Başkan Yönetim Meclis Personel Tarım Köşesi Videolar iletişim Kayıt Olma Banka Hesabımız Sorular Cevaplar
25 Eylül 2013 Çarşamba

Bayraktar Ahilik Haftasını Kutladı

Detay:


-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:“Ahilik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolüdür”
-“Çiftçi ve esnafın örgütlenerek dayanışma içinde topluma hizmeti, bugün de esas olmalıdır”

Ankara – 24.09.2013 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel başkanı Şemsi Bayraktar, Ahilik geleneğinin Türk kültürü açısından son derece önemli bir müessese olduğunu vurgulayarak, “Ahilik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolüdür” dedi.


Bayraktar, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dürüstlüğü, doğruluğu, hizmette mükemmelliği merkeze alan Ahilik kültürüne her zaman olduğu gibi günümüzde de büyük ihtiyaç bulunduğunu belirtti.


Bu sistemin, iyi bir örgütlenmenin, hem mesleki hem de sosyal açıdan topluma nasıl bir katkı sağladığını göstermesi bakımından da çok önemli bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Bayraktar, “Ahilik anlayışı, bir yandan fevkalade önemli mesleki ve toplumsal bir işlev yerine getirirken, bir yandan da mesleki örgütlenmenin ne derece önemli olduğunun da adeta bir simgesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Hizmette mükemmellik” felsefesiyle birliğin ve dayanışmanın çok güzel örneklerini hayata geçiren Ahilik kültürünün, günümüz için de çok değerli ayrıntıları içinde barındırdığını belirten Bayraktar, “Gençlerin iyi yetişmesinden meslek kazanmalarına kadar birçok toplumsal görev üstelenen Ahilik anlayışı, savaş ve afetlerde gösterdiği dayanışma ve beraberlik anlayışıyla da günümüz dünyasına çok önemli mesajlar bırakmıştır.” dedi.
Şemsi Bayraktar, çiftçi ve esnafın örgütlenerek dayanışma içinde topluma hizmetinin bugün de esas olması gerektiğini belirtti. Bayraktar, bu geleneğin günümüzde de yaşatılması ve canlı tutulmasının gerektiğini belirterek, “Esnaf ve sanatkarımızın, Ahilik anlayışının köklerini geçmişten günümüze taşımak, uygulamak ve felsefesini devam ettirmek için yapacağı her çalışmayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bizler de destek olacağımızı belirtiyor; Ahilik Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini yer verdi.

Fındık bahçeleri acilen yenilenmeli

Detay:

-Fındık bahçeleri acilen yenilenmeli…
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:“Doğu Karadeniz’de, Ordu, Giresun ve Trabzon’da 
kaliteli fındık üretilmesine karşın, bölgenin fındık verimi, Türkiye ortalamasının oldukça altında”
-“Bölgede verimin artırılması için 70 ile 100 yaşında, ekonomik ömrünü doldurmuş fındık bahçeleri acilen yenilenmelidir”
-“Doğu Karadeniz bölgesinde fındık işletme büyüklükleri 2-3 dekara kadar düşmüştür. Öyle ki 1 dekarın bile altında fındık bahçelerinden bahsedilmektedir”
-“Bunlar yenilenmezse, fındık bahçelerinde optimal büyüklük sağlanamazsa, fındıkta tehlike çanları çalar. Rekabet şartlarımız zorlaşır”
-“Bu şartlarda üreticimiz para kazanamaz”
-“Bir üretim projeksiyonumuz olmalı”
-“Bu bahçelerle gıda tüketimleri hızla artan Çin’e, Hindistan’a fındık yetiştiremeyiz. Dünya talebine cevap veremeyiz”
-“Bahçeler yenilenirken, üretici desteklenmeli, Mağdur edilmemelidir”

Ankara - 25.09.2013 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Doğu Karadeniz’de, Ordu, Giresun ve Trabzon’da kaliteli fındık üretilmesine karşın, bölgenin dekarda 60-70 kilogram olan veriminin, yaklaşık dekarda 100 kilogram olan Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığını bildirdi. Bayraktar, “Bölgede verimin artırılması için 70 ile 100 yaşında, ekonomik ömrünü doldurmuş fındık bahçeleri acilen yenilenmelidir” dedi.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini karşıladığını, özellikle fındık tarımı yapılan Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 2 milyon üretici nüfusunun geçim kaynağı olduğunu belirtti. 
Dünyanın en büyük üreticisi olmasına rağmen, fındıkta özellikle Doğu Karadeniz’de verimlilik konusunun önemli bir sorun olarak ortaya çıktığını bildiren Bayraktar, “Verimlilik yıllara göre önemli dalgalanmalar gösteriyor. Fındık bahçelerinin yaşlanmış olması da en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor” dedi.
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Ülkemiz tarımının da yapısal sorunu olan ve miras hukukundan kaynaklanan tarım işletmelerinin dengesiz, çok parçalı, düzensiz ve dağınık küçük parsellerden oluşması fındık bahçelerinde de görülmektedir. Bu durum üretimi kısıtlamakta, girdi maliyetlerini yükseltmekte, teknolojinin ve modern araçların kullanılmasını güçleştirmekte, üretimden alınan verim ve kaliteyi düşürmektedir. 
Nitekim Doğu Karadeniz Bölgemizde fındık işletme büyüklükleri 2-3 dekara kadar düşmüştür. Öyle ki 1 dekarın altında fındık bahçelerinden bile bahsedilmektedir. Bu kadar küçük bahçelerden yeterli gelir elde edilmesi mümkün değildir. Zaten, yeterli gelir elde edemeyen fındık üreticilerinin bir kısmı, fındıklıklarını adeta kaderine terk ederek şehirlere göç etmiştir.”

-“Toplulaştırma yapılmalı, bahçeler yenilenmeli”-

Yöreye uygun bir projeyle fiziken toplulaştırılmaya uygun olan parsellerin, fındık bahçelerindeki optimal işletme büyüklüğü dikkate alınarak, bir an önce toplulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:
“Verim ve kalitenin düşmesine neden olan, ekonomik ömrünü doldurmuş, 70 ile 100 yaşındaki fındık plantasyonları, acilen, bir projeyle kademeli olarak verimli çeşitlerle yenilenmelidir. Bunlar yenilenmezse, fındık bahçelerinde optimal büyüklük sağlanamazsa, fındıkta tehlike çanları çalar. Rekabet şartlarımız zorlaşır. Bu şartlarda üreticimiz para kazanamaz.
Türkiye’nin fındıkta bir üretim projeksiyonu olması gerekir. Dünyada gıda tüketimi artıyor. Fındığa olan talep de artacak. Bu bahçelerle gıda tüketimleri hızla artan Çin’e, Hindistan’a fındık yetiştiremeyiz. Dünya talebine cevap veremeyiz.” 
Bayraktar, fındık bahçeleri yenilenirken, projenin uygulama süresinde üreticinin desteklenmesi, mağdur edilmemesi gerektiğine de dikkati çekti.

-“Eğitim çalışmaları kalite ve verimi artırır”-

Türkiye’de fındık üreticilerinin büyük çoğunluğunun, geçimini sağladığı fındık tarımı hakkında bilgilerinin yetersiz olduğunu belirten Bayraktar, üreticiye yönelik eğitim çalışmalarıyla teknik bilgilerin aktarılmasının, kalite ve verimi artıracağını vurguladı.
Üreticinin sağlıklı bir örgütlenme modeline kavuşturulması gerektiğine de dikkati çeken Bayraktar, “Üreticilerin büyük bir kısmının üyesi olduğu Fiskobirlik’in fonksiyonel olması, fındık alımının yanı sıra üreticilerin ürünle ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, geliştirilmesine de katkıda bulunması sağlanmalıdır” dedi.
Bayraktar, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik; Avrupa Birliği fonları, Doğu Karadeniz Projesi, kırsal kalkınma projeleri gibi bölgesel olarak uygulanacak projelerin de yörede fındık tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.
24 Eylül 2013 Salı

Bozkır Tepelice Köyü Ziraat Odası Tarımsal Gezisi

Detay:
Bozkır Tepelice Köyü Ziraat Odası Tarımsal Gezisi, Mehmet Çelik'in Bahçesi, Çiftçimizin bahçesinde her türden Meyve Sebze bulunmakta.


Gerçekten Emek verilmiş bir Bahçe.


Tüm çiftçilerimizin ürünleri bereketli olsun.


İyi seyirler diliyoruz.


Sertifikalı Tohum Kullanmanın Faydaları

Detay:
Sertifikalı Tohum Kullanmanın Faydaları:
Çeşit Saflığı Tamdır :
İçerisinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için hangi ürünü ekmişseniz onu alırsınız.

Yüksek Çimlenme (Çıkış) Kabiliyeti Olması Nedeni İle :

 1. Kuvvetli bir gelişme gösterir, bu da bazı bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarında %25’e varan tasarruf
 2. sağlayarak tohum maliyetini düşürür ve üreticiye kazanç sağlar.

Islah Edilmiş Olması Nedeni İle :
 1. Toprak rutubetinden ve bitki besin elementlerinden (gübre) yararlanma kabiliyeti sertifikasız tohumlara oranla daha yüksektir.
 2. Ekilen tohumların tamamı aynı günlerde çıkış sağladığı için (yeknesak çıkış) tarlada dalgalanma ve boşluklar olmaz, dolayısıyla da ürün kaybı görülmez.
 3. Bitkilerin tümünün gelişmesi aynı dönemdedir, böylece; bakım, çapalama, sulama, ilaçlama gibi işlemlerin yararı tam olarak kendini gösterir. Buda üreticiye zaman ve kazanç sağlar.
 4. Olgunlaşma tüm bitkilerde aynı zamanda olacağından hasat kolaylığı sağlar.

Çeşit Özellikleri Bilindiğinden :
 1. Ekim zamanı tam olarak ayarlanabilir.
 2. Ürünün gelişimi sırasında izlenecek olan uygulama (bakım, sulama vs.) programı bellidir.
 3. Elde Edilen Ürünler Yeknesak Ve Kaliteli Olduğundan :
 4. Pazar değerleri yüksektir.
 5. Satış kolaylığı sağlar.

Verim Kabiliyeti Diğer Tohumlara Göre Daha Yüksek Olduğundan :
 1. Daha yüksek kazanç sağlar.
 2. Toprakta Mevcut Ve Tohumla Taşınan Bazı Hastalıklara Karşı Koruyucu Olarak İlaçlandığından :
 3. Kayıplar minimum düzeydedir.
 4. Ekimde fazla tohum kullanılmasına gerek kalmadığından tasarruf sağlar.

Yabani Amerikan Asma Anacı

Detay:
Bugün flokseralı bölgelerde iyi ve iktisadi bir bağcılık yapmak Amerikan Asma Anaçlarıyla mümkündür. Üç tip Amerikan Asma Anacı bulunmaktadır. Bunlar;

Safkan Amerikan Asma Anaçları
Ameriko X Amerika Melezleri
Franko X Amerikan Melezleri

Amerikan Asma Anaçları içerisinde Mersin yöresinde kullanılması öngörülen anaçlar Ameriko X Amerika Melezleri’dir. Bu anaçlar;
- Berl. x Rip 420A
- Berl. x Rip Kober 5BB
- Berl x Rup R99
- Berl x Rup R100
- 44-53M (Rip-Rup Melezi)
- SO4
- 1103 Paulsen (Berl x Rup)
- 140 Ruggeri (Berl x Rup)
- 41B (Chasellas x Berl)

Berl x Rip 420A
Yavaş köklenmeye sahip çok kuvvetli bir anaçtır.
Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır.
Kuraklığa ve kalkere çok dayanıklı olup fazla rutubete dayanamaz.
Verim üzerine iyi etkilidir. Fakat kalite üzerine etkisi yoktur. Bağcılıkta az kullanılan anaçtır.

Berl x Rip Kober 5BB
Köklenme durumu iyidir
Kuvvetli bir anaçtır.
Dona, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır.
Aşıda iyi bir tutma ve mahsuldar üzüm çeşitleri ile de iyi bir uyum sağlar.
Kalkere, kuraklığa ve topraktaki fazla rutubete dayanıklıdır.

Berl x Rup R99
Çok kuvvetli bir anaçtır.
Hastalık ve zarralılara karşı dayanıklılığı vardır.
Kirece ve kurağa karşı çok dayanıklıdır.
Üzüm verimine olumlu etki yapmaktadır.
Derin bağ topraklarına uygun gelir
Daha az kurak iklim şartlarına ve daha rutubetli topraklara uygundur.

Berl x Rup R110
Çok kuvvetli bir anaçtır
Çeliklerin kökleşme ve aşı tutma nispeti iyidir.
Az derin topraklara da dikilebilir.
Kireç, kurağa ve flokseraya karşı çok dayanıklıdır.
Kurak toprak ve iklim şartlarına uygundur.

44-53M (Rip. Rup Cordifelia Melezi)
Kurak toprak için iyi bir anaçtır.
Sıcak ve az kireçli yerlere uygundur.
Köklenmesi iyidir.
Aşı tutma nispeti iyidir.
Flokseraya, nematotlara karşı iyi dayanıklıdır.

SO4
Köklenmesi çok iyidir.
Kuvvetli gelişme gösterir.
Aşı tutması iyidir.
Kirece dayanıklılığı iyi olmasına rağmen kuraklığa dayanıklılığı azdır. Kurak topraklara dikilmelidir.
Tuzlu, derin ve serin topraklar ile orta dereceli kireçli topraklara ve alt tabakası nemli olana iyi drenajı olmayan topraklara uygun bir anaçtır.

1103 Paulsen (Bel x Rup)
Köklendirme durumu iyidir.
Gelişme kuvvetlidir.
Aşı tutma iyidir.
Kuru killi ve killi kalkerli topraklara rahatlıkla tavsiye edilir.
Kuraklığa çok dayanıklı olup, kirece de dayanıklılığı iyidir. Tuzluluğa da dayanıklı bir anaçtır.
Bu anaç yalnız kuraklığa değil, aynı zamanda rutubeti devamlı kalmayan yazın çok kuru, kışın rutubetli killi toprak tiplerine ve zayıf topraklara uygun gelir. Rutubetli topraklara da dayanıklılığı vardır.
Verime olumlu yönde etkilidir.

140 Ruggeri (Berl x Rup)
Köklenme durumu orta derecededir.
Aşı tutması iyidir.
Gelişme kuvvetlidir.
Kurak, killi, tınlı ve kireçli topraklara uygundur.
Kirece dayanıklılığı iyidir.
Kuraklığa çok iyi dayanır.
Değişik hava tesirlerine dayanıklıdır.
Hastalıklara dayanıklıdır.

Chasellas x Berl 41B
Köklenme durumu iyidir.
Sürgünlerin gelişme durumu orta kuvvette bir anaçtır.
Mildiyöye hassastır.
Kuraklığa çok dayanıklıdır.
Kirece en dayanıklı anaçtır.
Az veya hiç kireç içermeyen topraklara da uygundur.
Turfanda üzüm çeşitlerine uygun bir anaçtır.
Aşı tutma oranı biraz zayıftır.
Yüzlek topraklara dikimi uygundur
Kuraklığa orta dayanıklıdır. Fakat erkenciliğe olumlu yönde etkisi vardır.
Rutubetli topraklara ve nematota hassas bir anaçtır.

Mersin Yöresinde Yetişen Erkenci Orta Geççi ve Geççi Üzüm Çeşitlerine Uyum Sağlayan Anaçlar

Erkenci Üzüm Çeşitleri: Uslu, Trakya İlkeren; 41B – 420A _ SO4 Ruggeri, 1103 ve Paulsen anaçları ile uyum sağlar.

Orta Geççi Üzüm Çeşitler: Perlette, Yalova İncisi, Cardinal, Muscat Reinsdes Vignes, Ergin Çekirdeksiz Üzüm Çeşitleri, 41B – 1103 Paulsen – 44/53 – 140 Ruggeri – 420 A – Cob 5BB anaçları ile uyum sağlar.

Orta Geççi Üzüm Çeşitleri: Yalova İri Çekirdeksiz, Pense Procese, Tarsus Beyazı üzüm çeşitleri, 11OR 99R, Rub du Lot, 1103 Paulsen, 41B, 5BB ve 140 Ruggeri anaçları ile uyum sağlar.

Geççi Üzüm Çeşitleri: Alphonse Lavalle, Antep Karası, Yalova Ata Sarısı, Royal, Tilki Kuyruğu, Yalova İri Çekirdeksizi, Tekirdağ Çekirdeksizi üzüm çeşitleri; 99R, 110R, 1103 Paulsen, 41B, Rup du Lot, 5BB ve 140 Ruggeri anaçlarıyla uyumludur.

Bordo Bulamacı

Detay:
Nedir? 
Bordo Bulamacı göztaşı (Bakır Sülfat % 98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır.

Bordo Bulamacı Hazırlamak İçin Gerekli Malzemeler:
%2’ lik Bordo Bulamacı hazırlamak için 2 kg göztaşı ve 2 kg sönmüş veya 1 kg sönmemiş kirece ve bunları eritmek ve karıştırmak için l adet 100 lt’lik, 1 adet 50 lt’lik plastik veya ağaç fıçı, beton havuz, plastik kova, süzmek için tülbent, ağaç sopa (karıştırıcı) gibi malzemelere ihtiyaç vardır.(Demir, saç teneke gibi metal kaplar kullanılmaz.)

Bordo Bulamacının Hazırlanması:
Evvela 50 Litrelik bir plastik kovada bir miktar temiz su ile 2 Kg. göztaşı iyice eritilerek, su ile 50 litreye tamamlanır. Benzer şekilde 2 Kg. sönmüş kireç veya 1 Kg. Sönmemiş kireç 100 litrelik ayrı bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar su ilavesiyle karıştırılarak 50 litreye (kovanın yarısına kadar) tamamlanır. Hazırlamış olduğumuz 50 litrelik göztaşlı su, karıştırılmakta olan kireçli suyun içine yavaş yavaş ilave edilir. Bu şekilde hazırlanan %

2’lik bordo bulamacının yakıcı olup olmadığını kontrol etmek için passız ve parlak

bir çivi iple bağlanarak bulamacın içine sarkıtılır ve 5-10 dakika kadar bekletilir. Çivide pas rengi oluşursa bordo bulamacı yakıcıdır. Bu durumda bulamaca bir miktar daha kireçli su ilave edilmelidir. Bulamaç, süzgeçten geçirildikten sonra taze kullanılır. Hemen kullanılamaz ise daha iyi yapışmasını ve muhafazasını sağlamak için 100 litre bordo bulamacına 200 gr şeker ya da 1 litre yağsız süt ilave edilerek 10 gün kadar bozulmadan saklanabilir.


BORDO BULAMACI
Bordo Bulamacı Hazırlanırken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Bordo bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir. Aksi taktirde karışım olmaz.

2- Bordo bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılıp atılmaz.

3- Ağacın üst dallarından başlayarak alta doğru-aşırıya kaçmadan-yıkama şeklinde (tüm ağaç) ilaçlanır.

4- İlaçlamadan sonra 10 saat içinde yağış olursa ilaçlamayı tekrar etmek gerekir. Göztaşlı suyu kireçli suyun üzerine yavaş yavaş döküp karıştırın.


Etmeni bakteri ve fungus olan hastalıklarda etmenin ağaç gövdesine kolaylıkla girebileceği daha çok yara yerleri, çiçek gözleri ve yaprak gözlerinin ilaçlanarak hastalığın ağaca girişini engeller. Bu hastalıkların bulaştıktan sonra tedavisi mümkün değildir.


BORDO BULAMACININ MEYVELERDE KULLANILDIĞI BAZI HASTALIKLAR VE ORANLARI
Elma ve Armut kara lekesinde dal sıracası bulunan yerlerde % 2, dal sıracası bulunmayan yerlerde % 1 lik bordo bulamacı ile çiçek gözleri kabarmaya başladığında birinci ilaçlama yapılır.

Armutlarda memeli pas hastalığına karşı çiçek tomurcukları patlamak üzere iken % 1 lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapılır. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığı için ağaçların durgun olduğu dönemde budamadan sonra % 2 lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapılır.

Şeftalide yaprak kıvırcıklığı hastalığı için tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde % 2 lik bordo bulamacı uygulanır. Kiraz dal yanıklığı hastalığında , sonbaharda yaprak dökülmeye başladığında % 1 lik bordo bulamacı ile birinci ilaçlama, ilkbaharda gözler uyanmak üzere iken % 0,6 lık bordo bulamacı ile ikinci ilaçlama yapılır.

Kirazda yaprak delen hastalığı için sonbaharda yapraklar döküldükten hemen sonra % 3 lük birinci ilaçlama ve ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce de % 1 lik ikinci ilaçlama yapılır.


"Zirai Mücadele İlaçlarını Dozunda ve Zamanında Kullanınız"

Ali Aladağ

Bozkır Ziraat Odası Ziraat Mühendisi

Ekipmanlarımız

Bozkır'da Hava Durumu