Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Türkiye, tarımda bölgesinde en büyük potansiyele sahip
-Türkiye, tarımda bölgesinde en büyük potansiyele sahip…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Rusya, Ukrayna

ve Orta Asya’dan 40’dan fazla ülkeden oluşan bölgede, ihracata

dönük tarım potansiyeli olan en önemli ülke Türkiye”

-“Türkiye, tahıl ve yumurta üretiminde Rusya ve Ukrayna’nın

ardından bölgede üçüncü, meyve ve sebzede birinci, et ve süt

üretiminde Rusya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor”

-“Bir kıta devlet olan Rusya bile, tarımda çoğu üründe Türkiye’nin gerisinde kalıyor”

-“Türkiye, içinde yer aldığı 40’dan fazla ülkeden oluşan bölgenin tartışmasız potansiyeli en yüksek ve en fazla ürün çeşitliliğine sahip tarım ülkesidir”

-“Bölge nüfusunun yüzde 8,5’ini oluşturan Türkiye, bölge tahıl üretiminin yüzde 10,2’sini, sebze üretiminin yüzde 17,1’ini, meyve üretiminin yüzde 18,9’unu, et üretiminin yüzde 9,3’ünü, süt üretiminin yüzde 12,7’sini, yumurta üretiminin yüzde 10,1’ini karşılıyor”

-“Bölgede verisine ulaşılabilen 41 ülkenin 2010 yılı ihracatları 71,7 milyar dolarken, 167,8 milyar dolar ithalat yapmaları, bölgenin tarımda ithalata bağımlı olduğunu gösteriyor”

-“Türkiye, her ne kadar 2010 yılında 11,8 milyar dolarlık ihracatıyla açık farkla bölge birincisi de olsa, kendi dışındaki bölge ülkelerinin 157,9 milyar dolarlık ithalatlarından çok daha büyük pay alabilir”

-“Günümüzde tarım ve gıdada ihracatı 16 milyar doları aşan Türkiye, 200 milyar doları geçtiği tahmin edilen bölge ithalatında çok değil yüzde 10 daha pay alsa, ihracatını 36 milyar dolara çıkarır”

-“Bütün bunlar, zorluklara rağmen üretimini sürdüren Türk çiftçisinin başarısıdır. Tarımda yapısal sorunlar çözülürse, çiftçiye destek artarak sürdürülürse, Türk tarımı, bölgesinde parlayan

bir yıldız olur”

Ankara – 23.09.2013 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Rusya, Ukrayna ve Orta Asya’dan 40’dan fazla ülkeden oluşan bölgede, ihracata dönük tarım potansiyeli olan en önemli ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.
Bayraktar, “Türkiye, tahıl ve yumurta üretiminde Rusya ve Ukrayna’nın ardından bölgede üçüncü, meyve ve sebzede birinci, et ve süt üretiminde Rusya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Bir kıta devlet olan Rusya bile, tarımda çoğu üründe Türkiye’nin gerisinde kalıyor. Bölgede Türkiye ile tarımda bazı ürünlerde yarışabilecek ender ülkeler ise Ukrayna ve İran olarak görünüyor” dedi.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, ekilebilir arazide 213 bin kilometrekareyle, Rusya (1 milyon 212 bin kilometrekare), Ukrayna (325 bin kilometrekare), Kazakistan’ın (235 bin kilometrekare) ardından dördüncü olan Türkiye’nin Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’ın tersine daha sıcak iklimde yer almasının ve iklim açısından bir kıtayı andıracak çeşitliliğe sahip olmasının avantajının bulunduğunu belirtti. Türkiye, bu ülkelere göre çok verimli topraklara sahip olduğunu, güneyinde, bu ülkelerde görülmeyen yılda iki-üç ürün kaldırma özelliğinin bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Nitekim, Türkiye’nin 5,7 katı ekilebilir arazisi olan Rusya, tahıl, patates, ayçiçeği gibi soğuk iklimde yetişebilen ürünler ve hayvancılık hariç çoğu üründe Türkiye’nin arkasında kalmaktadır. Türkiye, içinde yer aldığı 40’dan fazla ülkeden oluşan bölgenin tartışmasız potansiyeli en yüksek ve en fazla ürün çeşitliliğine sahip tarım ülkesidir. 35,3 milyon kilometrekareyle dünya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 24’ünü kaplayan, nüfusu 900 milyonu bulan bölgede, Türkiye, 780 bin 576 kilometrekare yüzölçümüyle bölge alanının sadece yüzde 2,2 kaplarken, bölge nüfusunun yüzde 8,5’ini oluşturuyor.
Buna rağmen Türkiye, bölge tahıl üretiminin yüzde 10,2’sini, sebze üretiminin yüzde 17,1’ini, meyve üretiminin yüzde 18,9’unu, et üretiminin yüzde 9,3’ünü, süt üretiminin yüzde 12,7’sini, yumurta üretiminin yüzde 10,1’ini karşılıyor. Tahıldan, sebzeye, meyveye, etten, süte, yumurtaya tarımın bütün önemli sahalarında Türkiye, bölge ortalamasının çok üzerinde üretim yapıyor.” 

-Bölge tarımda ithalata bağımlı-

Bölgede verisine ulaşılabilen 41 ülkenin 2010 yılı ihracatlarının 71,7 milyar dolarken, 167,8 milyar dolar ithalat yapmalarının, bölgenin tarımda ithalata bağımlı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:
“Türkiye, 2010 yılı verilerine göre, tarım ve gıdada 11 milyar 799 milyon 732 bin dolar ihracat, 9 milyar 871 milyon 917 bin dolarda ithalat yapmış. Türkiye’yi ihracatta 7,5 milyar dolarla Ukrayna, 5,8 milyar dolarla Rusya, 5,4 milyar dolarla İran, 5,1 milyar dolarla Yunanistan izliyor. Rusya, 31,8 milyar dolar ithalatla bölge birincisi. Rusya’yı 16,5 milyar dolarla Suudi Arabistan, 11,7 milyar dolarla Mısır, 11,1 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 9,9 milyar dolarla Türkiye,  9,1 milyar dolarla İran takip ediyor. Türkiye, her ne kadar 2010 yılında 11,8 milyar dolarlık ihracatıyla açık farkla bölge birincisi de olsa, kendi dışındaki bölge ülkelerinin 157,9 milyar dolarlık ithalatlarından çok daha büyük pay alabilir. Günümüzde tarım ve gıdada ihracatı 16 milyar doları aşan Türkiye, 200 milyar doları geçtiği tahmin edilen bölge ithalatında çok değil yüzde 10 daha pay alsa, ihracatını 36 milyar dolara çıkarır.”

-Türk çiftçisinin başarısı-

Bayraktar, bütün bunların, zorluklara rağmen üretimini sürdüren Türk çiftçisinin başarısı olduğunu, çiftçinin olağanüstü bir gayretle üretimini devam ettirdiğini, Türk halkının gıda güvencesini hem de uygun fiyatlarla sağladığını vurguladı. Şemsi Bayraktar, çiftçinin ayağının bağı olan tarımdaki yapısal sorunların çözülmesi, mazot, elektrik, gübre, ilaç, tohum gibi temel girdi fiyatlarının makul hale indirilmesi, bu ürünlerdeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirtti.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, şunları kaydetti:
“Tarımda yapısal sorunlar çözülürse. Yani arazi parçalanmasının önüne geçilirse, arazi toplulaştırması tamamlanırsa, halen sulanamayan 2,89 milyon hektar sulanabilir alan, sulama altyapısı tamamlanıp sulamaya açılırsa, tarımda örgütlenme, tarımsal planlama sağlanır arz-talep dengesine göre üretim olursa. Fiyat istikrarı sağlanır, çiftçiye destek artarak sürdürülürse, çiftçimiz ve üretimimiz ucuz ithalata karşı korunursa, Türk tarımı, bölgesinde parlayan bir yıldız olur.”

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu