Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar

KOP, Konya Ovası’nı kurtaracak


​-KOP, Konya Ovası'nı kurtaracak

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Konya Ovası'nı suyla buluşturacak KOP, bölgede üretim patlamasına yol açacak"
-"KOP, Türkiye'nin üretim açığı verdiği çoğu üründe önemli üretim artışlarına neden olacak"
-"Projeyle, 2023 yılı itibarıyla bölgedeki 1 milyon 100 bin hektar alan sulamaya açılacak"
-"KOP tamamlandığında ekonomiye, 2,57 milyar dolar katkı, 100 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlanacak"
-"KOP Bölgemiz, Türkiye şekerpancarı üretiminin yüzde 41,5'ini, elmanın yüzde 33'ünü, ayçiçeğinin yüzde 22,6'sını, buğdayın yüzde 13,6'sını, arpanın yüzde 17,3'ünü, mısırın yüzde 9,1'ini üretiyor"

Ankara – 23.12.2014 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkenin ilk, GAP'tan sonra en büyük sulama projesi olan Konya Ovası Projesi'nin (KOP) Konya Ovası'nı kurtaracağını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan KOP'un temelde 1 milyon 100 bin hektar (Hollanda'nın tarım alanlarına yakın bir arazi) sulanabilir alanın sulanmasını öngördüğünü belirtti. KOP'un 4 ilin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişime katkıda bulunmayı amaçladığını vurgulayan Bayraktar, "Projenin sulama ayağı ihmal edilmemeli, bir an önce bitirilmelidir" dedi.
KOP kapsamında 1 milyon 100 bin hektar sulanacak tarım arazisi bulunduğunu, bu araziden 923 bin 600 hektarının sulandığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Sulanabilir alan yüzde 83,9'a ulaşmış durumda. Yalnız, yer altı sularından kaynaklı olarak 923 bin 600 hektar sulanan alanda önümüzdeki yıllarda 70 bin 92 hektar daralma olacak. Bu nedenle 2014 yılı itibarıyla sulanabilir alan 853 bin 508 hektar kabul ediliyor. 2023 yılına kadar 81 bin 5 hektar alanın sulama planlaması yapıldı. 30 bin 267 hektar alan sulama inşaatı halinde. 135 bin 220 hektar alan ise yatırım programında. Bunlar tamamlandığında, projeyle, 2023 yılı itibarıyla bölgedeki 1 milyon 100 bin hektar alan sulamaya açılmış olacak."
Şemsi Bayraktar, Konya Bölgesi'nin sahip olduğu su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir proje olma yanında entegre bir bölgesel kalkınma projesi olan KOP'ta, sulu tarımda geliri artırmak ve bunun sürekliliğini sağlamanın ülke ekonomisinin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.
Türkiye'de teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım arazisinin 5,9 milyon hektarının sulamaya açıldığını bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Ülke genelinde teknik ve ekonomik olarak sulamaya uygun tarım arazilerinin 69,4'ü sulamaya açılmıştır. Bu alanların yüzde 15,7'si KOP'ta bulunuyor. KOP'taki sulanabilir alanlar, ülke sulanabilir alanlarının yüzde 12,9'unu oluşturuyor. Fakat, hala KOP'taki toplam sulanabilir alanların yüzde 16,1'i sulamaya açılamamıştır. Önümüzdeki yıllarda yer altı sularından kaynaklanacak daralmalarla birlikte bu oran yüzde 22,4'ü geçmektedir. KOP bölgesi, 2 milyon 908 bin 439 hektarı bulan tarıma elverişli tarım arazisi, 1 milyon 100 bin hektar sulanabilir alanıyla ülkemizin en önemli tarım alanlarından biridir." 

-KOP'un ülke üretimindeki payı-

Bölgede sulamaların devreye girmesiyle birlikte özellikle yaş sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin üretimlerinde artışlar meydana geldiğinin bilgisi veren Bayraktar, "Konya Ovası Projesi bölgesini suyla buluşturacak KOP, Konya Ovası'nı kurtaracak" dedi.
Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bölgede kuru tarımdan sulu tarıma geçilen alanlarda önemli değişimler yaşanmış ve tarımsal hasıla artmıştır. Bazı ürünlerin verimliliğinde görülen artışlar, özellikle sulu tarım koşullarında yetiştirilen ayçiçeğinde önemli sayılabilecek düzeylere varmıştır.
KOP Bölgemiz, Türkiye şekerpancarı üretiminin yüzde 41,5'ini, elmanın yüzde 33'ünü, ayçiçeğinin yüzde 22,6'sını, buğdayın yüzde 13,6'sını, arpanın yüzde 17,3'ünü, mısırın yüzde 9,1'ini üretiyor. Ülkemizde tarım ve gıdadaki 11,2 milyar dolarlık ithalatın üçte biri yağlı tohum, ham yağ, margarin ve yağlı tohum küspesinden oluştuğu gerçeği ile KOP Bölgesinde yağlı tohum üretimi büyük önem arz ediyor. Başta ayçiçeği, olmak üzere soya, susam, kanola gibi bitkilerin üretimlerinin planlı bir şekilde teşvik edilmesi gerekiyor. KOP, Türkiye'nin üretim açığı verdiği çoğu üründe önemli üretim artışlarına neden olacak."

-KOP'un tamamlandığında katkısı 2,57 milyar dolar olacak-

Bayraktar, KOP tamamlandığında, ekonomiye, 2,2 milyar doları sulama, 300 milyon doları enerji, 70 milyon doları içme suyu olmak üzere 2,57 milyar dolar katkı, 100 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.
Farklı ürünler yetişmesinin yanında artan ürün miktarının, bunları yerinde işleyen entegre tarım tesislerine ve tarım sanayisine daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olacağını belirten Bayraktar, "Bunun sonucu olarak bölge sanayi daha da gelişecek ve yeni yeni istihdam alanları oluşacaktır" dedi.

0 Yorumlar

Bize Dair Bilgiler

Ekipmanlarımızı izleyin

Odamıza ait ve çiftçilerimize kullanım sağlattığımız ekipmanlarımız.


Bozkır'da Hava Durumu