Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Göksu Taşeli'den yüzde 80 hibeli Çapa Motoru hibesi.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 2021 Yılı 3. Hibe Çağrısı Kapsamında % 70 - % 80 hibeli; Küçük Tarım Makinesi (12 HP Çapa Motoru) Alımlarının Desteklenmesi konusunda hibe desteği verilecektir.

Başvurular 1 - 27 Ekim 2021 tarihleri tarihleri arasında Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler:

1 Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

2 Başvuru sahipleri 18 yaşını doldurmuş. 60 yaşından gün almamış olmalıdır. (Yaşlı kişilerde reflekslerin zayıflaması sebebiyle, güç ve dikkat gerektiren el traktörlerinin kullanımı uygun görülmemektedir.)

1 Başvuru sahipleri "C. Uygulama bölgesi" bölümünde yazılı ilçelere bağlı mahallelerde ikamet ediyor olmalıdır.

Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde olduğunu gösteren ikamet belgesi istenecektir.

4. Başvuru sahiplerinin "C. Uygulama bölgesi" bölümünde yazılı ilçelere ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır.

Başvuru sahibi kadın çiftçi ve ÇKS kaydı yoksa eşine veya aynı hanede oturan birinci dereceden kan veya kayın hısımına ait bir ÇKS belgesi dosyaya konmalıdır.

5. Çiftçi grubu olarak yatırım yapacak kişiler en az 5 kişi olmak kaydıyla, bu hibe çağrısındaki konuyla ilgili birlikte hareket
edeceklerine dair taahhütname imzalayarak, yapabilirler. 

Grubun dağılması durumunda başvuru "Bireysel Başvuru" olarak değerlendirilecektir.

6.Çok sayıda başvuru gelmesi ve başvurular arasında puan eşitliği olması halinde kadın çiftçilere ve gençlere öncelik verilerek yeniden sıralama yapılır.

7. Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

* Daha çok çiftçinin hibe desteklerinden yararlandırılması veya hiç yararlanmamış çiftçilerin desteklenmesi amacıyla, daha
önce başvuru sahibi, eşi veya aynı hanede oturan kişiler

8. GTHKP kapsamında tohum, fide/fidan desteği dışında her hangi bir hibe desteğinden yararlanmış ise başvuru
değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

9. 50 puanı geçen çok sayıda başvuru olması halinde, yeterli puanı alsalar dahi önceki yıllarda kendisi, eşi veya aynı hanede
yaşayan yakınları GTHKP kapsamında tohum, fide/fidan veya demonstrasyon desteklerinden yararlanmış kişiler elenebilir.

Bu kişilerin elenmesinden daha önce yararlandıkları desteğin tutarı ve aldıkları puan dikkate alınır.

10. Dosyada bulunan ÇKS belgesinde toplam en az 5 dekar bağ, meyve, sebze veya tıbbi aromatik bitki kaydı olmalıdır.

11. Aynı hibe çağrısında aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler
farklı konular olsa dahi iki ayrı başvuru yapamaz, tespiti halinde her iki başvuruda iptal edilir.

12. Proje faaliyetlerinde görev yapan personel, bunların birinci derece yakınları ve ÇKS kaydı olsa dahi kamu çalışanları (işçi, memur ve sözleşmeli) hibeye başvuru yapamazlar. Aksi durumun tespiti halinde başvurusu iptal edilecektir.


Detaylı bilgi ve başvuru için Bozkır İlçe Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz.

0 Yorumlar

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu