Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Traktör muayenesinde süre uzatımı talebi…


​-Traktör muayenesinde süre uzatımı talebi…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Torba yasayla traktör muayenesinde gecikme bedellerindeki indirimden yararlanma süresi 31 Aralık 2014'de sona eriyor"

-"Mobil istasyonların sayısının yetersizliği nedeniyle çiftçimizin 31 Aralık 2014'e kadar traktör muayenelerini yaptırmaları mümkün görünmüyor. Süre en az 6 ay uzatılmalı"

-"Sürenin uzatılması için Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları nezdinde yazılı girişimde bulunduk"

-"Yaşadığı doğal afetler yüzünden zaten ekonomik sıkıntı içindeki çiftçimiz, bu olanaktan mahrum bırakılmamalı"

 

Ankara - 25.11.2014 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Şemsi Bayraktar, kamuoyunda torba yasa olarak 6552 sayısı kanunla traktör muayenesinde gecikme bedellerindeki indirimden yararlanma süresinin 31 Aralık 2014'de sona erdiğini bildirerek, "Mobil istasyonların sayısının yetersizliği nedeniyle çiftçimizin 31 Aralık 2014'e kadar traktör muayenelerini yaptırmaları mümkün görünmüyor. Süre en az 6 ay uzatılmalı" dedi.

Şemsi Bayraktar, sürenin uzatılması için Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları nezdinde yazılı girişimde bulunduklarını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan, kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan, "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun"un zamanında yapılmayan traktör muayenelerinde gecikme bedellerine indirim getirdiğini belirtti.

Muayene süresinin uzatılması yanında gecikme bedellerinde indirim öngören düzenlemeden üreticinin son derece memnun olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fakat traktör muayenelerinde talebin fazla olduğu illerde mobil istasyonlarının sayısı yeterli değil. Birçok üreticimiz, traktör muayenesini yaptıramamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık 2014'te sona erecek olan gecikme bedellerindeki indirimden faydalanma süresinin en az 6 ay uzatılması büyük önem arz etmektedir.

Kanunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde indirimden faydalanabiliyor. Muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için daha önce yüzde 5 ceza ödeniyordu. Şimdi, kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanıyor. Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar ise her ay ve kesri için aylık yüzde 1 fazla para alınacak."

Buna göre, yıllık cezanın yüzde 60'dan, enflasyon oranına indirildiğini, bu oranın geçmiş yıllarda yüzde 7-9 arasında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, "2013-2014 üretim sezonunda yaşadığı doğal afetler yüzünden zaten ekonomik sıkıntı içindeki çiftçimiz, bu olanaktan mahrum bırakılmamalı. Süre uzatılmalı" dedi. 

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu