Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Fındık bahçeleri acilen yenilenmeli


-Fındık bahçeleri acilen yenilenmeli…
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:“Doğu Karadeniz’de, Ordu, Giresun ve Trabzon’da 
kaliteli fındık üretilmesine karşın, bölgenin fındık verimi, Türkiye ortalamasının oldukça altında”
-“Bölgede verimin artırılması için 70 ile 100 yaşında, ekonomik ömrünü doldurmuş fındık bahçeleri acilen yenilenmelidir”
-“Doğu Karadeniz bölgesinde fındık işletme büyüklükleri 2-3 dekara kadar düşmüştür. Öyle ki 1 dekarın bile altında fındık bahçelerinden bahsedilmektedir”
-“Bunlar yenilenmezse, fındık bahçelerinde optimal büyüklük sağlanamazsa, fındıkta tehlike çanları çalar. Rekabet şartlarımız zorlaşır”
-“Bu şartlarda üreticimiz para kazanamaz”
-“Bir üretim projeksiyonumuz olmalı”
-“Bu bahçelerle gıda tüketimleri hızla artan Çin’e, Hindistan’a fındık yetiştiremeyiz. Dünya talebine cevap veremeyiz”
-“Bahçeler yenilenirken, üretici desteklenmeli, Mağdur edilmemelidir”

Ankara - 25.09.2013 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Doğu Karadeniz’de, Ordu, Giresun ve Trabzon’da kaliteli fındık üretilmesine karşın, bölgenin dekarda 60-70 kilogram olan veriminin, yaklaşık dekarda 100 kilogram olan Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığını bildirdi. Bayraktar, “Bölgede verimin artırılması için 70 ile 100 yaşında, ekonomik ömrünü doldurmuş fındık bahçeleri acilen yenilenmelidir” dedi.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini karşıladığını, özellikle fındık tarımı yapılan Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 2 milyon üretici nüfusunun geçim kaynağı olduğunu belirtti. 
Dünyanın en büyük üreticisi olmasına rağmen, fındıkta özellikle Doğu Karadeniz’de verimlilik konusunun önemli bir sorun olarak ortaya çıktığını bildiren Bayraktar, “Verimlilik yıllara göre önemli dalgalanmalar gösteriyor. Fındık bahçelerinin yaşlanmış olması da en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor” dedi.
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Ülkemiz tarımının da yapısal sorunu olan ve miras hukukundan kaynaklanan tarım işletmelerinin dengesiz, çok parçalı, düzensiz ve dağınık küçük parsellerden oluşması fındık bahçelerinde de görülmektedir. Bu durum üretimi kısıtlamakta, girdi maliyetlerini yükseltmekte, teknolojinin ve modern araçların kullanılmasını güçleştirmekte, üretimden alınan verim ve kaliteyi düşürmektedir. 
Nitekim Doğu Karadeniz Bölgemizde fındık işletme büyüklükleri 2-3 dekara kadar düşmüştür. Öyle ki 1 dekarın altında fındık bahçelerinden bile bahsedilmektedir. Bu kadar küçük bahçelerden yeterli gelir elde edilmesi mümkün değildir. Zaten, yeterli gelir elde edemeyen fındık üreticilerinin bir kısmı, fındıklıklarını adeta kaderine terk ederek şehirlere göç etmiştir.”

-“Toplulaştırma yapılmalı, bahçeler yenilenmeli”-

Yöreye uygun bir projeyle fiziken toplulaştırılmaya uygun olan parsellerin, fındık bahçelerindeki optimal işletme büyüklüğü dikkate alınarak, bir an önce toplulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:
“Verim ve kalitenin düşmesine neden olan, ekonomik ömrünü doldurmuş, 70 ile 100 yaşındaki fındık plantasyonları, acilen, bir projeyle kademeli olarak verimli çeşitlerle yenilenmelidir. Bunlar yenilenmezse, fındık bahçelerinde optimal büyüklük sağlanamazsa, fındıkta tehlike çanları çalar. Rekabet şartlarımız zorlaşır. Bu şartlarda üreticimiz para kazanamaz.
Türkiye’nin fındıkta bir üretim projeksiyonu olması gerekir. Dünyada gıda tüketimi artıyor. Fındığa olan talep de artacak. Bu bahçelerle gıda tüketimleri hızla artan Çin’e, Hindistan’a fındık yetiştiremeyiz. Dünya talebine cevap veremeyiz.” 
Bayraktar, fındık bahçeleri yenilenirken, projenin uygulama süresinde üreticinin desteklenmesi, mağdur edilmemesi gerektiğine de dikkati çekti.

-“Eğitim çalışmaları kalite ve verimi artırır”-

Türkiye’de fındık üreticilerinin büyük çoğunluğunun, geçimini sağladığı fındık tarımı hakkında bilgilerinin yetersiz olduğunu belirten Bayraktar, üreticiye yönelik eğitim çalışmalarıyla teknik bilgilerin aktarılmasının, kalite ve verimi artıracağını vurguladı.
Üreticinin sağlıklı bir örgütlenme modeline kavuşturulması gerektiğine de dikkati çeken Bayraktar, “Üreticilerin büyük bir kısmının üyesi olduğu Fiskobirlik’in fonksiyonel olması, fındık alımının yanı sıra üreticilerin ürünle ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, geliştirilmesine de katkıda bulunması sağlanmalıdır” dedi.
Bayraktar, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik; Avrupa Birliği fonları, Doğu Karadeniz Projesi, kırsal kalkınma projeleri gibi bölgesel olarak uygulanacak projelerin de yörede fındık tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu