Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

Yabani Amerikan Asma Anacı

Bugün flokseralı bölgelerde iyi ve iktisadi bir bağcılık yapmak Amerikan Asma Anaçlarıyla mümkündür. Üç tip Amerikan Asma Anacı bulunmaktadır. Bunlar;

Safkan Amerikan Asma Anaçları
Ameriko X Amerika Melezleri
Franko X Amerikan Melezleri

Amerikan Asma Anaçları içerisinde Mersin yöresinde kullanılması öngörülen anaçlar Ameriko X Amerika Melezleri’dir. Bu anaçlar;
- Berl. x Rip 420A
- Berl. x Rip Kober 5BB
- Berl x Rup R99
- Berl x Rup R100
- 44-53M (Rip-Rup Melezi)
- SO4
- 1103 Paulsen (Berl x Rup)
- 140 Ruggeri (Berl x Rup)
- 41B (Chasellas x Berl)

Berl x Rip 420A
Yavaş köklenmeye sahip çok kuvvetli bir anaçtır.
Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır.
Kuraklığa ve kalkere çok dayanıklı olup fazla rutubete dayanamaz.
Verim üzerine iyi etkilidir. Fakat kalite üzerine etkisi yoktur. Bağcılıkta az kullanılan anaçtır.

Berl x Rip Kober 5BB
Köklenme durumu iyidir
Kuvvetli bir anaçtır.
Dona, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır.
Aşıda iyi bir tutma ve mahsuldar üzüm çeşitleri ile de iyi bir uyum sağlar.
Kalkere, kuraklığa ve topraktaki fazla rutubete dayanıklıdır.

Berl x Rup R99
Çok kuvvetli bir anaçtır.
Hastalık ve zarralılara karşı dayanıklılığı vardır.
Kirece ve kurağa karşı çok dayanıklıdır.
Üzüm verimine olumlu etki yapmaktadır.
Derin bağ topraklarına uygun gelir
Daha az kurak iklim şartlarına ve daha rutubetli topraklara uygundur.

Berl x Rup R110
Çok kuvvetli bir anaçtır
Çeliklerin kökleşme ve aşı tutma nispeti iyidir.
Az derin topraklara da dikilebilir.
Kireç, kurağa ve flokseraya karşı çok dayanıklıdır.
Kurak toprak ve iklim şartlarına uygundur.

44-53M (Rip. Rup Cordifelia Melezi)
Kurak toprak için iyi bir anaçtır.
Sıcak ve az kireçli yerlere uygundur.
Köklenmesi iyidir.
Aşı tutma nispeti iyidir.
Flokseraya, nematotlara karşı iyi dayanıklıdır.

SO4
Köklenmesi çok iyidir.
Kuvvetli gelişme gösterir.
Aşı tutması iyidir.
Kirece dayanıklılığı iyi olmasına rağmen kuraklığa dayanıklılığı azdır. Kurak topraklara dikilmelidir.
Tuzlu, derin ve serin topraklar ile orta dereceli kireçli topraklara ve alt tabakası nemli olana iyi drenajı olmayan topraklara uygun bir anaçtır.

1103 Paulsen (Bel x Rup)
Köklendirme durumu iyidir.
Gelişme kuvvetlidir.
Aşı tutma iyidir.
Kuru killi ve killi kalkerli topraklara rahatlıkla tavsiye edilir.
Kuraklığa çok dayanıklı olup, kirece de dayanıklılığı iyidir. Tuzluluğa da dayanıklı bir anaçtır.
Bu anaç yalnız kuraklığa değil, aynı zamanda rutubeti devamlı kalmayan yazın çok kuru, kışın rutubetli killi toprak tiplerine ve zayıf topraklara uygun gelir. Rutubetli topraklara da dayanıklılığı vardır.
Verime olumlu yönde etkilidir.

140 Ruggeri (Berl x Rup)
Köklenme durumu orta derecededir.
Aşı tutması iyidir.
Gelişme kuvvetlidir.
Kurak, killi, tınlı ve kireçli topraklara uygundur.
Kirece dayanıklılığı iyidir.
Kuraklığa çok iyi dayanır.
Değişik hava tesirlerine dayanıklıdır.
Hastalıklara dayanıklıdır.

Chasellas x Berl 41B
Köklenme durumu iyidir.
Sürgünlerin gelişme durumu orta kuvvette bir anaçtır.
Mildiyöye hassastır.
Kuraklığa çok dayanıklıdır.
Kirece en dayanıklı anaçtır.
Az veya hiç kireç içermeyen topraklara da uygundur.
Turfanda üzüm çeşitlerine uygun bir anaçtır.
Aşı tutma oranı biraz zayıftır.
Yüzlek topraklara dikimi uygundur
Kuraklığa orta dayanıklıdır. Fakat erkenciliğe olumlu yönde etkisi vardır.
Rutubetli topraklara ve nematota hassas bir anaçtır.

Mersin Yöresinde Yetişen Erkenci Orta Geççi ve Geççi Üzüm Çeşitlerine Uyum Sağlayan Anaçlar

Erkenci Üzüm Çeşitleri: Uslu, Trakya İlkeren; 41B – 420A _ SO4 Ruggeri, 1103 ve Paulsen anaçları ile uyum sağlar.

Orta Geççi Üzüm Çeşitler: Perlette, Yalova İncisi, Cardinal, Muscat Reinsdes Vignes, Ergin Çekirdeksiz Üzüm Çeşitleri, 41B – 1103 Paulsen – 44/53 – 140 Ruggeri – 420 A – Cob 5BB anaçları ile uyum sağlar.

Orta Geççi Üzüm Çeşitleri: Yalova İri Çekirdeksiz, Pense Procese, Tarsus Beyazı üzüm çeşitleri, 11OR 99R, Rub du Lot, 1103 Paulsen, 41B, 5BB ve 140 Ruggeri anaçları ile uyum sağlar.

Geççi Üzüm Çeşitleri: Alphonse Lavalle, Antep Karası, Yalova Ata Sarısı, Royal, Tilki Kuyruğu, Yalova İri Çekirdeksizi, Tekirdağ Çekirdeksizi üzüm çeşitleri; 99R, 110R, 1103 Paulsen, 41B, Rup du Lot, 5BB ve 140 Ruggeri anaçlarıyla uyumludur.

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu