Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Odamıza Şahış veya Tüzel kişi olarak Kayıt olma ve silinme işlemleri

Ziraat Odası Yeni Kayıt ve Silinme İşlemleri

Ziraat Odası Yeni Kayıt İşlemleri ve Kayıt silinme işlemleri Pazartesi Günleri yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen veya Kaydını sildirmek isteyen çiftçilerimiz gerekli evrakları ile beraber Şahsi olarak Pazartesi günleri Odamıza müracaat edebilmektedir. Yeni kayıt ve sildirme işlemlerinde Şahıs kendisi başvuruda bulunabilir ya da Noter onaylı vekaletname ile başvuru yapılabilir. Gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Yeni Kayıt Yaptırmak isteyen çiftçilerimiz için gerekli evraklar (Şahsın kendisi ya da noter onaylı vekaletname ile müracaatta bulunulmalıdır)

  • Çiftçi Kütüğü (Ziraat Odasından temin edilebilir) Muhtar imza ve mühürlü.
  • Ziraat odası Yeni Kayıt dilekçesi (Muhtar imza ve mühürlü)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  Tüzel olarak kayıt yaptırmak isteyenler için gerekli evrakları.

Onaylı Çiftçi kütüğü tüzel (Ziraat odasından temin edilebilir) Muhtar imza ve mühürlü

  • Vergi Levhası fotokopisi
  • İmza Sirküleri fotokopisi
  • Yetki belgesi fotokopisi
  • Ticaret sicil örneği

Kayıt Sildirmek için gerekli evraklar (Şahsın kendisi ya da noter onaylı vekaletname ile müracaatta bulunulmalıdır)

  • Ziraat Odası Kayıt silinme dilekçesi (Ziraat Odasından temin edilebilir) (Muhtar imza ve mühürlü)


0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu