Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Belediyeler tarım sektörüne gönül vermeli…


​-Belediyeler tarım sektörüne gönül vermeli…

- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "30 Mart seçimleriyle yürürlüğe giren büyükşehir yasası, büyükşehir belediyelerine tarım sektörüne yönelik hizmet götürme görevi verdi"

-"Büyükşehir belediyelerimiz de buna sadece görev olarak bakmamalı, tarım sektörüne gönül vermelidir"

-"Tarımda büyükşehir belediyelerimiz hızla yapılanmalı, tarım birimlerini tamamlamalı, sektöre hizmete başlamalıdır"

-"Yasa çıktığında büyükşehir belediyelerimizden tarıma kaynak ayırmalarını talep etmiştik. Bunun meyvelerini görmek istiyoruz. Tarıma hizmetin ibadet olduğu

unutulmamalı"

-"Türkiye nüfusunun yüzde 77'sini toplam tarım alanının yüzde 56,8'sini barındıran büyükşehir belediyeleri artık tarımın merkezindeler"

 

Ankara – 08.12.2014 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2012 yılında çıkarılan ve 30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimiyle yürürlüğe giren büyükşehir yasasıyla, büyükşehir belediyelerine tarım sektörüne yönelik hizmet götürme görevi verildiğini bildirdi.

Bayraktar, "büyükşehir belediyelerimiz de buna sadece görev olarak bakmamalı, tarım sektörüne gönül vermelidir. Tarımda büyükşehir belediyelerimiz hızla yapılanmalı, tarım birimlerini tamamlamalı, sektöre hizmete başlamalıdır" dedi.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyelerinin kırsal hizmetler müdürlüğü, kırsal hizmetler daire başkanlığı, tarım ve kırsal hizmetler daire başkanlığı, tarımsal hizmetler daire başkanlığı, kırsal alan hizmetleri daire başkanlığı, çevre koruma ve kontrol daire başkanlıkları içinde bitkisel üretim şube müdürlüğü, tarımsal hizmetler şube müdürlüğü gibi çeşitli adlar altında birimler kurduklarını belirtti.

 

-Belediye hizmetleri-

 

Kanunun "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler" hükmünü hatırlatan, bu birimlerin alanlarına giren sahalarda çeşitli konularda hizmet vermeye başladığını belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Envanter çalışmaları, eğitim faaliyetleri, çiftçilerde önemli konularda bilgi verilmesi, duyuruda bulunulması, çiftçilerin ürünlerini pazarlaması için pazar yerleri tahsisi, sözleşmeli tarım uygulamaları belediyelerin vermiş olduğu hizmetlerden bazıları. Bu hizmetlerin artarak ve çeşitlenerek gelişimi bizim için önemli. Çünkü yasayla 16 bin 82 köy ve 1591 belde büyükşehir sınırları içinde mahallelere dönüştürüldü. Tabii bu köy ve beldelerdeki tarımsal faaliyet de büyükşehirler sınırlarına girmiş oldu."

Yasa çıktığında büyükşehir belediyelerinden tarıma kaynak ayırmalarını talep ettiklerini, bunun meyvelerini görmek istediklerini bildiren Bayraktar, "gelinen safhada gelişmeler olduğunu görüyoruz fakat birim kurulmasının ve hizmetlerin götürülmesinin yeterli olmadığını biliyor bunların daha da artarak sürmesini bekliyoruz.

 

-30 büyükşehir ülke nüfusunun yüzde 77'sini barındırıyor-

 

59 milyon nüfusla ülke nüfusunun yüzde 77'sini barındıran Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'dan oluşan 30 büyükşehir belediyesi içinde, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Mersin, İzmir, Konya,  Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa gibi ülke tarımının en önemli merkezlerini de içinde barındırdığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"30 büyükşehir belediyesinin 135 milyon 270 bin 869 dekar tarım alanı bulunuyor. Bu alan, İngiltere'nin yarısından fazla, Güney Kore'nin bir buçuk katından, İsrail'in 6 katından büyük bir alana denk geliyor.

Büyükşehir belediyeleri, 238 milyon 106 bin 715 dekar olan Türkiye toplam tarım alanlarının 135 milyon 270 bin 869 dekarını, 156 milyon 180 bin 591 dekar olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekilen alanların 84 milyon 813 bin 229 dekarını, 41 milyon 475 bin 865 dekar olan nadas alanlarının 20 milyon 594 bin 862 dekarını, 8 milyon 84 bin 876 dekar olan sebze bahçeleri alanının 5 milyon 646 bin 647 dekarını, 32 milyon 320 bin 346 dekar olan meyveler, içecek ve baharat bitki alanlarının 24 milyon 177 bin 709 dekarını, 45 bin 37 dekar olan süs bitkileri alanının 38 bin 422 dekarını sınırları içinde barındırıyor.

30 büyükşehir belediyesi, toplam tarım arazilerinin yüzde 56,8'ine, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekilen alanların yüzde 54,3'üne, nadas alanlarının yüzde 49,7'sine, sebze bahçelerinin yüzde 69,8'ine, meyveler, içecek ve baharat bitki alanlarının yüzde 74,8'ine, süs bitkileri alanlarının yüzde 85,3'ine sahip durumdalar. Bu illerimizin büyük çoğunluğunda iç ve dış pazara yönelik modern tarım yapılıyor. Hayvancılıkta da çok ileriler. Bundan dolayı ülke tarımı için vazgeçilmez önemdeler."  

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu