Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
27 Şubat 2023 Pazartesi

Bozkırlı Çiftçilere %50 Hibeli Nohut tohumu dağıtılacak.

Detay:

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında "Nohut'la Nadası Bırak Projesi" dahilinde 27 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında üreticilerimize, %50 hibe katkılı sertifikalı nohut tohumu dağıtımı yapılacaktır.

Tarımsal Desteklemelerden yararlanamayan üreticiler ile Çeşitli nedenlerle ÇKS' ye kayıt yaptıramayan üreticiler Kendine ait yada kiraladığı atıl, 

boş arazi üzerinde üretim yapacak yeni üreticiler, 

ÇKS' de nadas arazisi olarak beyan etmiş üreticiler öncelikli olmak üzere, 

!ÇKS' de nohut beyan etmiş üreticiler de başvuru yapabilirler.

Göksu Taşeli Projesinden Çit, Karavan ve Güneş Enerji sistemi desteği başladı.

Detay:

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Kapsamında 2023 yılı 1 hibe çağrısı başlamıştır.

 27 Şubat - 31 Mart 2023 tarihleri arasında başvurular alınacak olup, Başvuru yapacak vatandaşlarımızın Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Hibe konuları:
-Kafes Tel Çit 
-Çoban karavanı
-Taşınabilir GES

Deprem felaketinin tarıma etkisi

Detay:

ANKARA- 27.02.2023- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanılan deprem afetinin ardından bölgedeki üreticilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, tarımsal üretimin durumunu ve yapılması gerekenleri görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da büyük yıkıma neden olan depremlerin on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, yüz bini aşkın vatandaşımızın yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da daha yıkıcı bir afet haline gelen depremden şehir ve ilçe merkezlerindeki insanlarımız kadar kırsal kesimde yaşayan insanlarımız da etkilendi. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle depremin etkilerini hafifletmeye çalışıyor. Dayanışma ve yardımlarla sağ kalanların yaşama bağlanmasına, yaralıların iyileştirilmesine çalışılıyor. Bu vesileyle bir kez daha vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzedelere yardım hususunda elinden geleni esirgemeyen aziz milletimize, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine ve yardıma koşan ülkelere teşekkürü bir borç biliyorum.

Devletimizin bölge ve zarar gören vatandaşlarımız için yaptığı çalışmalara, milletimizin seferberlik bilinciyle katılıp tek yürek olması ülkemizin birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur."Bölge'de TZOB faaliyetleri

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren Ziraat Odalarımızın katkılarıyla depremzedelerin yardımına koştuk. Başta vatandaşlarımıza gıda ve hayvanlara yem olmak üzere barınma, ısınma gibi en temel ve acil ihtiyaçları sağlamak amacıyla 752 Odamızı harekete geçirdik. Odalarımız bu hususta canla başla çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar.

Zararların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için bölge ziyaretlerinde bulunarak üreticilerimizin sorunlarını yerinde gördük, sıkıntılarını kendilerinden dinledik. Ziraat Odalarımız felaketin ilk anlarından itibaren topladıkları yardımları kendi imkânları ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aracılığıyla afet bölgelerine sevk ediyor."

 

"Tarım arazileri artık imara açılmamalı"

"Dün salgın hastalık nedeniyle içinden çıkamadığımız evlerimize, yaşadığımız deprem nedeniyle giremez olduk. Yıkılan evler binlerce kişiye mezar oldu. Depremler ne ilktir ne de son olacaktır. Bu büyük felakette yapıların sadece güvensiz olması değil, tarım alanlarının yumuşak zemini üzerine yapılması da etkili olmuştur.

Deprem bölgesinde tarım alanlarının imara açılması sorunu vardır. Tarımsal üretim için bulunmaz değerde olan bu toprakların inşaata açılması ve bu yolla yok edilmesi, ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye atarken bu topraklar üzerindeki güvensiz yapılaşma, insanlarımızı evsiz barksız bırakmış, binlerce insanımızın canına mal olmuştur. Çürük binalar ve tarım alanlarının yumuşak zemini, felaketin boyutunu artırmıştır.

İllerdeki Toprak Kurulları verimli arazilerin imara açılması konusunda daha dikkatli olmalı, kamu yararı maddesi suistimal edilmemelidir. Birçok ilde Toprak Kurullarına çiftçi temsilcisinin çağrılmaması imara açılmayı kolaylaştırıyor. Toprağın sahibi çiftçi temsilcilerinin Toprak Kurullarında bulunması zorunlu olmalıdır." 

 

Bölgenin tarımsal üretim potansiyel yüksek

"Ülkemizde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 9,1'i, tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın ise yüzde 15,1'i afet bölgesinden karşılanıyor.

TÜİK verilerine göre 2022 yılında 23,8 milyon hektar tarım alanının 3,8 milyon hektarı 11 ilimizde bulunuyor ve bu toplam tarım alanlarımızın yüzde 16,1'ine tekabül ediyor.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında ülkemizin bitkisel üretim değeri 306,3 milyar iken bölgenin bu değere katkısı 64,1 milyar lira ile yüzde 20,9 gibi bir oranla toplam bitkisel üretim değerinin beşte birinden fazlasına karşılık geliyor.

Bölgede büyükbaş hayvan sayısı Türkiye toplam sığır varlığının yüzde 12'sini ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 18'ini teşkil ediyor. TÜİK verilerine göre 2020 yılında ülkemizin hayvansal üretim değeri 108,5 milyar lirayken bölgenin bu değere katkısı 7,3 milyar lira ile yüzde 6,7 gibi azımsanmayacak bir orana sahiptir. Bölge, ülkemizin 238,7 milyar liralık canlı hayvan değerinde ise yüzde 13,2'lik bir hacmi barındırıyor.

Bölge Türkiye'de üretilen temel tarımsal ürünlerin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde Antep fıstığının yüzde 82,7'si, pamuğun yüzde 72,7'si, narenciyenin yüzde 57,5'i, mısır ve bademin yüzde 33'ü, buğdayın yüzde 19'u ve zeytinin yüzde 16'sı bölgede üretiliyor.

Depremden en fazla zarar gören illerden Hatay, Türkiye pamuk üretiminin yüzde 8,6'sını tek başına sağlıyor. Hatay, mısırda Türkiye üretiminin yüzde 2'sini üretirken, Kahramanmaraş'tan yüzde 3'ü temin ediliyor. Türkiye badem üretiminin yüzde 33'ünün sağlandığı bölgede, bu üretimin yüzde 17,8'i Adıyaman'dan karşılanmaktadır. Bölge, Türkiye Antep fıstığı üretiminden yüzde 82,7 pay alırken, Gaziantep üretimin yüzde 23,4'ünü, Adıyaman ise yüzde 11,3'ünü karşılıyor. Bölge Türkiye narenciye üretiminin yüzde 57,5'ini sağlarken, Hatay bu üretimin yüzde 20,8'ini tek başına gerçekleştiriyor. Zeytin üretiminde Türkiye'nin yüzde 16'sını gerçekleştiren bölgede Hatay, Türkiye zeytin üretiminden yüzde 4 pay alıyor.

Ayrıca depremden etkilenen 11 ilimiz tarım istihdamında da önemli bir yere sahiptir."

 

Bölgeye getirilen tarımsal destekler

"Depremden etkilenen çiftçilerimizin mazot ve gübre destek ödemelerinin nakit olarak öne çekilmesini ve hayvansal üretime hayvan başına yem ve hayvancılık desteklerinin şubat ayında verilmesi ve sübvansiyonlu kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi kararını doğru bir adım olarak görüyoruz. Ancak tarımsal üretimin sonraki süreçte sekteye uğramaması ve nakit sıkıntısının giderilmesi için bu ödemelerin bölgede artırılarak uygulanması, kredi borçlarının silinmesi de dâhil kredi kolaylıkları getirilmesi ve mali yönden tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz.

Bir yandan destek verirken, diğer yandan elektrik şirketlerinin üreticilerin mazot ve gübre destek hesaplarından enerji borcunu tahsil etmesi büyük tepkilere neden olmaktadır. Elektrik şirketleri büyük tepkiye neden olan bu uygulamaya derhal son vermelidir."

 

Tarımsal açıdan sorunlar ve yapılması gerekenler

"Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmelidir. Bu bölgede üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarını artırır, ayrıca tarım sektörünün küçülmesine neden olur.

Bölgede yıkımın etkileri sıcaklığını korurken, özellikle ahırların, ağılların, hayvan barınaklarının yıkılması buradaki hayvanlara ve dolayısıyla üreticilerimize zarar verdi. Tarımsal açıdan acil ve öncelikli yapılması gerekenlerin başında, açıkta kalan hayvanlara barınak temin etmek, onların yemini, suyunu ve elektriğini karşılamak, veterinerlik hizmetleri gibi diğer işlere öncelik vermek geliyor.

Hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu bu konuda daha etkin çalışmalıdır.

Çiftçilerimizin enkaz altında kalan makine ve ekipmanları zarar gördüğü için bu konuda da destek verilmelidir. Zarar gören çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan makine ve ekipmanları derhal yenilenmeli, bölgedeki üreticilerimiz kırsal kalkınma ve yatırım desteklerinden öncelikli yararlandırılmalıdır. Gerekirse belirli yerlerde makine parkları kurulmalı, bir organizasyon dahilinde üreticilerin makine ve ekipman kullanımı sağlanmalıdır.

Köylere özellikle kış şartlarında ulaşımın zor olduğu ve depremin bölgesel olarak büyüklüğü dikkate alındığında bu durum önemli bir dezavantaj teşkil ediyor. İnsanlara gıda ve hayvanlara yem temini hususunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalıdır. TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ellerindeki arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmelidir.

Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol gibi zarar gören altyapının onarılması büyük önem taşıyor. Özellikle tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması gerekiyor. DSİ bu konuda gerekli tedbirleri almalı, üreticilerin su sıkıntısına girmesini önlemelidir.

Ayrıca önemli bir narenciye üreticisi olan Hatay'da limon pazarlamasında sıkıntı oluşmuştur. Dalında kalan limonlar için Tarım Kredi Kooperatifleri gibi alıcı kurumlar devreye girmeli, üreticimiz mağdur edilmemelidir.

İlkbaharla birlikte kışlık ürünlerin gübre ihtiyacı olacak ve yazlık ekilişlerde tohum, mazot, gübre ve sulama gibi ihtiyaçlar belirecektir.

Hâlihazırda tarımsal üretime ve üreticilere yardımlar ve destekler sağlanmaktadır. Ancak, çok yakında tarımsal faaliyetin yoğunlaşacağı düşünüldüğünde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak her türlü tedbirin alınması gerekiyor.

Bölgede gübre başta olmak üzere girdi bayilerinin ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin dükkânları ve depoları zarar gördü. Üreticilerimiz girdi arzında sıkıntı olduğunu söylüyor. Bölgeye girdi sevkiyatı hızla yapılmalı ve çiftçilerimize ulaştırılmalıdır. Çiftçilerimizin ihtiyaçları hızlı bir şekilde tespit edilerek karşılanmalıdır.

Tarımsal üretimde kalacak çiftçilere, tohum, ilaç gübre, elektrik ve sulama gibi girdilerin, en azından bu üretim sezonu için hibe destek olarak verilmesi, BAĞ-KUR primlerinin ise hükümet tarafından karşılanması sağlanmalıdır.

Şehirdeki depremzedelerin bir kısmının köylerindeki evlerine sığınması kırsalın ve köylerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kırsala yapılan altyapı ve diğer ekonomik yatırımlar özellikle deprem kuşağında önceliği olan yatırımlar haline gelmelidir. Ancak, köylerimizde yüksek bina olmaması açısından bir avantaj bulunmasına rağmen bazı köylerimizin önemli derecede yıkıma uğradığını da gördük. Bu nedenle köylerde de imar açısından depreme dayanıklı ev ve hayvan barınaklarının bir an önce yapılması sağlanmalıdır.

Allah'tan bize bir daha böyle afetler yaşatmamasını diliyorum."
24 Şubat 2023 Cuma

Kaymakam Turan, Güven tazeleyen Başkan Öztürk'ü ziyaret etti.

Detay:

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle güven tazeleyen Bozkır Ziraat Odası Başkanı Öztürk'e Kaymakam Turan hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ali Öztürk'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Öztürk ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirterek Odamıza ve Çiftçilerimize yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim dedi. 
15 Şubat 2023 Çarşamba

​Bozkırlı Çiftçilerden Kuru Bakliyat kampanyasına yoğun destek.

Detay:

Ülkede yaşanan son afetten sonra Bozkır ve çevresinde ikamet etmeye başlayan Depremzede ailelere yönelik Bozkır Ziraat Odası tarafından organize edilen "kuru gıda yardım kampanyasına" çiftçiler ve vatandaşlardan yoğun destek.


Konya'nın Bozkır ilçesinde başlatılan kuru gıda kampanyasına Bozkırlı çiftçiler kendi ürünleri olan Nohut, Mercimek ve Bulgur olmak üzere çok çeşitli kalemlerde yardım göndermeye başladı. Ziraat Odası tarafından yapılan bu kampanyayı duyan vatandaşlarda marketlerden aldıkları kuru bakliyat ve makarna gibi ürünlerle destek veriyor.

Kuru Gıda Kampanyasında Toplanan yardımlar Bozkır ve çevresine yerleşen ailelere bölgede ikamet ettikleri süre boyunca haftalık periyotlarla dağıtılacak.

Kampanya hakkında bilgi veren Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk "Ülkemizi yasa boğan ve 10 ilimizde meydana gelen deprem dolayısıyla bizlerde büyük bir üzüntü içindeyiz. Deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 85 Milyon vatandaşımızın yüreğini yakmıştır.

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Deprem sonrasında Bölgemize tanıdık vesilesiyle veya hayırsever vatandaşlarımızın evlerini açmasıyla gelen kardeşlerimize yönelik olarak bir yardım kampanyası düzenleme gereği hissettik. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin desteği ile üyelerimizin kendi ürünleri olan kuru bakliyatları toplayarak ilçemize yerleşen bu ailelere ulaştırmak istedik. Üyelerimizden destek geliyor ve üye olmayan vatandaşlarımızda marketlerden aldıkları kuru bakliyat cinsleriyle destek veriyorlar.

İlçemizde hanelere yerleşen ailelerimiz bir günlük veya bir haftalık gelmedikleri için Bozkır Ziraat Odası olarak düzenlenen Kuru Gıda yardım kampanyası süreli değil daimî bir kampanyadır. Süre belirtilmeden devamlı olarak odamıza aynı yardımlarınızı getirerek veya vatandaşlarımız bulundukları mahalle muhtarına yardımlarını ileterek odamızın oradan teslim almasını sağlayabilirler.

Çiftçilerimizin odamıza göndermiş oldukları kuru gıdalar odamız personelleri tarafından bir ailenin haftalık kullanımına uygun olarak paketlenerek kuru gıda paketi olarak ailelere Kaymakamlık kanalıyla ulaştırılacaktır.

Düzenlemiş olduğumuz kampanyamıza desteklerini esirgemeyen tüm çiftçilerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi.


13 Şubat 2023 Pazartesi

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Öztürk Güven tazeledi.

Detay:

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı'nın 5. Olağan Genel Kurulu, Bozkır Belediyesi Düğün salonunda gerçekleştirildi.  

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı'nın 5. Olağan Genel Kurulu Bozkır Seçim kurulu tarafından 11.02.2023 Tarihinde 52 Mahalle delegesinin katılımıyla gerçekleştirildi.  


Mevcut Oda Başkanı Ali Öztürk ve bir önceki dönem Oda Başkanı Ali Köse'nin başkan olmak için yarıştığı seçimde Mevcut Oda Başkanı Ali Öztürk Güven tazeleyerek 36 oya 15 oy farkla Bozkır Ziraat Odası Başkanı oldu.  

Ülkemizi yasa boğan ve 10 ilimizde meydana gelen deprem dolayısıyla buruk bir atmosferde gerçekleştirilen seçim Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra tüm delegelerin oylarının kullanmasıyla sonlandırıldı.  

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk yaptığı seçim konuşmasında "Sayın divan.  

Sayın delegeler.

Saygıdeğer üyelerimiz değerli misafirler Bozkır ziraat odası başkanlığımızın 5. Dönem olağan genel kurulumuza hoş geldiniz sizleri saygı ile selamlıyorum.  

Ülkemizi yasa boğan ve 10 ilimizde meydana gelen deprem dolayısıyla bizlerde büyük bir üzüntü içindeyiz. Deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 85 Milyon vatandaşımızın yüreğini yakmıştır. Ancak seçim takvimimiz önceden kararlaştırılmış olmasından dolayı büyük bir üzüntü içinde olsak ta seçimi gerçekleştirmek durumunda kaldık. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum.  

2019 yılında sizlerin takdirleri ile göreve geldiğimiz gün şeffaf bir yönetim anlayışı içinde odamızın ve üyelerimizin kapasitesini artırmaya vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğu ile bugün yine sizlerden görev talep etmek için karşınızda bulunuyoruz.  
Yine bir önceki dönemde sizlerden görev talep ederken odamızın aracını sadece odamızın zorunlu işlerinde kullanacağımıza dair söz vermiştik. Çok şükür bugün o sözümüzü de yerine getirmiş olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Görevde olduğumuz dört yıllık zaman dilimi içerisinde odamız tarafından üreticilerimizin kapasite artırımı ve sorunlarının çözümü noktasında gayretlerimizden de kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Sarıoğlan bölgemizde en büyük problem olan kadastro problemini ilçe millet vekillerimiz sayın Ziya Altunyaldız ve  sayın Mustafa  Kalaycı beylerin desteği ile çözümü noktasında çalışmalar sahada başlamış olup en kısa sürede tamamlanacaktır.  

Sizlerin huzurunda da sayın vekillerimize bu konuda bizleri yalnız bırakmayıp torba yasaya bir madde ekleterek işin çözüme kavuşmasında vermiş oldukları destekler için teşekkür eder saygılarımı sunarım.  

Genel merkezimiz ile yürütülen uzun görüşmeler sonucunda odamıza iktisadi işletme kurulması için izin alarak iktisadi işletmemizi de kurmuş bulunmaktayız. İktisadi işletmemizin kurulmasına mütakip kollarımızı projeler için sıvayarak kalan paramız ile traktörümüzü satın aldık. Sonrasında çevre ilçe odaların hiçbirinde bulunmayan makine parkurumuzu oluşturmak için ilçe tarım müdürlüğümüz ile ortak projeler hazırlayarak odamız bünyesine yüzde 90 hibeli olmak kaydı ile bir adet havalı mibzer 1 adet taş kırma makinesi 1 adet 8 tonluk katı gübre dağıtma makinesi 1 adet slaj biçme makinesi 1 adet balya makinesi 1 adet traktör arkası çapa makinesi 1 adet patates sökme makinesi 1 adet traktör ön yükleyici ve Pazar alanı içinde kaç yıldır boş olup kirasını ödediğimiz  dükkan içerisine 1adet soğuk hava odası kazandırdık.  

Bunların yanında odamıza 1 adet kepçe almak için iki yıl yoğun uğraş vermemize rağmen yasa gereği kepçe konusunda odamızın hibeden yararlanamamasından dolayı bozkırmıza bu kepçeyi kazandırmak için ilçe tarım müdürlüğü ve Sarıoğlan kalkınma kooperatifimiz ile iş birliği yaparak kepçemizi bozkırımıza kazandırdık. Şubat ayı sonu itibarı ile Sarıoğlan kooperatifi ile iş birliği anlaşmamızda ön görüldüğü üzere kepçemizde odamız tarafından üreticilerimize hizmet etmeye başlayacaktır. Buradan kooperatif başkanımıza da bozkırdan bu hizmetin kaçmaması için elini taşın altına koyduğu için teşekkür ederim.  

Ayrıca güz döneminde bozkır belediye başkanımız sadettin saygı ile görüşmeler sonuucu odamıza kazandırdığımız patates sökme makinesinin tamamlayıcısı olan patates ekim makinesi için de bahar dönemi için hemşerimiz meram belediye başkanımız sayın Mustafa Kavuş beyden söz almış bulunmaktayız.  

Bu vesile ile odamız üreticilerimize her zaman sınırsız destek veren Bozkır Belediye Başkanımız sayın Sadettin Saygı'ya ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuşa balya makinemizi odamıza hibe eden Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Uğur İbrahim Altay'a sizlerin huzurunda şahsım kurumum ve üreticilerim adına sonsuz teşekkür ederim.  

Atalarımızın da dediği gibi aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek sözlerimi sonlandırırken sayın divanı siz sayın delegelerimizi ve kıymetli misafirlerimizi saygı ile selamlıyor. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.  

Bozkır Seçim Kurulunun yaptığı oy sayımı sonrasında Ali Öztürk 36 oy, Ali Köse 15 oy ve 1 adet geçersiz oyla seçim sonlandırıldı.  

Seçim Sonrasında Bozkır Ziraat Odası Yeni Yönetim Kurulu ve Meclisi şu şekilde gerçekleştirildi;

YÖNETİM KURULU  
 1. Ali ÖZTÜRK
 2. AHMET ARIK
 3. ABDULLAH ÇINAR
 4. YÜKSEL SOYLU
 5. METİN İLHAN
 6. HALİL İBRAHİM KEKLİK
 7. SALİH ARI
MECLİS KURULU
 1. ALİ ÖZTÜRK                                                    
 2. HASAN AKIN              
 3. AHMET ARIK  
 4. FATİH ÖZER    
 5. METİN İLHAN                        
 6. HALİL İBRAHİM KEKLİK
 7. ABDURAHMAN TOPÇU
 8. YÜKSEL SOYLU                                                
 9. MEHMET DEMİREL                                        
 10. MEHMET ALİ ERAT
 11. AYHAN ÜNVER
 12. SEYİT ASLAN
 13. ÖMER SALATAN
 14. LÜTFÜ ÇETİN
 15. SALİH ARI                        
 16. ZEKİ GÖKSU
 17. ÜNAL DOĞAN
 18. MUSTAFA KÜÇÜK
 19. SEYİT ALİ ARICI
 20. ABDULLAH ÇINAR 

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu