Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Çiftçilere makine ekipman desteği müracaatları başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)kapsamında makine ekipman alımlarının desteklenmesi müracaatlar başladı.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, "7 yıldır uygulanmakta olan bu programa çiftçilerimiz tarafından yoğun bir ilgi gösterilmektedir. KKYDP makine ekipman destekleme programıyla tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek hedeflenmekte. Makine ve ekipman destekleme müracaatları 22.07.2013 tarihinde sona erecek." dedi.

KKYDP makine ekipman destekleme programında Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50`sine hibe yoluyla desteklenmekte olup, 34 çeşit makine ekipmana destek veriliyor. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçmiyor. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanıyor. Başvuru bütçeleri KDV hariç olarak hazırlanıyor.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Samsun`da geçtiğimiz etaplarda makine ekipman desteklemelerinde 3518 çiftçinin 31.486.946 liralık makine ekipman alımı yaptığı ve buna karşılık 15.590.594 liralık destek verildiği, Samsun`un Türkiye`de en çok desteklenen iller arasında yer aldığını belirtti. Güven, "Yatırımcılarımızın projelerini uygun bir şekilde hazırlayarak belirtilen tarihe kadar il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. İl müdürlüğümüzde bulunan İl proje yürütme birimimiz tarafından yatırımcılara teknik bilgi desteği sağlanmaktadır." uyarısında bulundu.


PROGRAMIN YATIRIM KONULARI

Program aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsıyor:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı) Dal parçalama makinesi,

i) Diskli tırmık,

j) El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l) File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

ayrıca, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi.

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu