Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
31 Aralık 2018 Pazartesi

Bölgemiz için Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı

Detay:

Bölgemiz için Kuvvetli ve Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

01.01.2019 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Konya'nın batı ve güneybatı ilçeleri (Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük, Seydişehir, Beyşehir, Akören, Hüyük, Doğanhisar, Derbent) ile Karaman'nın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde, bilhassa rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerler ile özellikle bazı önemli geçitlerde ( Konya-Antalya yolu Alacabel geçidi, Karaman-Mut arası Sertavul geçidi ) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden, kar yağışına bağlı olarak buzlanma, don hadisesi ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanacak olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Başlama – Bitiş Zamanı :01/01/2019 06.00 Lokal  -  02/01/2019 12.00 Lokal 
Oluşması Muhtemel Riskler :Ulaşımda Aksamalar – Buzlanma ve Don Olayı - Görüş     Mesafesinin Düşmesi

Değerlendirmeyi Yapan Merkez
Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 

Kar Yağışı Sınıflandırması:
1. Hafif Kar :1- 5 cm 
2. Kuvvetli Kar :5- 20 cm 
3. Yoğun Kar :20 cm ve üzeri 

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır. 
26 Aralık 2018 Çarşamba

Bayraktar, SGK Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi

Detay:

Bayraktar, SGK Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi

-TZOB Genel Başkanı, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar grubunun tek adayı olarak girdiği seçimde, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

-Bayraktar, görevi esnasında, çiftçi menfaatlerinin korunması için bir takım kanuni düzenlemelerin çıkarılması, çiftçinin sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümü ve SGK merkezlerinin açılması konularında büyük gayret gösterdi

 

Ankara – 26.12.2018 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar grubunun tek adayı olarak girdiği seçimde, yeniden SGK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

SGK 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da SGK Merkezi'nde yapıldı. SGK Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar, görevi esnasında, çiftçi menfaatlerinin korunması için bir takım kanuni düzenlemelerin çıkarılması, çiftçinin sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümü ve SGK merkezlerinin açılması konularında büyük gayret gösterdi.

 

-Bayraktar döneminde çiftçi lehine yapılanlar-

 

Şemsi Bayraktar'ın görev döneminde;  

Ziraat Odalarının ve çiftçilerin talebi üzerine birçok ilçede SGK merkezi açılmasına katkı sağladı. Böylece çiftçiler, SGK ile ilgili iş ve işlemlerini ilçelerde yapma imkanına sahip oldular.

6111 sayılı Kanunla sattıkları ürün bedelleri üzerinden 1994 yılından bu yana BAĞ-KUR prim kesintisi yapılan, Ziraat Odası'na da kayıtlı çiftçilere geriye yönelik yapılandırma hakkı getirildi ve emekli olmaları sağlandı.

Ancak kadın çiftçiler, 2003 yılından önceki dönemler için aile reisi olmamaları nedeniyle borçlanamadılar. 2012 yılında bu mağduriyet giderildi ve emekli olmaları sağlandı. Kadın çiftçilerin, hak kazandıkları döneme ait borçları yapılandırılırken, bu borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı da ödemediler.

65 yaş ve üzeri çiftçiler, talep etmeleri halinde, tarım BAĞ-KUR'u primi ödemelerinden muaf oldular.

Yine tarım BAĞ-KUR'undan emekli olup da çiftçilik yapmaya devam eden çiftçilerin emekli maaşlarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırıldı.

Çiftçilerin sattıkları ürün bedelleri üzerinden alınan yüzde 5 oranındaki tarım BAĞ-KUR'u prim kesintisi, 1 Ocak 2014 tarihinde, sadece borcu olan çiftçilere ve borcu oranında yapılmak üzere yüzde 2'ye indirildi.

Ayrıca çiftçi muafiyeti kapsamında, diğer bir statüde çalışıyor ise Kurumdan kesinti muafiyet belgesi almaları halinde, sattıkları ürün bedelleri üzerinden alınan tarım BAĞ-KUR'u kesintisi kaldırıldı.

Çiftçilere diğer sigortalılık statülerine tabi olma durumunda çiftçiliğine devam etme imkanı tanındı.

Ziraat Odalarına, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanları bildirmemekten dolayı kesilen idari para cezaları silindi.

Tarım BAĞ-KUR'lu kadın çiftçilere doğum borçlanması imkanı getirildi. Düzenlemeyle 3 çocuğu olan kadın çiftçilere 6 yıla kadar borçlanma imkanı sağlandı.

Genel sağlık sigortası ve sigorta prim borçlarına yapılandırma hakkı getirildi.

SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan'ın Divan Başkanı seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu seçimine geçildi.

Yapılan oylama sonucu, Şemsi Bayraktar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar grubunun temsilcisi olarak SGK Yönetim Kurulu'na seçildi.

SGK Yönetim Kurulu'nda, Başar Ay işveren, Salih Kılıç işçi, Hüseyin Rahmi Akyüz kamu görevlileri, Bendevi Palandöken tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar, Kazım Ergün emekliler temsilcisi olarak yer aldılar.

KOP kapsamındaki illere hayvancılık desteği

Detay:

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için ahır yapımı, hayvan ve makine alımı gibi yatırımlar için yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. 

 Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi sağlanacak. 

Buna göre, işletmesi en az 1 yıldır aktif,  Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek. Hibe desteği programı 2019-2023 yıllarında uygulanacak. 

Hibe oranları,  yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı kapsamındaki inşaat işleri, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi alımı için yüzde 50 olacak.

Yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılacak, yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Hibeden, belirlenen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak. Başvuru şartları, bölgesel farklılıklara göre belirlenecek. 

Yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanacak ve Ziraat  Bankası aracılığıyla yapılacak. Bankaya, destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek. 

Hibe desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.

Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
12 Aralık 2018 Çarşamba

Bozkır’da Meralarda ki baskıyı azaltmak için Tohum dağıtıldı.

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Macar Fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.Tarım Bakanlığı, IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ortaklaşa 'Göksu- Taşeli Havzası Kalkınma Projesi' kapsamında yürütülen projelerde bölgede ki küçük ve parçalı yapıdaki tarım alanlarının ekonomik değerinin artırılarak bölgeden kent merkezlerine yaşanan yoğun göçün durdurulması amaçlanmaktadır.

Söz konu 'Göksu- Taşeli Havzası Kalkınma Projesi' kapsamında Bozkır ilçesinde, Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki mera alanlarındaki baskıyı azaltmak için ve yem maliyetlerini düşürmek için ilçede tarımla uğraşan çiftçilerden Hayvan varlığı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri uygun olarak belirlenen 60 kişiye 300 dekarlık alana ekim dikimi yapılacak Macar cinsi fiğ tohumu dağıtıldı.

Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında ki tohum dağıtımına katılan Bozkır ilçe Kaymakamı Oltan Bayraktar çiftçilerle yapmış olduğu sohbet sırasında yapmış olduğu açıklamada "Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından dağıtılan ve çiftçilerimize katma değer katan bu projeden dolayı memnuniyet duyuyorum.

Memur sunduğu kamu hizmetiyle, Esnaf vermiş olduğu vergisiyle ve çiftçimizde ektiği fiğ ile ürettiği yumurtası ve sütüyle katkı sağlayacaktır.  Maalesef ki günümüzde köyde oturan insanlar hazır yoğurt yiyor ve hazır marketten yumurta alıyor, siz çiftçilerimizden beklentimiz bu işe gerçekten eğilip biraz daha fazla üretim yapmanızdır.

Günümüzde herkes tarafından bilinmektedir ki işlenmiş ürünler yerine çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünler daha sağlıklıdır" dedi.
11 Aralık 2018 Salı

Bozkır Ziraat Odası Delege Seçimi gerçekleştirildi.

Detay:

Bozkır Ziraat odası Başkanı Ali Köse 08.12.2018 Cumartesi günü Bozkır'ın 51 mahallesinde gerçekleştirilen seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Yapılan Delege seçiminde kendisinin de Yalnızca Mahallesinden delege seçildiğini belirten Oda Başkanı Köse yaptığı açıklamada "Odamız seçiminde seçim çalışmalarının yürütülmesinde bizleri yalnız bırakmayan ve yardımlarını esirgemeyen Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar'a, Kaymakamlık eski yazı işleri müdürü Erol Demişbaş'a, Bozkır ilçe merkezinde seçim asayişini sağlayan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine, ilçeye bağlı mahallelerimizde seçim asayişini sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederim. 

Demokrasimizin temsilcisi çok kıymetli muhtarlarımıza, sabah 08:00'den 17:00'ye kadar sabırla sandık başkanlığı yaparak seçimimizi gerçekleştirdiklerinden dolayı tüm mahalle muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Özellikle Yanlızca mahallemizde delege seçilerek tekrardan başkan adayı olmama sebep olan Yalnızca Mahallesi seçmenlerine ayrı ayrı teşekkürler ederim. 

Ayrıca tüm mahallelerimizde gerçekleştirilen delege seçiminde mahallesini temsilen seçilen tüm delegelerimize çiftçilerimiz adına hayırlı olmasını dilerim" dedi. 


Bozkır Ziraat odası Başkanlığı 08.12.2018 Cumartesi günü Bozkır'ın 51 mahallesinde gerçekleştirilen seçim delege sonuçları şu şekildedir;

Abdullah Çelik - Karabayır Mahallesi
Ahmet Arık - Yeniköy Mahallesi
Ahmet Taş - Tepearası Mahallesi
Ali Köse - Yalnızca Mahallesi
Ali Öztürk - Üçpınar Mahallesi
Ali Özüm - Küçükhisarlık Mahallesi
Arif Borazan - Kayacılar Mahallesi
Cemal Özdemir - Kildere Mahallesi
Eyyüp Tümtürk - Aydınkışla Mahallesi
Halil İbrahim Keklik - Karayahya Mahallesi
Halil Leylek - Yazdamı Mahallesi
Hamza Petek - Hisarlık Mahallesi
Harun Sağlam - Söğüt Mahallesi
Hasan Akın - Akçapınar Mahallesi
Hikmet Kanar - Kayapınar Mahallesi
Hüseyin Bardakcı - Hacılar Mahallesi
Hüseyin Borazan - Demirasaf Mahallesi
İbrahim Harmankaya - Pınarcık Mahallesi
İbrahim Mancır - Soğucak Mahallesi
İnce Mehmet Şahin - Dereköy Mahallesi
İrfan Baş - Yukarı Mahallesi
İrfan Demirtaş - Yelbeği Mahallesi
İsmail Şahin - Ayvalca Mahallesi
Lutfi Serbes - Yolören Mahallesi
Lütfü Çetin - Işıklar Mahallesi
Mehmet Ali Erat - Taşbaşı Mahallesi
Mehmet Ali Taş - Kınık Mahallesi
Mehmet Başer - Kızılçakır Mahallesi
Mehmet Canbaz - Cumhuriyet Mahallesi
Mehmet Çakmak - Bozdam Mahallesi
Mehmet Karaca - Kovanlık Mahallesi
Metin Söğüt - Baybağan Mahallesi
Mevlüt Altuner - Sarıoğlan Mahallesi
Mevlüt Doğan - Kuşça Mahallesi
Murat Öztürk - Elmaağaç Mahallesi
Mustafa Ali Başar - Armutlu Mahallesi
Mustafa Özkan - Hacıyunuslar Mahallesi
Mustafa Pektaş - Hamzalar Mahallesi
Mustafa Yüksek - Tarlabaşı Mahallesi
Muzaffer Şimşek - Karacahisar Mahallesi
Ramazan Akdağ - Sorkun Mahallesi
Ramazan İldeniz - Ulupınar Mahallesi
Salih Arı - Karacaardıç Mahallesi
Salih Özdemir - Kozağaç Mahallesi
Seyfullah İnce - Bağyurdu Mahallesi
Seyit Ali Arıcı - Sazlı Mahallesi
Şakir Nazlı - Dereiçi Mahallesi
Veli Ciğer - Tepelice Mahallesi
Veli Taşdelen - Arslantaş Mahallesi
Yasin Kök - Çağlayan  Mahallesi
Yunus Altunbaş - Harmanpınar Mahallesi

10 Aralık 2018 Pazartesi

TZOB sahada çiftçiyle buluşuyor…

Detay:

-TZOB sahada çiftçiyle buluşuyor…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-"Veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerimiz, çiftçilerimizle bir araya geliyor, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorun ve beklentileri en doğru ağızdan dinliyor"

-"Üreticilerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, temsilcileri Ziraat Odası başkanlarımızdan dinlemek, çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla bölge toplantıları da düzenledik"

-"Deneyimli veteriner ve mühendislerden oluşan ekiplerimiz gittikleri il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, tarım ve orman il müdürleri başta

olmak üzere birim amirleriyle de buluşuyor, çiftçilerimizin sorunlarını doğrudan aktarıyorlar, çalışmalar, projeler hakkında bilgi alıyorlar"

-"Teknik gezilerin ardından hazırlanacak raporlarda çiftçilerimizin Ziraat Odalarından beklentileri de geniş yer tutacak"

-"TZOB ve Ziraat Odaları olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

 

Ankara - 09.12.2018 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Teknik Müşavirleri sahada üreticiyle buluşuyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik müşavirlerin çiftçilerle bir araya geldiğini, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorun ve beklentileri en doğru ağızdan dinlediklerini bildirdi.

Bayraktar, ülke geneline yayılan 765 adet Ziraat Odası'nın Türk çiftçisinin hizmetinde olduğunu belirtti. Ziraat Odaları yöneticilerinin katılımıyla Eylül ve Ekim aylarında bölge toplantıları düzenlendiğini ve bu toplantılarda çiftçilerin sorunlarının masaya yatırıldığını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle girdi maliyetlerinde oluşan fiyat artışları, çiftimizin üretim yapmasını zorlaştırdı. Üreticilerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, temsilcileri Ziraat Odası başkanlarımızdan dinlemek, çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla bölge toplantıları düzenledik. 9 bölge toplantımızdan ikisine, Ege ve Marmara bölge toplantılarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlık bürokratları da katıldı. Toplantılarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Ziraat Odası Başkanlarımız, bölgelerindeki, illerindeki çiftçi sorunlarını aktardılar. Bu görüşleri birer rapor haline getirdik."

 -"Teknik müşavirler sorunları yerinde tespit ediyor"-

 Bayraktar, Ankara'da toplantılar sürerken, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirlerinin ise sahada bizzat çiftiyle buluştuğunu, sorunları yerinde tespit ettiğini bildirdi. Teknik müşavirlerin 22 Ekim tarihinde başlayan teknik gezilerinin devam edeceğini belirten Bayraktar, "Deneyimli veteriner ve mühendislerden oluşan ekiplerimiz gittikleri il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, tarım ve orman müdürleri başta olmak üzere birim amirleriyle buluşuyor, çiftçilerimizin sorunlarını doğrudan aktarıyorlar, çalışmalar, projeler hakkında bilgi alıyorlar" diye konuştu. 


Teknik ekibin Ziraat Odaları faaliyetlerini de yerinde incelediğini anlatan Bayraktar, "Odalarımızın mevcut kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu kaynakları nasıl geliştirebilecek konusunda fikir paylaşımında bulunuyorlar. Teknik gezilerin ardından hazırlanacak raporlarda çiftçilerimizin Ziraat Odalarından beklentileri de geniş yer tutacak" bilgisini paylaştı.

Çiftçilerin teknik personeli ilgiyle karşıladığını, tüm sorunlarını içtenlikle paylaştığını belirten Bayraktar, "Türk çiftçisi dünyanın en fedakâr, en kanaatkâr ve en becerikli çiftçisidir. Kendisine yardımcı olmak amacıyla, işini severek ayağına geleni, her zaman el üstünde tutmuştur. Bizler de onlara layık olmak için çalışıyoruz. TZOB ve Ziraat Odaları olarak, bütün gücümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya, onların sorunları için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalara katılan tüm Ziraat Odaları başkanları, yöneticileri, personeli ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan TZOB teknik müşavirleri, çalışma kapsamında 8 ilin, Antalya, Burdur, Düzce, Erzurum, Kayseri, Manisa, Sivas ve Trabzon'un hemen bütün ilçelerinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerini tamamladılar. Bayraktar, teknik ekibin gezilerine devam edeceğini bildirdi.
6 Aralık 2018 Perşembe

Bölgemizde Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Detay:

Bugün (06.12.2018 Perşembe) bölgemiz genelinde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) yağmur şeklinde devam eden yağışların, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir. Bilhassa rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerler ile özellikle bazı önemli geçitlerde (Konya-Antalya yolu Alacabel geçidi, Karaman-Mut arası Sertavul geçidi, Ulukışla Pozantı arası) yoğun kar yağışı beklendiğinden, yaşanacak olumsuzluklara karşi (kar yağışına bağlı olarak buzlanma, don hadisesi ve görüş mesafesinde düşme vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Başlama – Bitiş Zamanı :06/12/2018 18.00 Lokal  -  07/12/2018 21.00 Lokal 
Oluşması Muhtemel Riskler :Ulaşımda Aksamalar – Buzlanma ve Don Olayı - Görüş Mesafesinin Düşmesi
Alınabilecek Muhtemel Önlemler :http://www.mgm.gov.tr/genel/korunma-yontemleri.aspx
Değerlendirmeyi Yapan Merkez

Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 

Kar Yağışı Sınıflandırması:
1. Hafif Kar :1- 5 cm 
2. Kuvvetli Kar :5- 20 cm 
3. Yoğun Kar :20 cm ve üzeri 
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır. 

3 Aralık 2018 Pazartesi

2018 ÇKS başvuru süresi uzatıldı.

Detay:

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: -"Yaptığımız girişimler sonuç verdi. 30 Haziran'da sona eren ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık tarihine uzatıldı"

-"Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvurular TZOB tarafından yapılmıştı"

-"Üreticilerimiz olası sıkışıklıkları da düşünerek son günü beklemeden bir an önce Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları kendi yararlarına olacaktır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin, 31 Aralık 2018 tarihine uzatıldığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ÇKS Yönetmeliğine göre 2018 yılı ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdiğini, çok sayıda çiftçinin belirlenen sürede başvurusunu yapamadığını ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığına süre uzatımı için gerekli başvuruların TZOB tarafından yapıldığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Birliğimizin yaptığı girişimler sonuç vermiştir. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 1'nci maddesi olan ÇKS'ye başvuru zamanı değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren 2018 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden Odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte 31 Aralık 2018 tarihine kadar Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Bilindiği gibi ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmaları mümkün değildir."

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu