Birlikler, üretici maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklamalıdır.

Hasat döneminde ayçiçeği veya ayçiçeği yağı ithalatı yapılmamalıdır.

Üretimin cazip hale gelmesi için hasadın yoğunlaştığı dönemlerde fiyat düşüşleri önlenmelidir.

Ayçiçeği üretim alanlarının başka ürünlere kaymasını önlemek bakımından, üretimi teşvik edici bir parite sistemi uygulanmalıdır.

Fiyat bakımından, ayçiçeği/buğday paritesinin 2'nin altına düşmemesine dikkat edilmelidir. Parite 2'nin altına düştüğünde üretici, ayçiçeğinden buğdaya kayıyor.

Ayçiçeği tarımı, ülkemizde, bazı bölgeler hariç genelde kuru koşullarda yapılmaktadır. Özelikle buğday-ayçiçeği münavebesinde ayçiçeğinden sonra ekilen buğdayın verimi üçte bir, bazı yıllarda yarı yarıya artmakta, buğday kalitesi de olumlu yönde etkilenmektedir.

Ayçiçeğinde sulamaya yönelik teşvikler artırılmalı, sulamada kullanılan elektrik fiyatları makul bir seviyeye çekilmelidir."

Bayraktar, ayçiçeği üreticilerinin bu hasat ve pazarlama sezonunda alın terinin karşılığını almasını ve bereketli bir hasat geçirmelerini diledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba

Yapılandırmada son başvuru 31 Temmuz

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-"Vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılması bir zorunluluk"

-"Çiftçilerimizin borç yapılandırmalarından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor"

-"Borçlar, peşin veya 2, 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecek"

-"Taksitler eşit olacak ve ikişer aylık dönemlerde yatırılacak"

-"Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda ilk taksit ödemesi, Ağustos 2018'de yapılacak"

-"Vergi ve vergi cezaları, ecrimisil, idari para cezaları gibi bazı kamu alacaklarına ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i borçlarda ilk taksit, Eylül 2018'de ödenecek"

-"Başvuru ve ödemeler, borçlu olunan kurumun tahsil dairelerine yapılacak"

Ankara – 25.07.2018 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılmasının bir zorunluluk olduğunu bildirerek, "yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Temmuz. Çiftçilerimizin, borç yapılandırmalarından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor" dedi.

Bayraktar, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğini hatırlatan Bayraktar, kanun kapsamındaki kamu alacaklarını yapılandırabilmek için 31 Temmuz 2018'e kadar başvuruda bulunulması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, başvuruların, borçlu olunan kurumun tahsil dairelerine yapılacağını bildirdi.

-Ödeme esasları-

Kanunun çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

Borçlular, ödeme seçeneklerinden (peşin, 2, 6, 9, 12 ve 18 taksit) birini başvuru esnasında tercih edecek.

Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.

Taksitler, eşit olacak ve ikişer aylık dönemler halinde yatırılacak. Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçların 2, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte de ödenmesi mümkün olacak.

Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.

-SGK'da ilk taksit Ağustos, diğer borçlarda Eylül aylarında ödenecek-

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar, SGK tahsil dairelerine ödenecek. Ödemelerin ilk taksiti, Ağustos 2018'de yapılacak.

Vergi ve vergi cezaları, ecrimisil, idari para cezaları gibi bazı kamu alacaklarına ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i alacaklar da yeniden yapılandırılacak. Bu borçlarda ilk taksidin ödemesi, Eylül 2018'de yapılacak."

Bayraktar, çiftçilerin borçlu bulundukları kurum esas alınarak, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödeyeceğini belirtti.

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu