Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

300 Koyun Proje başvurusu 29 Nisan'a uzatıldı.

300 Koyun Projesi başvuru güncelleme süresi 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 23:59 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili duyuru mail adresinizde ,Tigem Resmi Web Sayfasında ve 300Koyun web sayfasında yayınlanmıştır.

 • Kamuoyunda 300 Koyun Projesi olarak bilinen ‘’Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi’’nden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kredi kullandırılması uygun bulunan ve değerlendirme sonucunda asil listeye giren üreticiler faydalanabilecektir.
 • Proje kapsamında 02.03.2018 tarihine kadar başvuruda bulunan üreticilerin başvuru sırasında beyan ettikleri eksik ve hatalı bilgileri (İl/İlçe Müdürlüklerinde kayıtlı hayvan sayısı, kayıtlı işletme adresi, ÇKS’de bulunan arazi varlığı, talep edilen hayvan ırkı vb.) düzeltmeleri amacıyla 29.04.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ek süre verilmiştir.
 • Düzeltme işlemleri ‘300koyun.tigem.gov.tr’ adresinden, üreticilerin daha önceden oluşturdukları T.C. kimlik no ve şifre ile sisteme girilerek yapılabilecektir.
 • Daha önce başvuru yapanlar dışında yeni başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Ön değerlendirme neticesinde belgelerini bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine teslim etmeleri istenilen ve kendilerine e-posta/SMS gönderilen üreticiler ile 2. Madde gereği bilgilerinde düzeltme yapıp kendisine e-posta ve SMS yoluyla bilgi verilecek olan üreticiler belgelerini en geç 04.05.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 • Kendisine e-posta ve SMS gönderilen üreticilerden belgelerini eksiksiz teslim edenlerin tekrar işlem yapmasına ve belge teslim etmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi işe uyumlu kira sözleşmesi,
 • Başvuru Sahibinden İstenen ve İl/İlçe Müdürlüklerine Teslim Edilecek Belgeler:
  • Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi, (300koyun.tigem.gov.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasındaki dokümanlar içerisinden indirilecek)
  • Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,
  • Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,
  • Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,
  • Belgelerin teslim alma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatname,
  • Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,
  • Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları,
  • Üretici/Üreticilere ait İşletme Tescil Belgesi,
  • Üretici/Üreticilere ait İşletme Kapasite Raporu.
  • Noter tasdikli TAAHHÜTNAME(TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kredi değerlendirmesi neticesinde projeden faydalanmaya hak kazanan üreticilerden Sözleşme imzalama aşamasında istenecek olup sözleşmeyle birlikte TİGEM’e İl/İlçe Müdürlükleri tarafından üst yazıyla gönderilecektir.)
 • Güncelleme işlemi yapacak üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar;
  • Ağıl kapasitesinin asgari 300 küçükbaşa uygun olması,
  • 300 küçükbaş hayvan için gerekli kaba yem ihtiyacının en az %50 ‘sini üretmesi,
  • Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan/otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje süresince yararlanacak olması,
  • İşletmenin ve ÇKS kayıtlarının başvuru yapan üreticiyle uyumlu olması,
  • Ön değerlendirmede Hayvan Bilgi Sistemi esas alınacağından, başvuru tarihinde sistemde üretici adına kayıtlı hayvan sayısının beyan edilmesi,
  • Talep edilen hayvan sayısı ile kayıtlı küçükbaş hayvan sayısı toplamının 300 baştan az ya da fazla olmaması (başvuru tarihi itibari ile kayıtlı küçükbaş hayvanı bulunmayan projeden yaralanamayacaktır),
  • İşletme adresi olarak projeye konu ağılın yer aldığı İl/İlçe/köyün esas alınması, gerekmektedir.
 • Başvurusu kabul edilen üreticilerin 7. Maddede belirtilen belgeleri eksiksiz olarak İl/İlçe Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Proje kapsamında işletmede ki hayvan sayısının azami 300 baş olması gerektiğinden krediye konu hayvan sayısı üreticinin talep ettiği hayvan sayısından farklı olabilecektir(az ya da fazla)

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu