Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
30 Kasım 2014 Pazar

TZOB, ÇKS başvuru süresinin uzatılmasını istedi

Detay:

-TZOB, ÇKS başvuru süresinin uzatılmasını istedi
-Genel Başkan Bayraktar: "Bu yıl kuraklık, don, dolu gibi afetler yaşayan çiftçimizin, 2015 yılı ÇKS kayıt işlemlerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlaması mümkün değil. Ek süre verilmeli"
-"ÇKS başvuru süresinin Haziran ayına kadar uzatılmasına ilişkin talebimiz, Birliğimizce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza iletilmiştir"
-"Bu yıl 2014 yılı ÇKS başvuruları Ekim ayına kadar devam etti. Bu nedenle 2015 yılı ÇKS başvuruları belirtilen 1 Eylül tarihinde başlatılamadı"
-"Ayrıca yeni yönetmelik değişikliği ile önceki başvuru formlarında değişiklik yapılması, sistemde meydana gelen aksaklıklar, bu yıl işlemlerin uzamasına yol açtı"
-"Odalarımız başvurularda fazla yoğunluğun yaşandığını, üreticilerin panik halinde olduğunu ifade ediyorlar"
-"Çiftçilerimiz de olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden tarım il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce başvurularını yapmalı"

Ankara – 26.11.2014 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek 2015 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresinin uzatılmasını istediklerini bildirdi.
Bayraktar, "bu yıl kuraklık, don, dolu gibi afetler yaşayan çiftçilerin, 2015 yılı ÇKS kayıt işlemlerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlaması mümkün değil. Ek süre verilmeli. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da bu talebimizi makul karşılayacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:
"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yeni ÇKS yönetmeliği, 27 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 'Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 31 Aralık tarihinde sona erer' hükmü getirdi. Konuyla ilgili genelge de yayımlandı. Buna göre, 1 Eylül 2014'de başlayan 2015 yılı ÇKS başvuruları, 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek.
ÇKS başvuru tarihinin 2014-2015 tarımsal üretim sezonunun başlangıcı olan Ekim ayından önce başlaması doğru olmuştur. Ayrıca tarım ürünlerini sigorta yaptırmak isteyen üreticilerimizin işlemlerine, yeni tarımsal üretim sezonu kredi başvurularına kolaylık getirdi. 
Ancak, bilindiği üzere bu yıl 2014 yılı ÇKS başvuruları Ekim ayına kadar devam etti. Bu nedenle 2015 yılı ÇKS başvuruları belirtilen 1 Eylül tarihinde başlatılamadı. Ayrıca yeni yönetmelik değişikliği ile önceki başvuru formlarında değişiklik yapılması, sistemde meydana gelen aksaklıklar, bu yıl işlemlerin uzamasına yol açtı. ÇKS başvuru işlemlerinin yapıldığı bugünlerde Odalarımız başvurularda fazla yoğunluk yaşandığı, üreticilerin panik halinde olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenlerle 2015 yılı ÇKS başvurularının, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanması mümkün görülmemektedir."
Yönetmelikte "Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak, çiftçiler içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında yapabilirler" denildiğine de dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:
"Ülkemizde tarla bitkileri ekilişleri genel olarak ürünlere göre değişmekle birlikte genel olarak Eylül ayı itibariyle başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam etmektedir. Yönetmelikte yer alan bu husus da dikkate alındığında ekilişlerin devam etmesi sistemin açık olmasını zorunlu kılmaktadır.
Yaşanılan sıkıntıların çözümü ve ekilişlerin Mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi nedeniyle ÇKS başvurularının bir önceki yılın Eylül ayında başlayıp, üretim yılı içinde Haziran ayına kadar uzatılmasının önemli olduğu görülmektedir.
ÇKS başvuru süresinin Haziran ayına kadar uzatılmasına ilişkin talebimiz Birliğimizce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza iletilmiştir. Talebimizin değerlendirilerek ÇKS yönetmeliğinde gerekli değişikliğin biran önce yapılması sorunu çözecektir."
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, çiftçilerin de olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklemeden tarım il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce başvurusunu yapması gerektiğine dikkati çekti.
25 Kasım 2014 Salı

Traktör muayenesinde süre uzatımı talebi…

Detay:


​-Traktör muayenesinde süre uzatımı talebi…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Torba yasayla traktör muayenesinde gecikme bedellerindeki indirimden yararlanma süresi 31 Aralık 2014'de sona eriyor"

-"Mobil istasyonların sayısının yetersizliği nedeniyle çiftçimizin 31 Aralık 2014'e kadar traktör muayenelerini yaptırmaları mümkün görünmüyor. Süre en az 6 ay uzatılmalı"

-"Sürenin uzatılması için Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları nezdinde yazılı girişimde bulunduk"

-"Yaşadığı doğal afetler yüzünden zaten ekonomik sıkıntı içindeki çiftçimiz, bu olanaktan mahrum bırakılmamalı"

 

Ankara - 25.11.2014 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Şemsi Bayraktar, kamuoyunda torba yasa olarak 6552 sayısı kanunla traktör muayenesinde gecikme bedellerindeki indirimden yararlanma süresinin 31 Aralık 2014'de sona erdiğini bildirerek, "Mobil istasyonların sayısının yetersizliği nedeniyle çiftçimizin 31 Aralık 2014'e kadar traktör muayenelerini yaptırmaları mümkün görünmüyor. Süre en az 6 ay uzatılmalı" dedi.

Şemsi Bayraktar, sürenin uzatılması için Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları nezdinde yazılı girişimde bulunduklarını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan, kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan, "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun"un zamanında yapılmayan traktör muayenelerinde gecikme bedellerine indirim getirdiğini belirtti.

Muayene süresinin uzatılması yanında gecikme bedellerinde indirim öngören düzenlemeden üreticinin son derece memnun olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fakat traktör muayenelerinde talebin fazla olduğu illerde mobil istasyonlarının sayısı yeterli değil. Birçok üreticimiz, traktör muayenesini yaptıramamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık 2014'te sona erecek olan gecikme bedellerindeki indirimden faydalanma süresinin en az 6 ay uzatılması büyük önem arz etmektedir.

Kanunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde indirimden faydalanabiliyor. Muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için daha önce yüzde 5 ceza ödeniyordu. Şimdi, kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanıyor. Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar ise her ay ve kesri için aylık yüzde 1 fazla para alınacak."

Buna göre, yıllık cezanın yüzde 60'dan, enflasyon oranına indirildiğini, bu oranın geçmiş yıllarda yüzde 7-9 arasında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, "2013-2014 üretim sezonunda yaşadığı doğal afetler yüzünden zaten ekonomik sıkıntı içindeki çiftçimiz, bu olanaktan mahrum bırakılmamalı. Süre uzatılmalı" dedi. 

20 Kasım 2014 Perşembe

Traktör sayısı en çok Konya'da arttı…

Detay:


​-Traktör sayısı en çok Konya'da arttı…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Eylül ayında Konya'da traktör sayısı 348 adet arttı.

Konya'yı 202 adetle Denizli, 179 adetle Manisa, 177 adetle Bursa, 172 adetle İzmir, 160 adetle Ankara, 157 adetle Adana, 154 adetle Afyonkarahisar, 152 adetle Gaziantep izledi"

-"Traktör sayısında Sivas, Tekirdağ'ı, Muş, Kırşehir'i, Batman, Karabük'ü geride bıraktı"

-"Konya, traktör sayısında Manisa ile arasındaki farkı kapatsa da hala geçemedi"

 

Ankara – 19.11.2014 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısının Eylül ayında en çok Konya'da arttığını bildirerek, "Eylül ayında Konya'da traktör sayısı 348 adet arttı. Konya'yı 202 adetle Denizli, 179 adetle Manisa, 177 adetle Bursa, 172 adetle İzmir, 160 adetle Ankara, 157 adetle Adana, 154 adetle Afyonkarahisar, 152 adetle Gaziantep izledi" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, traktör sayısının Eylül ayında Balıkesir ve Sakarya'da 144,Sivas'ta 121, Aydın ve Kayseri'de 118, Kastamonu'da 109, Yozgat'ta 108, Diyarbakır'da 107, Samsun'da 106, Şanlıurfa'da 104, Adıyaman'da 101, Erzurum'da 100 adet arttığını belirtti. Şemsi Bayraktar, Mersin ve Osmaniye'de 97, Antalya ve Muğla'da 95, Kütahya'da 94, Tokat'ta 92, Niğde'de 90, Muş'ta 89, Tekirdağ'da 86, Çanakkale ve Kars'ta 81, Kahramanmaraş'ta 79, Ardahan'da 75, Edirne'de 72 adet olan traktör sayısındaki artışın, Çorum'da 69, Bolu'da 67, Isparta ve Kocaeli'nde 65, Amasya'da 63, Eskişehir ve Uşak'ta 61, Malatya ve Nevşehir'de 56, Çankırı'da 54, Hatay'da 52, Kırklareli'nde 50 adette kaldığını bildirdi.

Düzce'de 48, Kırşehir, Van ve Siirt'te 41, Aksaray ve Şırnak'ta 38, Karaman'da 37, Bilecik, Elazığ ve Kilis'te 36 Batman'da 35, Burdur ve Mardin'de 34 arttığı bilgisini veren Bayraktar, "artış Bartın'da 27, Kırıkkale'de 22, Ağrı'da 20, Erzincan'da 19, Zonguldak ve Yalova'da 18, Iğdır'da 17, İstanbul ve Bitlis'te 16, Giresun'da 14, Tunceli'de 11, Bayburt'ta 10, Sinop'ta 9, Karabük'te 8, Bingöl'de 7, Artvin'de 4, Ordu ve Trabzon'da 3, Gümüşhane ve Hakkari'de 1 adette kaldı. Rize'de ise artış olmadı" dedi.

Traktör sayısında Sivas'ın, Tekirdağ'ı, Muş'un, Kırşehir'i, Batman'ın, Karabük'ü geride bıraktığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında Sivas'ta 27 bin 540, Tekirdağ'da 27 bin 545 traktör vardı. Sivas, Eylül ayında Tekirdağ'ı geride bırakarak 27 bin 661 traktör sayısına ulaşırken, Tekirdağ 27 bin 631 traktörde kaldı. Aynı şekilde Ağustos ayında 9 bin 747 traktörü olan Muş, Eylül'de 9 bin 836 traktörle Kırşehir'i geride bıraktı. Kırşehir'in Ağustos'ta 9 bin 755, Eylül ayında 9 bin 796 traktörü vardı. Ağustos ayında 5 bin 64 traktörü olan Batman ise 5 bin 69 traktörü bulunan Karabük'ü geçti. Eylül ayında Batman 5 bin 99 traktöre ulaşırken, Karabük 5 bin 77 traktörde kaldı."

 

-İllerin traktör sayıları-

 

Konya, traktör sayısında Manisa ile arasındaki farkı kapatsa da hala geçemediğini bildiren Bayraktar, illerin traktör sayısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Manisa, 77 bin 308 traktörle ilk sırada bulunuyor. Bu ili 75 bin 966 traktörle Konya, 56 bin 437 adetle Balıkesir, 55 bin 775 adetle İzmir, 55 bin 670 adetle Bursa, 47 bin 664 adetle Ankara, 46 bin 925 adetle Samsun, 46 bin 644 adetle Adana, 43 bin 129 adetle Denizli, 41 bin 802 adetle Antalya izledi. Aydın'da 38 bin 757, Tokat'ta 37 bin 606, Afyonkarahisar'da 37 bin 48, Çorum'da 36 bin 112, Şanlıurfa'da 32 bin 574, Sakarya'da 32 bin 299, Mersin'de 30 bin 392, Kütahya'da 30 bin 195 traktör var.

Traktör sayısı Edirne'de 29 bin 307, Çanakkale'de 29 bin 230, Yozgat'ta 28 bin 702, Sivas'ta 27 bin 661,Tekirdağ'da 27 bin 631, Muğla'da 27 bin 13, Gaziantep'te 26 bin 469, Kastamonu'da 25 bin 919, Kayseri'de 24 bin 899, İstanbul'da 21 bin 766, Diyarbakır'da 21 bin 83, Eskişehir'de 20 bin 293, Malatya'da 20 bin 144'i buluyor.

Hatay'da 19 bin 452, Burdur'da 19 bin 247, Isparta'da 19 bin 103, Nevşehir'de 19 bin 27, Bolu'da 18 bin 999, Kırklareli'nde 18 bin 811, Amasya'da 17 bin 738, Kahramanmaraş'ta 17 bin 389, Kars'ta 16 bin 783, Uşak'ta 16 bin 478, Aksaray'da 16 bin 342, Erzurum'da 15 bin 732, Niğde'de 14 bin 677, Kocaeli'nde 14 bin 647, Osmaniye'de 14 bin 532, Adıyaman'da 13 bin 529, Çankırı'da 11 bin 788 traktör var.

Traktör sayısı, Karaman'da 9 bin 895, Muş'ta 9 bin 836, Kırşehir'de 9 bin 796, Bilecik'te 9 bin 631, Düzce'de 9 bin 398, Mardin'de 9 bin 344, Zonguldak'ta 8 bin 821, Elazığ'da 8 bin 560, Ardahan'da 8 bin 520, Kırıkkale'de 8 bin 292, Sinop'a 7 bin 954, Van'da 7 bin 847, Ağrı'da 7 bin 463, Erzincan'da 6 bin 75, Batman'da 5 bin 99 Karabük'te 5 bin 77 adette kalıyor."

Kilis'te 4 bin 831, Bartın'da 4 bin 694, Iğdır'da 3 bin 688, Gümüşhane'de 3 bin 186, Bitlis'te 2 bin 931, Giresun'da 2 bin 813, Bayburt'ta 2 bin 710, Yalova'da 2 bin 311, Siirt'te 2 bin 282, Ordu'da 2 bin 147, Şırnak'ta 2 bin 112 traktör bulunduğunu bildiren Bayraktar, "Tunceli'de 1317, Artvin 1081, Bingöl 982, Hakkari 766, Trabzon 189 traktörle son sıraları paylaşıyor. En az traktör 41 adetle Rize'de bulunuyor" dedi.
18 Kasım 2014 Salı

Tarım kadınlarda işsizliği rekor seviyede düşürdü

Detay:

​-Tarım kadınlarda işsizliği rekor seviyede düşürdü

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Tarım, kadınlarda işsizliği 5,5 puanla rekor bir seviyede düşürdü ve yüzde 18,2'den yüzde 12,7'ye indirdi"
-"Ağustos'ta tarım genel işsizliği ise 2,2 puan gerileterek yüzde 12,3'den yüzde 10,1'e çekti"
-"Ağustos'ta 3 milyon 54 bin erkek, 2 milyon 761 bin kadın tarımda istihdam edildi"
-"Haziran'da 5 milyon 937 bine çıkan tarımdaki istihdam, Temmuz'da 5 milyon 914 bine, Ağustos'ta 5 milyon 815 bine indi"

Ankara – 17.11.2014 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında 3 milyon 54 bin erkek, 2 milyon 761 bin kadının tarımda istihdam edildiğini, "Tarım, kadınlarda işsizliği 5,5 puanla rekor bir seviyede düşürdü ve yüzde 18,2'den yüzde 12,7'ye indirdi. Ağustos'ta tarım genel işsizliği 2,2 puan gerileterek yüzde 12,3'den yüzde 10,1'e" dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarımın işsizliği erkeklerde 1,3 puan düşürerek yüzde 10,2'den yüzde 8,9 indirdiğini belirtti. TZOB Genel Başkanı, Mart ayında 1,9, Nisan'da 1,8, Mayıs'ta 1,9, Haziran'da 2, Temmuz'da ise 2,2 puan azalttığını hatırlattı.
Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında tarımda çalışan sayısının, Temmuz ayına göre 99 bin kişi azalarak 5 milyon 914 bin kişiden 5 milyon 815 bin kişiye indiğini belirtti.
TZOB Genel Başkanı, Mart ayının ikinci yarısından sonra tarımda istihdamın yoğunlaştığını hasadın ardından azalmaya başladığını, Ocak-Şubat aylarında en düşük düzeye indiğini vurguladı.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 26 milyon 313 bin olan istihdam edilenlerin 13 milyon 277 bininin hizmetler, 5 milyon 257 bininin sanayi, 1 milyon 964 bininin inşaat, 5 milyon 815 bininin ise tarımda çalıştığını vurguladı. 
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Mart ayında tarımın istihdamda yüzde 20,8 olan payının, Nisan ayında yüzde 21,3'e, Mayıs'ta yüzde 21,9'a, Haziran'da yüzde 22,3, Temmuz'da yüzde 22,4'e çıktığını, Ağustos ayında yüzde 22,1'e indiğini bildirdi. 
Ağustos ayında sanayinin toplam istihdamdaki payının yüzde 20, inşaatın yüzde 7,5, hizmetlerin yüzde 50,5 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Sıkıntılara rağmen tarım 5 milyon 815 bin kişiye istihdam sağlarken, bu rakam sanayide 5 milyon 257 binde kalıyor. Tarımda, sanayiden 558 bin kişilik daha fazla istihdam var. Teknolojik gelişmeyle birlikte tarımdaki istihdam önümüzdeki yıllarda azalacak. Bu nüfus, kırsalda korunmalı. Kırla kent arasındaki ekonomik, sosyal gelişmişlik farkları giderilmeli. Kırsal kalkınma sağlanmalı. Yeni iş sahaları açılmalı. Kırsaldaki insanlar meslek sahibi yapılmalı. 4-5 milyon insanın kentlere göç etmesi şehirlerde büyük sorunlara neden olur. Bu kadar insana kentlerde kısa zamanda, iş, aş, hizmet sağlamak, onlara altyapı hizmeti, okul, hastane götürmek mümkün değil. Kentlerde iş bulamayan, tarımda çalışma imkanı olmayan bu insanlar, kentlerde inşaatlarda, kırsalda madenlerde vasıfsız eleman olarak, çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor. Bunun sıkıntılarını da tüm ülke çekiyor." 

-"Tarım, kadınlarda işsizliği 5,5 puan düşürdü"-

Tarımın ülke ekonomisine ihracatta, üretimde, istihdamda büyük katkı sağladığını bildiren Bayraktar, "Ağustos ayında tarım, toplamda işsizliği 2,2 puan azaltarak yüzde 10,1'e çekti. Tarım erkeklerde işsizliği yüzde 10,2'den yüzde 8,9'e, kadınlarda ise yüzde 18,2'dan 12,7'ye çekti. Tarım, erkeklerde işsizliği 1,3, kadınlarda 5,5 puan düşürdü" dedi.
Bayraktar, Ağustos ayında tarımın 3 milyon 54 bin erkek, 2 milyon 761 bin kadına iş ve aş yarattığını, çalışan erkeklerin yüzde 16,5'inin, çalışan kadınların yüzde 35,4'ünün, üçte birden fazlasının tarımda çalıştığını vurguladı.
Şemsi Bayraktar, 5 milyon 815 bin istihdamın 46 bininin işveren, 649 bininin ücretli ve yevmiyeli, 2 milyon 201 bininin kendi hesabına çalışan, 2 milyon 920 bininin ise ücretsiz aile işçisi konumunda bulunduğunu bildirdi.
5 Kasım 2014 Çarşamba

Kestane yetiştiriciliğinin geleceği parlak…

Detay:


​-Kestane yetiştiriciliğinin geleceği parlak…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Dış alıcılar, Türkiye'de kabukları soyulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş, işlenmiş kestane bulamıyor. Bizimle de

görüşüyorlar"

-"İşadamlarımızı yatırıma davet ediyorum. Türkiye, kestanede önemli bir ihracat ülkesi olabilir"

-"İklim ve toprak özelliklerimiz nedeniyle, kestanede yıllık 60 bin tondan çok daha fazla üretim yapmamız mümkün"

-"Tamamen doğal şartlarda üretilen kestanede, kapama bahçecilik yaygınlaştırılmalıdır. Son yıllarda talep artışı nedeniyle fiyatı artan kestanede, üretim çok daha büyük

rakamlara çıkarılmalı"

-"TÜİK, bu yıl kestane üretiminin yüzde 7,8 artışla 64 bin 724 tona çıkacağını tahmin etmektedir"

-"Meyvesinin yanı sıra ağacıyla da önemli bir ekonomik değer olan kestanede markalaşmaya önem verilmeli, modern ürün işleme tesisleri kurulmalı"

-"Dünyanın en lezzetli ve kaliteli kestanesini üretiyorsak bunu değerlendirmeli, marka olmalıyız"

-"Ürüne katma değer katan ürün işleme tesislerini kurmalıyız. Soğuk hava tesislerini açmalıyız. Ürünü işlenmiş olarak ihraç etmeliyiz"

 

Ankara – 05.11.2014 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de kestane yetiştiriciliğinin geleceğinin parlak olduğunu bildirerek, "dış alıcılar, Türkiye'de kabukları soyulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş, işlenmiş kestane bulamıyor. Bizimle de görüşüyorlar. İşadamlarımızı yatırıma davet ediyorum. Türkiye, kestanede önemli bir ihracat ülkesi olabilir" dedi.

Bayraktar, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle Türkiye'nin kestanede yıllık 60 bin tondan çok daha fazla üretim yapmasının mümkün olduğunu, tamamen doğal şartlarda üretilen kestanede kapama bahçecilik yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.  Şemsi Bayraktar, son yıllarda talep artışı nedeniyle fiyatı artan kestanede, üretimin çok daha büyük rakamlara çıkarılabileceğini vurguladı.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, hasadı süren kestane yetiştiriciliği konusunda yaptığı açıklamada, modern üretime geçilmemesi nedeniyle kestanede üretim artışının sınırlı kaldığını, 2008 yılında 55 bin 385 ton olan üretimin, 2013 yılında 60 bin 19 tona yükseldiğini belirtti. Şemsi Bayraktar, Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) bu yıl kestane üretiminin yüzde 7,8 artışla 64 bin 724 tona çıkacağını tahmin ettiği bilgisini verdi.

 

-Üretimde bölgeler arasında Ege, iller arasında Aydın ilk sırada-

 

Üretimin, Doğu Karadeniz'de gürgen, kızılağaç gibi ağaçlarla karışık olarak nadiren de saf kestane toplulukları şeklinde yapılırken, batıya doğru küçük gruplar halinde bol miktarda kestaneliklere rastlandığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bölgeler itibariyle kestane üretimde Ege Bölgesi, yaklaşık yüzde 70'lik payla ilk sıradadır. İller arasında, 21 bin 406 tonla Aydın birinci gelirken, bu ili 9 bin 24 tonla İzmir, 5 bin 787 tonla Kastamonu ve 4 bin 231 tonla Sinop izlemektedir.

Ülkemizde kestane, doğada tamamen doğal şartlar altında yetiştirilmekte, hiçbir şekilde tarımsal ilaç, suni gübre kullanılmamaktadır. Kestane besin içeriğinin zengin olması ve tamamen doğal şartlar altında yetiştirilmesi nedeniyle, beslenme diyetlerinde hatta çocuk mamalarında yer almaktadır.

 

-Çin, dünya üretiminin yüzde 82,5'ini Türkiye yüzde 3'ünü

karşılıyor-

 

Çin, 1 milyon 998 bin 880 ton olan dünya kestane üretiminin 1 milyon 650 bin tonunu tek başına karşılamaktadır. Bu ülkenin dünya üretimindeki payı yüzde 82,5'i geçmektedir. Üretimde 70 bin tonla Güney Kore ikinci, 60 bin tonla Türkiye üçüncü sıradadır. Ülkemiz, her ne kadar 60 bin ton üretimle dünya üçüncüsü olsa da üretimi Çin'e göre yetersiz kalmaktadır. Dünya üretiminde yüzde 3 pay alan ülkemizi, Bolivya, İtalya, Yunanistan ve Japonya izlemektedir. Yaklaşık 19–20 ülkede üretilen kestanede ticari üretim yapılan ülke sayısı 5-6'yı geçmemektedir."

 

-"İşadamlarımız yatırım yapsın. Kendileri de çiftçimiz de kazansın"-

 

Meyvesinin yanı sıra ağacıyla da önemli bir ekonomik değer olan kestanede markalaşmaya önem verilmesi, modern ürün işleme tesisleri kurulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Kestanede, talepteki artış nedeniyle fiyatlar yükseliyor. 5 yıldır kestane fiyatları sürekli artıyor. Üretim çok daha büyük rakamlara çıkarılabilir. Tanıtım yapılır, üreticinin yetiştiricilik ve pazarlama konusundaki bilgi eksikliği giderilir, mürekkep hastalığı ve kestane dal kanseriyle mücadelede başarı sağlanır ve kapama bahçelerin kurulması desteklenirse kestanede üretim de ihracat da artar. Bunun olmaması için bir sebep yok. Ülkemizin potansiyeli var. Dünyanın en lezzetli ve kaliteli kestanesini üretiyorsak, bunu değerlendirmeli, marka olmalıyız. Ürüne katma değer katan ürün işleme tesislerini kurmalıyız. Bu kadar üretimimize rağmen kestane soyma makinemiz yok. Soğuk hava tesislerini açmalıyız. Ürünü işlenmiş olarak ihraç etmeliyiz. Dış alıcılar, Türkiye'de kabukları soyulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş, işlenmiş kestane bulamıyor. Bizimle de görüşüyorlar. İşadamlarımızı yatırıma davet ediyorum. Yatırım yapsınlar, kendileri de kazansınlar. Çiftçimiz de kazansın."

Kestane sektöründe üretim tekniği, hasat, depolama ve pazarlama konularında üreticide bilgi eksikliği bulunduğunu bildiren Bayraktar, bu konularda gerekli çalışmalar yapılarak üreticinin aydınlatılması ve modern tarım tekniklerinin uygulamaya konulmasının ürün kayıplarını azaltacağına dikkati çekti.

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu