Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
24 Aralık 2022 Cumartesi

ÇKS kaydı için son gün 31 Aralık 2022

Detay:

31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresi uzatılmalıdır
2022 yılında ÇKS'ye kayıt yapan çiftçilerin yaklaşık üçte biri bu yıl başvuru yapmadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinin 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildiğini ve ÇKS başvuru döneminin 4 ay ile sınırlandırıldığını belirtti. 

2023 yılı ÇKS başvurularının, yeni yönetmelik çerçevesinde 1 Ekim 2022 tarihinde başlamış olup, 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti:
"Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda dijitale geçiş uygulaması ile arazi beyanında ve ek belgelerinde değişiklik olmayan çiftçilerin başvurularını e-Devlet üzerinden kabul etmeye başladı. Diğer çiftçilerimizin başvuru belgeleri ise geçmiş yıllarda olduğu gibi Odalarımız tarafından tamamlanmakta, çiftçilerimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmektedir. 
Bu yıl yapılan yeni uygulamalara çiftçilerimiz yeterince uyum sağlayamıyor. Özellikle uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle e-Devlet başvurularında sık sık sistem sorunu yaşanıyor.

2022 yılında 2 milyon 172 bin 974 çiftçinin, toplam 15,3 milyon hektar tarım alanı ÇKS'ye kaydedildi. 2023 tarımsal üretim dönemi için ise, Odalarımızdan alınan bilgilere göre bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 460 bin çiftçinin, 10,6 milyon hektar alanının kaydı yapıldı.

Bilindiği üzere ÇKS kaydını yaptırmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. Çiftçilerimiz yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararlar doğrultusunda, kredi borçlarını düşük faizle erteleyemiyor veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanamıyor. 

TÜİK verilerine göre ülkemizde işlenen toplam tarım alanı 23,5 milyon hektarken ÇKS'ye kayıtlı alan 15,3 milyon hektardır. Her yıl ülkemizde ortalama 8,2 milyon hektar tarım arazisi kayıt altına alınamıyor. Bu alanların önemli kısmında üretim devam etse de çiftçilerimiz destek alamıyor.
ÇKS'ye kaydolamayan 8,2 milyon hektar tarım alanı; intikali yapılamamış, hissedarlar arasındaki sorunlar veya arazilerin çok küçük olması nedeniyle işlense de ÇKS'ye kaydettirilmeyen, atıl tarım alanları ve ecrimisil ile işlenen hazine arazilerinden oluşuyor. Bu alanlarda üretim yapan çiftçilerimiz yüksek üretim maliyetleri karşısında destek de alamayınca üretimden vazgeçmek durumunda kalıyor.

Ziraat Odaları Bilgi Sistemi'ne (ZOBİS) göre, 2022 yılında Ziraat Odalarımıza kayıtlı olarak, tarımsal üretime devam eden 5 milyon 186 bin 206 çiftçi varken ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 172 bin 974'dür. Bu rakamlara göre ülkemizde üretim yapan çiftçilerin yüzde 58'inin ÇKS kaydı bulunmuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçileri tarımda tutabilmek için tarımsal destekler önemlidir. Bu önem her geçen gün artıyor.

Gıda güvencesinin sorgulandığı, iklim değişikliği ile gelecekte tarımsal faaliyetlerin daha da zorlaşacağı bir ortamda ÇKS Yönetmeliğindeki kayıt şartları nedeniyle üretim yapan çiftçilerimizin destek alamaması kabul edilebilir değildir. Bu nedenle ÇKS Yönetmeliği yeniden değiştirilmeli, üretim yapan her çiftçi kayıt altına alınarak, üretim yapan tüm çiftçilerin desteklenmesi sağlanmalıdır.

Tarım alanlarının ÇKS kaydında bu sorunlar devam ederken, bir de başvuru süresinin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ermesiyle kaydı yapılabilir araziler de kayıt dışı kalacaktır. 
Başvuru süresinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen, 2022 yılında ÇKS'ye kayıt yapan çiftçilerin yaklaşık üçte biri bu yıl başvuru yapmadı. Bu nedenle 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresi uzatılmalıdır.
Çiftçilerimiz de kalan 10 günlük sürede yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalıdır. ÇKS başvuru dosyasının hazırlanmasında ve e-Devlet başvurularında Ziraat Odalarımız çiftçilerimize yardımcı olmaktadır.
ÇKS'ye kaydını yaptıracak çiftçilerimizin Çiftçi Belgesini alabilmesi, Ziraat Odası kayıtlarının aktif kalabilmesi için kayıtlı olduğu Ziraat Odasına en kısa zamanda başvurmaları gereklidir."
22 Aralık 2022 Perşembe

Bozkır'da Göksu Taşeli Kalkınma Projesi 2022 Ekonomik Yatırım Hibe Programı gerçekleştirildi.

Detay:

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 2022 Yılı Ekonomik Yatırım ve Hibe Programı gerçekleştirildi. Bozkır Atatürk Stadyumun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 2022 yılında ilçeye hibe olarak verilen ekipmanlar sergilendi. 

GTHKP hibe programları kapsamında Bozkır İlçemizde 2022 yılında, %70-80 hibe oranıyla 42 adet bahçe el traktörü, 5 adet damla sulama sistemi, 19 adet güneş enerjili bireysel mobil sulama sistemi (GES), 5 adet arıcı karavanı 1 adet kazıcı yükleyici; ayrıca %100 hibe desteğiyle 12 adet süt sağım makinesi ve krema makinesi olmak üzere toplam 4.937.240 TL yatırım tutarındaki makine ve ekipmanlar hak sahiplerine teslim edildi.

Hibe teslim törenine Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Konya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Töke, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk proje ilçeleri ile komşu ilçelerin müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

2022 Yılı Ekonomik Yatırım ve Hibe Programı kapsamında Bozkır Kaymakamı Tolga TURAN Bozkırlı üreticilere hitap etti.

Kaymakam Turan yaptığı konuşmada "Kıymetli Bozkırlı Hemşehrilerim;

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) eş finansmanı ile Konya ve Karaman illerinde toplam 11 İlçe ve bu İlçelere bağlı toplam 238 köy ve kırsal mahallede uygulanmaktadır. Projenin genel hedefi; sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla ekonomik çeşitliliğin desteklenmesi, iklim şoklarına karşı direncin güçlendirilmesi ve geliştirilen tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetleri ile değer zinciri yaratılarak çiftçilerin gelirlerinin artırılmasıdır. Ayrıca, proje kapsamındaki köy ve kırsal mahallelerimizin tarımsal verimliliği yüksek modern üretim modelleriyle buluşmaları, ortak doğal kaynakların ve tarımsal çeşitliliğin daha iyi yönetilmesi ile birlikte ekonomik yönden güçlenmesi için değerli bir kazanımdır.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 2018-2022 yılları arasında ilçemizde 41 ayrı hibe kaleminden 876 üreticimize toplamda 26 Milyon TL değerinde proje hayata geçirilmiş bu faaliyetler için ortalama %90 hibe desteği sağlanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz 2022 yılında; 42 üreticimize 1.708.000,00 TL değerinde Bahçe El Traktörü, S.S. Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize 1.443.750,00 TL değerinde bir adet kazıcı yükleyici, 19 üreticimize 988.000,00 TL değerinde Taşınabilir Güneş Enerjili Sulama Sistemi, 5 üreticimize 580.000,00 TL değerinde Arıcı Karavanı ve 5 üreticimize 117.090,00 TL değerinde Damlama Sulama Sistemi, envanteri oluşturulmuştur.

İlçemizin tarımsal üretimine ve gelişimine katkı sağlayacak ve bugün teslimatını gerçekleştireceğimiz ekipmanların İlçemize, çiftçilerimize ve Bozkır halkımıza hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi. 

Bozkır Belediye Başkanı Saygı yaptığı konuşmada "Kurumlarımızla birlikte güçlerimizi birleştirerek, 2019 yılından bu yana 41 farklı hibe kaleminden 879 üreticimize, toplamda 23 milyonu aşan hibe desteği sağladık

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere hibe desteği ile aldıkları makina ve ekipmanlar düzenlenen tören ile teslim edildi. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ilçemize 41 farklı kalemde toplamda 23 milyonu aşan hibe desteği sağlandı.

Üreten bir Bozkır için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Saygı sözlerine şu şekilde devam etti "Göreve geldiğimizde öncelik olarak verdiğimiz en önemli iki kalem vardı. Bunlardan birisi istihdamı artırmak diğeri ise üretimi artırarak üreten bir Bozkırdı. Hamdolsun gece gündüz demeden her hedefimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bugünde 5 arıcımıza baraka, Sarıoğlan beldesi kalkınma kooperatifimize kazıcı yükleyici, 12 üreticimize süt sağım makinesi, 19 üreticimize taşınabilir güneş enerjili sulama sistemi, 5 üreticimize damlama sulama sistemi 42 üreticimize bahçe el traktörlerimizi teslim etmek için burada bulunmaktayız.

İstiyoruz ki Bozkır gençliği üretsin, birlikte çalışma kültürünü geliştirsin, bunun içinde kırsalda yaşayan veya yaşamak isteyen gençlerimize arazi ve makine ekipman noktasında Göksu Taşeli ve belediye ile ortak bir proje hazırlığı içerisindeyiz.

Bu desteklerin ilçemize kazandırılmasında emekleri olan başta Ziya Altunyaldız vekilimiz olmak üzere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. "dedi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada "Bugün teslimatı gerçekleştirilecek olan  Kazıcı ve yükleyicimiz  üreticilerimizin özellikle meyilli arazilerinde teraslama çalışmalarında üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak ile birlikte bölgemizdeki atıl arazilerin tarıma kazandırılmasını sağlayacaktır. 

İlçemizde gerçekleştirilen projelerimize desteklerini esirgemeyen başta Ziya Altunyıldız vekilimiz başta olmak üzere, Konya İl Tarim Müdürlüğümüze, Bozkır Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'ya şahsım odamız ve üreticilerimiz adına teşekkür eder. Makina ekipmanların Üreticilerimize ve Bozkırımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

20 Aralık 2022 Salı

​Ziraat Odasına, Göksu Taşeli Projesinden 1.443.750₺ Kepçe Hibesi

Detay:

Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamının, Ekonomik yatırım hibe programı dahilinde Bozkır Ziraat Odası ve SS Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile 1.443.750₺ değerinde Kazıcı Yükleyici hibesi kazandırıldı.  

Program kapsamında yüzde seksen hibeli olarak ilçeye kazandırılan Kazıcı Yükleyici Bozkır Ziraat Odası aracılığı ile bahçe tesisi, teraslama çalışmaları ve her türlü tarımsal işlemlerinde ilçedeki üreticilerin hizmetine kullandırılacak.  

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş yaptığı açıklamada "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında ilçemizdeki tarım arazilerinin eğimli arazilerden oluşması nedeniyle iki yıldır hazırlıklarını tamamladığımız ve ilçemiz üreticilerin hizmetine sunulacak olan Kazıcı Yükleyici ekipmanını üreticilerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Tarımsal anlamda İlçemizde bulunan 153 bin dekar eğimli arazinin teraslama ve kirizma çalışması yapılarak üretime kazandırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması için ihtiyacımız olan bu makinayı Bozkır Ziraat Odası ve SS Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile ilçemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.  


Göksu Taşeli Kalkınma Projesinden temin edilen Kazıcı Yükleyici ekipmanı teslim alan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada "Göreve geldiğimizden bugüne kadar ilçemizde tarımsal üretim ile iştigal eden ailelerimizin vatandaşlarımızın tarımsal girdi maliyetlerini düşürmek ve rekolteyi yükseltmek için çalışmalar yapmaktayız.

Çiftçilerimize bu kapsamda Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 3 proje gerçekleştirdik.  

Hayata geçirilen projeler kapsamında Odamız makine parkurumuzu daha önceden oluşturmuştuk ve makine parkurumuzda 9 adet makine bulunmakta olup bugün itibariyle kazıcı yükleyiciyle makine parkurumuza dahil etmiş bulunmaktayız.

Yeni Kazıcı Yükleyici ekipmanımızla ilçemizde âtıl vaziyetteki yeni tarım arazileri oluşturabilecek ve üreticilerimizin üretim miktarını artırabileceğiz. Bu hizmet aracımızla hem üreticilerimizin girdi maliyetini düşüreceğiz hem de ilçemizdeki üretimi artırarak vatandaşlarımızın refah seviyesini arttıracağız. Günden güne artan ekipmanlarımızla çiftçilerimiz ellerinde olmayan ekipmanları odamızdan temin edebilecek.  

Bugün teslim aldığımız makinemizin Odamıza kazandırılmasında emeği geçen Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve S.S. Sarıoğlan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine odamız ve çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.  
9 Aralık 2022 Cuma

Yüzde Elli Hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri başladı.

Detay:

2022 Yılı %50 Hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri başladı. Desteklemelerle ilgili başvurular 09.12.2022 tarihinde başlayıp 20.01.2023 tarihinde son bulacaktır. 

YATIRIM KONULARI A İŞ PLANI
 
• Toprak işleme Makinaları • Ekim-Dikim-Gübreleme-ilaçlama Makinaları • Hasat-Harman makinaları • Meyvecilikte kullanılan alet-makinalar • Hayvancılık işletmelerine Yönelik Makine Ekipmanlar
KİMLER BAŞVURABİLİR
• Gerçek kişiler (Bireyler. Çiftçiler) • Şirketler (Kollektif, Limited ve Anonim şirket) ve Ortaklar • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Birlikler ve Bunların Üst Birlikleri

HİBE TUTARLARI
• A Iş planı 5.000-500.000 TL'ye kadar bütçe içeren başvuruları.
• B Iş planı 50.000 TL ile 1.000.000 TL arası bütçe içeren başvuruları kapsamaktadır.
 
YATIRIM KONULARI B İŞ PLANI
 
- Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları 
• Tarımsal Ürünlerin Depolanması 
• Tarımsal Sabit Yatırımlar 
• Yağmur Hasadı İçin Jeomembran Gölet Yapımı 
• Kültür Mantarı Yetiştiriciliği 
• Yenilenebilir Enerji Tesisleri 
• Küçük Aile İşletmeciliğine Yönelik Hayvancılık Yatırımları 
• Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Işlenmesi Ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar 
• Akıllı Tarım Uygulamaları 
• El Sanatları (Zanaatkarlık) Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar 
• İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları 
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları 
• Makine Parkları Yatırımları 
• Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması) Yatırımları 

 https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx  resmi internet sitesi üzerinden üyelik kaydı ile yapılacaktır. 

ÇKS (Tarla Parası) kayıtları için son gün 31 Aralık !!!

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

ÇKS'de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 23 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili  Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı açıklamada çiftçilere geç kalınmaması uyarısında bulunuldu.

Başkan Öztürk Yaptığı açıklamada "Çiftçilerimizin  Tarım Bakanlığınca uygulamada olan Mazot ve Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi desteği, Yem Bitkileri Desteği, Katı Organik –Organomineral Gübre Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteğinden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için 31 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüğümüze kayıtlara esas evraklar ile müracaatta bulunmaları önem arz etmektedir. 

31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerimiz Tarım Bakanlığınca uygulamada olan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaklar. Üreticilerimize Önemle Duyurulur." dedi.

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu