Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
23 Eylül 2013 Pazartesi

Ziraat Odasına Üye Olmak İçin Gerekenler?

Detay:

Oda üyeliği için gereken belgeler şunlardır.


2 Adet Kimlik Fotokopisi2 Adet Fotoğraf 
1000 m2 ve Üzeri Tarla,Bahçe vasfında Tarım arazisi, Hayvancılıkla uğraşılıyorsa Arıcılık Belgesi, Koyun ve Büyükbaş hayvan Pasaportları gerekmektedir.

ÇKS Belgesi Nedir ?

Detay:
ÇKS Belgesi Nedir ?

Çiftçi Kayıt Sistemi 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulan ve sağlıklı tarım politikaları amacıyla kurulan ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir şekilde yürütülmesini sağlayan bir veri tabanıdır. 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili hükümlerine göre Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACC) kuruluncaya kadar bitkisel üretime yönelik tüm desteklemeler bu kayıtlar üzerinden yapılacaktır.

Çiftçiler ÇKS'ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları tarım arazileri ile başvuruda bulunduğu üretim yılı içinde herhangi bir üretim yada üretim gayesiyle toprak işleme yapılmamış olan tarım arazilerinin tamamının beyan edilmesinden ve başvurular sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

ÇKS Belgesi Nasıl Alınır ?

ÇKS sistemine kayıt olabilmek için işletmelerin şu belgelerle İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir:

1-Başvuru Dilekçesi.

2-TC Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı.

3-Çiftçi Kayıt Formu (A, B ve C formları).

4-Ziraat Odasından alınacak Çiftçi Belgesi.

5-Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesinin aslı ve fotokopisi.

6-Tarım arazisi birden fazla kişiye aitse (hisseli), tarım arazilerini hissedarlardan birinin kullanması halinde Muvafakatname-1, işlenen tarım arazilerinin mülkiyeti eş ve çocuklara aitse Muvafakatname-2 istenilir. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Muvafakatname verenlerin Nüfus Müdürlüğünden alınmış tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği başvuru sırasında istenilir.

7 -Tarım arazisinin aidiyetini gösteren, ilgili tapu müdürlüğünden alınmış onaylı bilgisayar çıktısı.

8-Kiralık araziler için Kira belgesi ve kiraya verenin tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilir. Toplam kiralama alanı 100 dekar ve üzerinde ise kiralama belgesi noter onaylı olmalıdır.

9-Kadastro geçmemiş yerlerde İlçe Tespit Komisyonunca hazırlanan, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

ÇKS Almak İçin Gerekli Formlar

Tüm ÇKS Formlarını Word Formatında indirmek için tıklayınız.

Not:Tüm formlar PDF formatındadır. Görüntüleyici uygulamayı indirmek için tıklayınız.


Tespit Formu ( Kadastro Görmemiş alanlar için)
Taahhütname (Hisseli arazilerde kullanım için)
Muvafakatname-2 (1.derece akrabalar için kiralama)
Muvafakatname-1 (Hisseli intikal yapılmış tapular için arazi kullanımında)
Kira Sözleşmesi ( 3. şahıslar ve tüzel kişilerden arazi kiralamak için)
C Formu ( Arazi parsel bilgileri ve ekilişleri gösterir tablo)
B Formu ( Tarımsal üretime ilişkin bilgiler)
A Formu (Çiftçi Kimlik Bilgileri)
ÇKS Dilekkçesi (ÇKS Başvuru dilekçesi)
Form Doldurma Kılavuzu (ÇKS formlarının nasıl doldurulduğunu bu kılavuz ile görebilirsiniz)

Kayıt Edilemeyecek Kişi ve Araziler;
1-İstenilen belgelerle başvuru yapmayan işletmeler.

2-Ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler.

3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve 4342 sayılı Mera kanunu hükümleri uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunulan araziler.

4-Mülkiyeti kamulaştırılan araziler.

5-Konut veya arsa kooperatiflerinden kiralanan araziler.

6-Sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunmayan tarım arazileri.

7-Tapudaki vasfı tarım arazisi olmayan arsa, çalılık, kayalık, taşlık, ham toprak ve benzeri araziler.

Müstahsil Yol Belgesi

Detay:
Müstahsil Yol Belgesi yaş meyve ve sebze üretimi yapan üreticilerimizin, ürünlerini naklederken veya naklettirirken kullandıkları Ziraat Odasından alınan sevk belgesidir.
Müstahsil yol belgesi almak için ziraat odasına kayıt olunması,çks sistemini her üretim sezonunda güncellemesi,ayrıca patates sevk edecek üreticilerimizin Tarım il ve ya ilçe müdürlüklerin den Patates Taşıma ve Satış Sertifikası almaları gerekmektedir.

Çiftçi Belgesi Nedir?

Detay:
Çiftçi belgesi tarımla uğraşan üreticilerimizin çiftçiliği meslek olarak yaptıklarını kanıtlayan ziraat odalarınca verilen resmi nitelikte bir belgedir.

Çiftçi Belgesi Nerden Alınır?
Çiftçi belgesi hukuki dayanağını Anayasa dan alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan ziraat odalarınca verilir.

Çiftçi Belgesi Nasıl Alınır?

Çiftçi belgesi sahibi olmak isteyen çiftçilerimizin ikametinin bulunduğu yerdeki ziraat odası na bizzat başvurması gerekmektedir.Çiftçiliğini kanıtlamak üzere üreticilerimiz ziraatle uğraşıyorsa üretim yaptığı arazinin tapu kaydını,hayvancılıkla iştigalse hayvan kayıtlarını ilgili yerlerden alarak,nüfus kayıt örneğı ve bir fotoğrafla birlikte aşağıda yer alan çiftçi kütük belgesini doldurup muhtara onaylatarak ziraat odasına getirmesi gerekmektedir.
 1. Çiftçi kütük belgesi ziraat odası kaydı için
 2. Kira sözleşmesi , Muv Sözleşmesi arazi kendi adına değilse gerekli
 3. ÇKS için C formu

Çiftçi Belgesi Nerelerde Kullanılır?
 1. Tarım Desteklerinden faydalanmak için
 2. Tarım bağkuru başlatmak için
 3. Yol Müstahsil Belgesi çıkartmak için
 4. Tarım kredisi başvurusunda bulunmak için
 5. ÇKS kaydı başlatmak ve güncellemek için
 6. Kredi kartı çıkartmak için çiftçi belgesi gereklidir.

Ziraat Odaları Kayıtları

Detay:
İl ve ilçe ziraat odalarına üye kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerimiz müracaatları esnasında tarım kaydı için;
a. Gerçek kişiler;
 1. tarla, bahçe,bağ vasıflı mülk ve veya kira/ortak ve veya yarıcı tapusu fotokopisi
 2. il ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği sureti
 3. kayıt olacak kişinin 1 adet (en az 6 ay önce çekilmiş) vesikalık fotoğraf
 4. köy veya mahalle muhtar onaylı çiftçi kütüğü belgesi
 5. tarla kiralık ise köy veya mahalle muhtarı ve aza onaylı kira kontratı
 6. 01.10.2008 tarihinden sonra ziraat odalarına kayıt olan çiftçilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine işe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu olup 1 ay içerisinde ziraat odası beyanı bildirecektir. ve (4/1-a-b kapsamındaki sigortalılar için) tarım bağkuru başlamış olacaktır.
 7. nüfus kimlik fotokopisi

b. Tüzel kişiler
 1. Yukarıdaki beyan edilen evrakların yanında aşağıdaki evrakları tamamlayacaklar.
 2. vergi levhası fotokopisi
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. Yetki Belgesi fotokopisi
 5. Resmi gazete veya Ana sözleşme fotokopisi gereklidir.

Not: Kayıt olacak kişinin Yönetim Kurulu toplantısı günü şahsen müracat etmesi gerekir. Yönetim kurulu toplantısı günü gelemeyecek kişi için Noterden Ziraat Odasına Kayıt Yaptırmaya Yetkilidir ibaresi bulunan noter sözleşmesinin fotokopisini getirmeleri gerekir. Aksi taktirde Başvuruları geçerli sayılmaz.
26 Haziran 2013 Çarşamba

Çiftçilere makine ekipman desteği müracaatları başladı

Detay:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)kapsamında makine ekipman alımlarının desteklenmesi müracaatlar başladı.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, "7 yıldır uygulanmakta olan bu programa çiftçilerimiz tarafından yoğun bir ilgi gösterilmektedir. KKYDP makine ekipman destekleme programıyla tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek hedeflenmekte. Makine ve ekipman destekleme müracaatları 22.07.2013 tarihinde sona erecek." dedi.

KKYDP makine ekipman destekleme programında Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50`sine hibe yoluyla desteklenmekte olup, 34 çeşit makine ekipmana destek veriliyor. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçmiyor. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanıyor. Başvuru bütçeleri KDV hariç olarak hazırlanıyor.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Samsun`da geçtiğimiz etaplarda makine ekipman desteklemelerinde 3518 çiftçinin 31.486.946 liralık makine ekipman alımı yaptığı ve buna karşılık 15.590.594 liralık destek verildiği, Samsun`un Türkiye`de en çok desteklenen iller arasında yer aldığını belirtti. Güven, "Yatırımcılarımızın projelerini uygun bir şekilde hazırlayarak belirtilen tarihe kadar il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. İl müdürlüğümüzde bulunan İl proje yürütme birimimiz tarafından yatırımcılara teknik bilgi desteği sağlanmaktadır." uyarısında bulundu.


PROGRAMIN YATIRIM KONULARI

Program aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsıyor:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı) Dal parçalama makinesi,

i) Diskli tırmık,

j) El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l) File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

ayrıca, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi.

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu